En euro i taget

Under 2021 stödjer Marthaförbundet ungas hantering av sin privatekonomi med projektet En euro i taget. Vi erbjuder unga vuxna ett stöd för att förbättra sin ekonomi.

Målet är att dela kunskap om ekonomihantering till unga i Svenskfinland, göra pengar lättbegripliga samt få unga att fråga och undersöka olika alternativ innan de fattar ekonomiska beslut som påverkar framtiden. De som tar del av Marthaförbundets ekonomirådgivning får kartlägga sin situation och göra upp en handlingsplan för att förbättra sin ekonomi.
Läs mer om projektet här 

I projektet ingår: 

  • Ekonomirådgivning via kurser, pop up-tillfällen, Whatsapp, verkstäder och via Marthaförbundets ordinarie ekonomirådgivning. 
  • Föreläsningshelheten En euro i taget om hur man bygger upp en hållbar privatekonomi. Paketet erbjuds kostnadsfritt alla läroinrättningar i andra stadiet i Svenskfinland. 
  • Ekonomiboken En euro i taget, skriven av Marthaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård. Boken delas gratis ut till en årskurs per läroinrättning i andra stadiet i samband med ekonomirådgivarens föreläsning vid skolan, läroinrättningen eller ungdomsverkstaden. 
  • Artiklar och poddar på martha.fi, som delas under hela året. Läs mer på martha.fi/eneuroitaget.

Vi jobbar med En euro i taget

Senaste nytt från En euro i taget

Att spara pengar
Ekonomi | En euro i taget

Att spara pengar

Skulder och lånade pengar
Ekonomi | En euro i taget

Skulder och lånade pengar

Hurdana konsumenter är vi?
Hushåll | Ekonomi

Hurdana konsumenter är vi?

Ha koll på inkomsterna!
Hushåll | Ekonomi

Ha koll på inkomsterna!

Budgetera och få koll på din ekonomi!
Hushåll | Ekonomi

Budgetera och få koll på din ekonomi!

En euro i taget erbjuder också år 2021 kostnadsfria föreläsningshelheter åt skolor och ungdomsverkstäder
Ekonomi | En euro i taget

En euro i taget erbjuder också år 2021 kostnadsfria föreläsningshelheter åt skolor och ungdomsverkstäder

Prata om pengar!
Ekonomi | En euro i taget

Prata om pengar!

Så konkurrensutsätter du avtal
Hushåll | Ekonomi

Så konkurrensutsätter du avtal

Kostnader för ensamboende
Hushåll | Ekonomi

Kostnader för ensamboende

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument
Hushåll | Ekonomi

Dina rättigheter och skyldigheter som konsument

Se mera