Projekt & kampanjer

Matsvinn, textilkonsumtion, kemikaliebantning, matfostran, inhemsk fisk, säsongsmat ... Våra projekt tar upp ämnen som står oss alla nära och inom vilka vi alla kan göra aktiva och medvetna val för att tillsammans bidra till en bättre värld, en vardag i taget.

Inspirationsdag med projektet Smarthfisk.

År 2019 pågår projekten Smarthfisk, Hantera vardagen, Giftfritt dagis, Uppdrag Z och Tillbakablickar i Marthas kurshistoria. Årligen återkommande kampanjer är Den finlandssvenska matkulturdagen, Köpfri november och Den nationella klädbytardagen.

Projekt 2019

Inom projektet Smarthfisk lär vi ut hantering av den outnyttjade så kallade skräpfisken, samtidigt som nyfinländare och marthor möts över en råvara och ett ämne de inte tidigare bekantat sig med. Projektet finansieras av Kustaktionsgruppen i Österbotten.

Målet med projektet Hantera vardagen, som pågått sedan 2001, är att dela kunskap, inspirera och erbjuda konkreta redskap genom kurser och föreläsningar. Målgrupperna för verksamheten är personer som saknar eller har bristfälliga kunskaper i vardagsfärdigheter och huslig ekonomi.

Inom det treåriga projektet Giftfritt dagis besöker vi privata daghem med målet att öka medvetenheten om skadliga kemikalier i bland annat leksaker, pysselmaterial och plaster. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Uppdrag Z förstärker ungdomars självförtroende, delaktighet och vardagskunskap genom att genomföra projekt som ungdomarna själva planerar och verkställer. Samarbetsprojektet genomförs av Marttaliitto, Taito, Maa- ja kotitalousnaiset och Marthaförbundet. 

Temadagar och kampanjer

Den finlandssvenska matkulturens dag, matkulturdagen, instiftades år 1992 för att uppmärksamma unika finlandssvenska mattraditioner. Dagen firas årligen den 9 oktober. I samband med firandet premieras årets matkulturpristagare och lanseras årets matkulturmagasin.

Köpfri november inleddes år 2016. För att granska de egna konsumtionsvanorna kan det vara värt att stanna upp och göra något radikalt. Därför utmanar vi dig till en köpfri månad i november

Den nationella klädbytardagen instiftades av Marthaförbundet år 2013 och uppmärksammas årligen den tredje lördagen i november. Genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätts kläder i rotation samtidigt som hållbar klädkonsumtion diskuteras.

Har du frågor om projektverksamheten? Hör av dig!