Marthaförbundets cookiepolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Marthas policy att respektera din integritet gällande all information vi kan samla in om dig på vår webbplats, https://www.martha.fi, och andra webbplatser som vi äger och driver.

Vi ber om personlig information endast då vi verkligen behöver den för att tillhandahålla en tjänst till dig. Vi samlar in informationen på rättvisa och lagliga sätt, med ditt medgivande. Vi låter dig också veta varför vi samlar in informationen och hur den kommer att användas.

Vi behåller endast insamlad information så länge som det behövs för att ge dig tjänsten du begärt. Den information vi lagrar skyddar vi på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Vi delar inte någon personlig identifierande information offentligt eller med tredje part, utom när det krävs enligt lag.

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Observera att vi inte har någon kontroll över innehållet och rutinerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar för deras respektive sekretesspolicy.

Du kan avslå vår begäran om din personliga information, med förståelsen att vi kanske inte kan ge dig några av de tjänster du önskat.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att betraktas som acceptans av vår praxis kring sekretess och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information, kontakta oss gärna.

Denna policy träder i kraft den 11 augusti 2020.