Östersjön 2.0

Östersjön 2.0

Marthaförbundets målsättning med projektet Östersjön 2.0 är att dela kunskap och forskning om Östersjön och ge förslag på hur vi alla kan göra bättre val i vardagen, för ett renare och friskare hav.

Marthaförbundet vill erbjuda kunskap, alternativa lösningar och informera om hur vi kan agera för att skydda vårt känsliga hav. Projektet kommer att fokusera på problematiken kring plaster, uppmuntra till plastbantning och noggrann sortering. Vi ger verktyg för att minska miljöpåverkan från båtliv och vistelse i skärgården. Därtill kommer projektet att ge råd om hur vi kan bli bättre på att använda det vi anser vara ”smarthfisk” vilket innebär outnyttjade fiskarter.

Genom medvetenhet och kunskap ökar intresset för miljövänlig mattvätt, disk, utomhustoalett och sortering vid Östersjön, vilket förväntas inspirera till handling och bättre val i vardagen – för ett renare hav. Marthaförbundet vill dela kunskap för att alla i sin vardag ska kunna göra en insats för Östersjön.

Projektet har fått bidrag från Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludvig Hartwalls Stiftelse.

Vi jobbar med Östersjön 2.0

Senaste nytt från Östersjön 2.0

Östersjön

Så väljer du skidvalla utan gifter

Östersjön

Roosa Mikkola: "En klimatsmart vardag påverkar även Östersjön positivt"

Östersjön

Roosa Mikkola: "Ett uppiggande dopp i havet"

Östersjön

Roosa Mikkola: "Håll havet rent"

Östersjön

Roosa Mikkola: "Tillsammans kan vi överleva förändringar"

Hushåll | Ekonomi

Marthaförbundets valteser inför kommunalvalet 2021

Hushåll | Ekologi

Städa sommarstugan inför säsongen

Ekologi | Marthaförbundet

Anta utmaningen: ät nors!

Hushåll | Ekologi

Ekofastapodden: Smartfisk

Ekologi | Östersjön

Fråga efter nors i din fiskdisk!

Se mera