Smarthfisk

Smarthfisk, även känd som skräpfisk, är en bortglömd outnyttjad råvara i dag. Fiskar som braxen, id, mört och gädda var länge husmanskost. Men i dag anses de ofta besvärliga och tidskrävande att hantera och tillaga. Inom projektet Smarthfisk förändrar vi attityder gentemot inhemsk fisk och kursdeltagare möts över en obekant och spännande råvara.

Gädda, mört och braxen är outnyttjade inhemska fiskar.

Finländare äter mycket importerad fisk, medan många inhemska fiskarter, så som mört, id, braxen, nors, gärs, simpa och gädda, förblir outnyttjade. Smarthfisken är en fin proteinkälla som smakar minst lika bra som importerad fisk

Projektet Smarthfisk har som övergripande mål att öka kunskapen kring våra outnyttjade fiskarter och att stöda integrationen av nyfinländare genom tillredning av fisk. Målgruppen är nyfinländare, marthor och allmänheten i Österbotten. Tillsammans får målgrupperna bekanta sig med ett ämne som de inte tidigare känner till, i det här fallet smarthfisken. På lika villkor lär sig kursdeltagarna om hur man tar tillvara och tillreder smarthfisk.

Projektet erhåller stöd av Kustaktionsgruppen i Österbotten samt Europeiska havs- och fiskerifonden. 


Smarthfiskkurser arrangeras i Malax (våren 2018), Kristinestad (våren 2019) och Jakobstad (våren 2019).

  • Första tillfället: Marthaförbundets personal ger en introduktion till projektet, infomerar om olika smarthfiskar och hur de kan användas. Vi tillreder en gemensam säsongsbetonad måltid baserad på vad vi lärt oss under tillfället.
  • Andra tillfället: Lokala marthor presenterar typiska lokala fiskrecept och tillredning, metoderna används för att tillreda smarthfisk. Deltagarna diskuterar sinsemellan hur recepten bör anpassas till smarthfisken. Gemensam måltid med diskussion om traditioner och kulturmöjligheter.
  • Tredje tillfället: Nyfinländare presenterar fiskrecept som efter diskussion anpassas för smarthfisken. Gemensam måltid med diskussion om traditioner och kulturmöjligheter. Deltagarna får önska mattema för följande träff.
  • Fjärde tillfället: Fiskarförbundet presenterar fiskelov och fiskemetoder och hur man får tillgång till fiskerätt. En gemensam måltid tillagas kring önskemål från föregående träff.
  • Femte tillfället: Utflykt till yrkesfiskare som visar hur hen jobbar. Deltagarna får pröva på att lägga ut nät, använda kastspö, lägga ut en katsa. Kvällen avslutas med utomhusmatlagning, exempelvis grillning eller rökning av fisk.

Vi jobbar med Smarthfisk