Den nationella klädbytardagen

Finländare konsumerar i medeltal 14–17 kg textilier per person och år. Slentrianshopping, fast fashion och marknadsföring som tar sig allt närmare oss via de sociala flödena leder till fullproppade garderober – med plagg som inte håller måttet i längden. I värsta fall blir de avlagda plaggen en del av de 90 000 ton textilavfall vi finländare ger upphov till årligen. I bästa fall får de nytt liv via andrahandsmarknaden eller en klädbytardag.

Den tredje lördagen i november arrangerar marthaföreningar och -kretsar runt om i svenskfinland klädbytardag.

Sedan 2013 uppmärksammar Marthaförbundet årligen Den nationella klädbytardagen den tredje lördagen i november. Genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätts kläder i rotation samtidigt som hållbar klädkonsumtion diskuteras. Dagen instiftades i samband med projektet Garderoben (2013–2014).

Arrangera en klädbytardag!

År 2020 firas den nationella klädbytardagen lördagen den 14 november. Läs mer om arrangemangen kring klädbytardagen 2020 här. 

Läs mer om textilkonsumtionen i Finland och världen, återvinning av kläder och ta del av tvätt- och reparationsråd i broschyren Garderoben – Stilsmartha tips för en hållbar textilkonsumtion.

Frågor om hållbara textilier? Hör av dig!