Om oss

Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social.

Hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson håller kurs i vilda ätbara växter.


Vi delar med oss av vår kunskap genom kurs- och föreläsningsverksamhet, olika informationskanaler och ett aktivt föreningsliv. Vi strävar efter att höja vår reaktionsberedskap och vara närvarande på ställen där vi kommer att behövas. Vi främjar vardagskurage genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, glädjen i vardagen och de små stegen för en bättre värld, en vardag i taget.

Vi lyfter det enkla vardagslivet och glädjen i vardagen

Vardagskunskap är allt sedan grundandet av organisation år 1899 en av grundstenarna i verksamheten. Vi jobbar med de frågor som står dig och din vardag nära: hushåll, ekologi och ekonomi. Vi förespråkar en matvision bestående av större andel vegetabilier, närproducerat, gärna ekologiskt och hemlagat. En hållbar mathushållning gynnar klimatet, ekonomin och hälsan. 

Matlagningskurs i Marthaköket i Helsingfors inom projektet Hantera vardagen.
  • Vi är en kanal för påverkan i samhället och en plats där du kan hitta inspiration, idéer och information.
  • Vår målsättning är att alla oberoende av ålder, ekonomisk ställning eller civilstatus ska kunna uppnå en hållbar och balanserad livsstil.
  • Vi är en stor finlandssvensk organisation som aktivt arbetar med att utveckla servicen till medlemmarna, delaktigheten och rekryterar nya medlemmar.
  • Via projektverksamheten når vi ut med vår vardagskunskap till flera målgrupper i samhället.
Kretsen Raseborgs unga marthor lär sig brodera på en träff i Ekenäs.

Marthaförbundet – en takorganisation

Finlands svenska Marthaförbund är en rådgivningsorganisation och takorganisation för den svenska marthaverksamheten i Finland. Förbundets medlemmar är både föreningar och distrikt. En del föreningar har valt att ordna sin verksamhet i så kallade kretsar. I kretsarna träffas medlemmarna i mindre grupper. På det lokala planet ordnas verksamheten i praktiken oftast av distrikten, föreningarna och/eller kretsarna.

Marthaförbundets högsta beslutande organ är årsmötet där alla föreningar och distrikt är representerade. På årsmötet väljs förbundsordförande och centralstyrelsemedlemmar och bokslutet godkänns. Centralstyrelsen handhar den slutgiltiga beslutanderätten. Den operativa verksamheten leds av Marthaförbundets verksamhetsledare och förverkligas tillsammans med personalen på Marthaförbundet.