Ekonomiskola i Österbotten

Ekonomiskola i Österbotten

Under läsåret 2022–2023 samarbetar projektet med Lokal Tapiola Österbotten, och tillsammans ordnas ”Ekonomiskola för åk 8”. Målet med ekonomiskolan är att alla åttor i Österbotten (på svenska och finska) ska få ta del av en vardagsekonomisk föreläsning där vi diskuterar aktuella och enkla sätt att ta hand om pengar på ett hållbart sätt.

10 tillfällen

Projektet finansieras av LokalTapiola Österbotten och genomförs av Marthaförbundet

Projektet genomförs under tiden september 2022 - maj 2023, 6 gånger på svenska och på 4 gånger på finska. Marthaförbundet besöker de 10 största orterna i Österbotten.