Om oss

Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräcklig kunskap och övriga resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Med närmare 10 000 medlemmar är vi Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation.

Hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson håller kurs i vilda ätbara växter.


Vi är en aktiv förebild i ett föränderligt samhälle. Vi delar med oss av vår kunskap genom kurs- och föreläsningsverksamhet, olika informationskanaler och ett aktivt föreningsliv. Vi strävar efter att höja vår reaktionsberedskap för att vara närvarande på ställen där vi kommer att behövas. Vi främjar vardagskurage och är med om att skapa en bättre värld för alla. Det gör vi genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, glädjen i vardagen och de små stegen för en bättre värld, en vardag i taget.


Vi lyfter det enkla vardagslivet och glädjen i vardagen

Vardagskunskap är allt sedan grundandet av organisation år 1899 en av grundstenarna i verksamheten. Vi jobbar med de frågor som står dig och din vardag nära: hushåll, ekologi och ekonomi.

Matlagningskurs i Marthaköket i Helsingfors inom projektet Hantera vardagen.
  • Vi är en kanal för påverkan i samhället och en plats där du kan hitta inspiration, idéer och information.
  • Vår målsättning är att kvinnor och män oberoende av ålder, ekonomisk ställning eller civilstatus ska kunna uppnå en hållbar och balanserad livsstil.
  • Vi är en stor finlandssvensk organisation med ett ökande medlemsantal. Därför arbetar vi också hela tiden aktivt med att utveckla servicen till medlemmarna, delaktigheten och rekryterar nya medlemmar.
Kretsen Raseborgs unga marthor lär sig brodera på en träff i Ekenäs.

Marthaförbundet – en takorganisation

Finlands svenska Marthaförbund är en rådgivningsorganisation och takorganisation för den svenska marthaverksamheten i Finland. Varje marthaförening, som kan ha ett antal kretsar under sig, hör till något marthadistrikt. Distrikten är i sin tur medlemmar i Marthaförbundet. Det finns 13 distrikt, varav ett är Ungmartha. På det lokala planet ordnas verksamheten i praktiken oftast av distrikten, föreningarna och/eller kretsarna.

Marthaförbundets högsta beslutande organ är vår- och höstmötet där alla föreningar är representerade. På höstmötet väljs förbundsordförande och centralstyrelsemedlemmarna, vårmötet godkänner bokslutet. Centralstyrelsen handhar den slutgiltiga beslutanderätten. Den operativa verksamheten leds av Marthaförbundets verksamhetsledare och förverkligas tillsammans med personalen på Marthaförbundet.