FLYTTA HEM

Att flytta hemifrån är en milstolpe i livet för många unga människor och en avgörande tidpunkt då du tar dina första steg ut i världen för att forma din framtid. På denna sida hittar du våra bästa tips för att stöda dig och ge dig handfasta råd då du väljer att flytta till ditt eget hem.

Flytta hem
D2 A4098small

Om projektet

Projektet Flytta hem arbetar för att främja och stärka ungas välmående i ett nytt livsskede genom att erbjuda praktisk vardagskunskap för att ge de unga bättre förutsättningar att strukturera upp en välfungerande vardag när de flyttar till sitt första egna hem. Vardagskunskapen som erbjuds under varje träff ger de unga verktyg att hitta struktur och rutiner i sin vardag, och stöder dem till att göra hållbara val och egna beslut ifråga om exempelvis kost, konsumentval och vardagsekonomi. Genom att må bra i vardagen lägger vi en viktig grundsten för vårt allmänna välmående.

D2 A5712

Till skolor

Projektet Flytta hem erbjuder tillfällen i vardagskunskap som innefattar tydliga temahelheter. Tillfällena kan genomföras bland annat som lektioner i skolan, delar av hela temadagar eller genom att finnas där unga finns. Varje tillfälle har ett tydligt tema kring praktisk vardagskunskap de unga kan ha nytta av antingen direkt eller i ett senare skede i deras liv. Exempel på tillfällen är en budgeteringsworkshop, matlagningstillfälle eller en föreläsning kring hyresgästens rättigheter och skyldigheter, och hur man skriver på ett avtal. Var gärna i kontakt med Katharina eller Toni om ni i er skola är intresserade av projektet!

Vi jobbar med projektet

Toni Rautakoski

Projektledare

toni.rautakoski@martha.fi

043 820 0070