Projekt & kampanjer

Matsvinn, textilkonsumtion, vardagsekonomi, nya färdigheter, matfostran, inhemsk fisk, säsongsmat ... Våra projekt tar upp ämnen som står oss alla nära och inom vilka vi alla kan göra aktiva och medvetna val för att tillsammans bidra till en bättre värld, en vardag i taget.

Tillredning av smartfisk
Inspirationsdag med projektet Smarthfisk.Projekt 2024

Projektet En euro i taget arbetar med att stödja och dela kunskap om pengar på ett vardagligt och lättförståeligt sätt - så att vi alla kan vara trygga i vår ekonomi. Målet med projektet En euro i taget är att dela kunskap om ekonomihantering till unga i Svenskfinland, att göra pengar lättbegripliga samt att få unga att känna sig inspirerade och motiverade att ta hand om sin ekonomi på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Målet med "Ekonomiskola för åk 8" är att alla åttor i Österbotten ska få ta del av en vardagsekonomisk föreläsning där vi diskuterar aktuella och enkla sätt att ta hand om pengar på ett hållbart sätt. Under läsåret 2023–2024 samarbetar projektet med Lokal Tapiola Österbotten

Målet med projektet Hantera vardagen, som pågått sedan 2001, är att dela kunskap, inspirera och erbjuda konkreta redskap genom kurser och föreläsningar. Målgrupperna för verksamheten är personer som saknar eller har bristfälliga kunskaper i vardagsfärdigheter och huslig ekonomi.

Projektet Flytta hem arbetar för att främja och stärka ungas välmående i ett nytt livsskede genom att erbjuda praktisk vardagskunskap för att ge de unga bättre förutsättningar att strukturera upp en välfungerande vardag när de flyttar till sitt första egna hem. Vardagskunskapen som erbjuds under varje träff ger de unga verktyg att hitta struktur och rutiner i sin vardag, och stöder dem till att göra hållbara val och egna beslut ifråga om exempelvis kost, konsumentval och vardagsekonomi. Genom att må bra i vardagen lägger vi en viktig grundsten för vårt allmänna välmående.

Det ettåriga projektet Östersjöfisk åt alla lyfter fram tre viktiga teman: ekologiskt hållbart fiske, fisk som hälsosam proteinkälla och stöd för yrkesfisket i Nyland.  Målsättningen med projektet ”Östersjöfisk åt alla!” är att öka allmänhetens intresse för Östersjöns outnyttjade fiskarter, dvs smartfisk.

Temadagar och kampanjer

Den finlandssvenska matkulturens dag, matkulturdagen, instiftades år 1992 för att uppmärksamma unika finlandssvenska mattraditioner. Dagen firas årligen den 9 oktober. I samband med firandet premieras årets matkulturpristagare och lanseras årets matkulturmagasin.

Köpfri november inleddes år 2016. För att granska de egna konsumtionsvanorna kan det vara värt att stanna upp och göra något radikalt. Därför utmanar vi dig till en köpfri månad i november

Den nationella klädbytardagen instiftades av Marthaförbundet år 2013 och uppmärksammas årligen den tredje lördagen i november. Genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätts kläder i rotation samtidigt som hållbar klädkonsumtion diskuteras.

Har du frågor om projektverksamheten? Hör av dig!