Den nationella klädbytardagen

Finländare konsumerar i medeltal 14–17 kg textilier per person och år. Slentrianshopping, fast fashion och marknadsföring som tar sig allt närmare oss via de sociala flödena leder till fullproppade garderober – med plagg som inte håller måttet i längden. I värsta fall blir de avlagda plaggen en del av de 90 000 ton textilavfall vi finländare ger upphov till årligen. I bästa fall får de nytt liv via andrahandsmarknaden eller en klädbytardag.

Den tredje lördagen i november arrangerar marthaföreningar och -kretsar runt om i svenskfinland klädbytardag.

Sedan 2013 uppmärksammar Marthaförbundet årligen Den nationella klädbytardagen den tredje lördagen i november. Genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätts kläder i rotation samtidigt som hållbar klädkonsumtion diskuteras. Dagen instiftades i samband med projektet Garderoben (2013–2014).

Arrangera en klädbytardag!

Vill er förening, krets eller ert distrikt arrangera en klädbytardag den 16 november 2019? Vi har tre förslag på hur ni kan gå tillväga.

L-modellen: Ordna en klädbytardag öppen för allmänheten. Erbjud deltagare en föreläsning eller workshop kring återanvändning av kläder, klädkonsumtion eller materialkunskap.
M-modellen: Ordna en klädbytardag öppen för allmänheten.
S-modellen: Ordna en klädbytardag inom den egna kretsen eller föreningen, eller varför inte bjuda in grannföreningen/kretsen?

  • Fundera på vilken nisch klädbytardagen har. Finns där kläder, accessoarer och hemtextilier för alla, eller fokuserar ni exempelvis endast på damkläder eller barnkläder?
  • Ordna gärna en föreläsning, programpunkt eller workshop med fokus på återbruk och reparation av kläder.
  • Meddela Marthaförbundet att ni ordnar en klädbytardag och vem som är kontaktperson. Vi bidrar med marknadsförinsmaterial för ert evenemang i form av affischer och banners. Om ni önskar postar vi även broschyren Garderoben så att ni kan dela ut den till deltagare under dagen. Därtill marknadsför vi alla klädbytardagar via Marthaförbundets kanaler och skickar ut ett pressmeddelande där vi listar alla evenemang.

Läs mer om textilkonsumtionen i Finland och världen, återvinning av kläder och ta del av tvätt- och reparationsråd i broschyren Garderoben – Stilsmartha tips för en hållbar textilkonsumtion.

Frågor om hållbara textilier? Hör av dig!