Östersjön 2.0

Östersjön 2.0

Marthaförbundets målsättning med projektet Östersjön 2.0 är att dela kunskap och forskning om Östersjön och ge förslag på hur vi alla kan göra bättre val i vardagen, för ett renare och friskare hav.

Marthaförbundet vill erbjuda kunskap, alternativa lösningar och informera om hur vi kan agera för att skydda vårt känsliga hav. Projektet kommer att fokusera på problematiken kring plaster, uppmuntra till plastbantning och noggrann sortering. Vi ger verktyg för att minska miljöpåverkan från båtliv och vistelse i skärgården. Därtill kommer projektet att ge råd om hur vi kan bli bättre på att använda det vi anser vara ”smarthfisk” vilket innebär outnyttjade fiskarter.

Genom medvetenhet och kunskap ökar intresset för miljövänlig mattvätt, disk, utomhustoalett och sortering vid Östersjön, vilket förväntas inspirera till handling och bättre val i vardagen – för ett renare hav. Marthaförbundet vill dela kunskap för att alla i sin vardag ska kunna göra en insats för Östersjön.

Projektet har fått bidrag från Svenska folkskolans vännerSvenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludvig Hartwalls Stiftelse.

Vi jobbar med Östersjön 2.0

Senaste nytt från Östersjön 2.0

Marthaförbundets valteser inför kommunalvalet 2021
Hushåll | Ekonomi

Marthaförbundets valteser inför kommunalvalet 2021

Städa sommarstugan inför säsongen
Hushåll | Ekologi

Städa sommarstugan inför säsongen

Anta utmaningen: ät nors!
Ekologi | Marthaförbundet

Anta utmaningen: ät nors!

Ekofastapodden: Smartfisk
Hushåll | Ekologi

Ekofastapodden: Smartfisk

Fråga efter nors i din fiskdisk!
Ekologi | Östersjön

Fråga efter nors i din fiskdisk!

Insändare: Havet får inte vara en avstjälpningsplats
Ekologi | Marthaförbundet

Insändare: Havet får inte vara en avstjälpningsplats

Låt julgranen bli en julklapp för Östersjön
Ekologi | Östersjön

Låt julgranen bli en julklapp för Östersjön

Var klimatsmart då du konkurrensutsätter ditt elavtal
Hushåll | Ekonomi

Var klimatsmart då du konkurrensutsätter ditt elavtal

Roosa Mikkola leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt
Ekologi | Östersjön

Roosa Mikkola leder Marthaförbundets nya Östersjöprojekt

Diska och tvätta på stugan utan att belasta Östersjön
Hushåll | Ekologi

Diska och tvätta på stugan utan att belasta Östersjön

Se mera