Östersjön 2.0

Östersjön 2.0

Marthaförbundets målsättning med projektet Östersjön 2.0 är att dela kunskap och forskning om Östersjön och ge förslag på hur vi alla kan göra bättre val i vardagen, för ett renare och friskare hav.

Marthaförbundet vill erbjuda kunskap, alternativa lösningar och informera om hur vi kan agera för att skydda vårt känsliga hav. Projektet kommer att fokusera på problematiken kring plaster, uppmuntra till plastbantning och noggrann sortering. Vi ger verktyg för att minska miljöpåverkan från båtliv och vistelse i skärgården. Därtill kommer projektet att ge råd om hur vi kan bli bättre på att använda det vi anser vara ”smarthfisk” vilket innebär outnyttjade fiskarter.

Genom medvetenhet och kunskap ökar intresset för miljövänlig mattvätt, disk, utomhustoalett och sortering vid Östersjön, vilket förväntas inspirera till handling och bättre val i vardagen – för ett renare hav. Marthaförbundet vill dela kunskap för att alla i sin vardag ska kunna göra en insats för Östersjön.

Projektet har fått bidrag från Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludvig Hartwalls Stiftelse.

Vi jobbar med Östersjön 2.0

Senaste nytt från Östersjön 2.0

Hushåll | Ekonomi

Marthaförbundets valteser inför kommunalvalet 2021

Hushåll | Ekologi

Städa sommarstugan inför säsongen

Ekologi | Marthaförbundet

Anta utmaningen: ät nors!

Hushåll | Ekologi

Ekofastapodden: Smartfisk

Ekologi | Östersjön

Fråga efter nors i din fiskdisk!

Ekologi | Marthaförbundet

Insändare: Havet får inte vara en avstjälpningsplats

Ekologi | Östersjön

Låt julgranen bli en julklapp för Östersjön

Hushåll | Ekonomi

Var klimatsmart då du konkurrensutsätter ditt elavtal

Ekologi | Östersjön

Roosa Mikkola leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt

Hushåll | Ekologi

Diska och tvätta på stugan utan att belasta Östersjön

Se mera