UngMartha

Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation med verksamhet i hela Svenskfinland. Vi delar kunskap som förbättrar vardagen för barn och unga, med särskilt fokus på hushåll, ekonomi, ekologi, och ungas rätt till egen åsikt, eget livsutrymme och god hälsa.

Ungmartha ordnar verksamhet i form av läger, kurser, temadagar och föreläsningar. Lägerverksamheten ordnas främst under skolornas lov, då många barn och unga behöver vettig sysselsättning medan föräldrarna arbetar. 

Längs med året ordnas kurser som ofta har tyngdpunkten på hälsosam matlagning. Därtill ordnas temadagar och föreläsningar utgående från efterfrågan och det som är aktuellt i samhället. Vi har ordnat temadagar och föreläsningar bland annat kring ekologi, hälsosam kost och välmående överlag.

Lokala M-klubbar

Ungmartha har också M-klubbar för barn och unga som finns på olika orter i Svenskfinland. M-klubbarna ordnar olika former av verksamhet för sina medlemmar. De bakar, pysslar, idrottar, gör utfärder och har helt enkelt roligt tillsammans.

Inspirationsmaterial

Vi tar fram material i form av broschyrer, recepthäften och videoklipp som kan användas i hemmet eller i undervisningen. Beställ din uppsättning direkt av ung@martha.fi.

Vi gör Ungmartha

Styrelse 2019

Ordförande Anna Nylund, vice ordförande Hanna Åkerfelt. Styrelsemedlemmar Ellen Paulig, Anders Wikström, Sofia Grynngärds, Nicholas Kujala, Karin Rosenberg. Sekreterare Elise Hindström, kassör Monika Mäkelä.

Har du frågor om verksamheten? Hör av dig!

Fixa egen modellera
Hushåll | DIY

Fixa egen modellera

Naturligt färgade ägg
Hushåll | DIY

Naturligt färgade ägg

Se mera

Följ oss!

Få reda på det senaste

Följ oss på facebook och instagram för senaste nytt inom verksamheten.