Uppdrag Z

Inom projektet Uppdrag Z får ungdomar på en ungdomsverkstad tillsammans planera och genomföra ett samhällsaktiverande projekt. Målet är att stärka ungdomarnas självförtroende och ge verktyg för en mer hanterbar vardag. Projektet pågår i hela Finland och är ett samarbete mellan Marttaliitto, Taito, Maa- ja kotitalousnaiset och Marthaförbundet.

Grupper som deltar i projektet träffas åtta gånger och varje träff är ungefär fyra timmar lång. På träffarna planerar vi det samhällsaktiverande projektet, som kan vara allt ifrån att piffa till en tråkig innergård, ordna ett evenemang på ett äldreboende eller bjuda in vänner på vernissage – ungdomarna bestämmer själva vad de vill göra.

Under träffarna planerar och förbereder vi projektet, samtidigt som ungdomar får träna på praktiska färdigheter som krävs för att hantera den egna vardagen. Under projektets gång stärks självförtroendet i takt med de nya färdigheterna, gemenskapen och ansvaret inför att ro iland ett eget projekt. Efter utfört uppdrag får de unga ett intyg över projektet de verkställt

#jojagkan

Kampanjen #jojagkan är en del av Uppdrag Z och bjuder in allmänheten att dela kunskap och lära ungdomar de färdigheter som en ung person behöver för en smidig vardag. Det kan handla om matlagning, städning, att sy i en knapp eller att byta en lampa.

Registrera vad du lärt ut på jojagkan.fi

Uppdrag Z är ett samarbete mellan fyra organisationer, och förverkligas genom 17 olika uppdrag runt om i Finland under åren 2017–2019.

Projektkoordinator Uppdrag Z

Kursledare Uppdrag Z