Giftfritt dagis

Har ni tänkt på vilka skadliga kemikalier som kan finnas i dagismiljön? Vill ni minska på dem tillsammans med oss? Projektet Giftfritt dagis erbjuder privata daghem möjligheten att få information och handledning i hur daghemmet kan minska på skadliga kemikalier. Vi erbjuder även pedagogisk verksamhet och material för att skapa ett giftfritt dagis.

Barn på daghemmet Prästkragen i Tenala testar på att laga egen modellera.

Barn vistas ofta en stor del av vardagen på dagis. De leker, smakar och känner på det mesta, och rör sig mycket i golvhöjd där damm och eventuella skadliga kemikalier samlas. Deras kropp är liten och kan inte rensa bort gifter som en vuxen kropp, och därmed är de mer utsatta för de skadliga kemikalier som kan finnas i exempelvis plaster, städmedel eller besprutade frukter.

Projektet Giftfritt dagis har som mål att tillsammans med privata daghem sträva efter en giftfri vardag och minska på skadliga kemikalier på daghemmen. Fokusområden är städning, mat, lek och vila. Det kan bland annat handla om att rensa bort äldre plastleksaker som kan innehålla skadliga ämnen som i dag inte är tillåtna.

Testa på att laga modellera med ingredienser ur skafferiet.

Verksamheten

Daghem som är med i projektet får ta del av information, handledning och giftfri verksamhet för barnen. Projektet riktar sig också till föräldrarna på daghemmen. Allmänheten får ta del av tips och inspiration i Marthaförbundets sociala medier. Senare i projektet kommer familjer att vara en målgrupp. Det kommer också att finnas möjlighet för studerande och de som arbetar med barn att få fortbildning inom ämnet.

Projektet är ett treårigt projekt finansierat av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sr.

Vi jobbar med projektet

Vill ni vara med i projektet?

Vill ert privata dagis delta i projektet? Hör av er till kursledare Jenni Haapala.

Plastinformation

Under uppbyggnad