Projekt & kampanjer

Matsvinn, textilkonsumtion, kemikaliebantning, matfostran, inhemsk fisk, säsongsmat ... Våra projekt tar upp ämnen som står oss alla nära och inom vilka vi alla kan göra aktiva och medvetna val för att tillsammans bidra till en bättre värld, en vardag i taget.

Tillredning av smartfisk
Inspirationsdag med projektet Smarthfisk.

År 2022 pågår projekten Hantera vardagen, Giftfritt dagis, En euro i taget, Matlust och Östersjön 2.0. Årligen återkommande kampanjer är Den finlandssvenska matkulturdagen, Köpfri november och Den nationella klädbytardagen.

Projekt 2022

Inom projektet En euro i taget förverkligas svenskspråkiga stödtjänster för unga med ekonomiska utmaningar. Målet är att ge kunskap om ekonomihantering i förebyggande syfte. Rent konkret kommer projektet att bland annat innebära en WhatsApp-tjänst där ungdomar kostnadsfritt och på svenska kan be om stöd vad gäller ekonomiska frågor. Marthaförbundet kommer också att erbjuda pop-up ekonomirådgivning runt om i Svenskfinland i samarbete med aktörer från ungdomsarbetet. en bok om ekonomi delas ut i andra stadiet. 

Målet med projektet Hantera vardagen, som pågått sedan 2001, är att dela kunskap, inspirera och erbjuda konkreta redskap genom kurser och föreläsningar. Målgrupperna för verksamheten är personer som saknar eller har bristfälliga kunskaper i vardagsfärdigheter och huslig ekonomi.

Projektet Matlust  riktar sig till äldre personer och strävar efter att ge dem en guldkant i vardagen. Genom social samvaro och genom matlagning som väcker matminnen till liv vill projektet öka de äldre personernas aptit, minska känslan av upplevd ensamhet och därmed öka livsglädjen.

Marthaförbundets målsättning med projektet Östersjön 2.0 är att dela kunskap och forskning om Östersjön och ge förslag på hur vi alla kan göra bättre val i vardagen, för ett renare och friskare hav.

Temadagar och kampanjer

Den finlandssvenska matkulturens dag, matkulturdagen, instiftades år 1992 för att uppmärksamma unika finlandssvenska mattraditioner. Dagen firas årligen den 9 oktober. I samband med firandet premieras årets matkulturpristagare och lanseras årets matkulturmagasin.

Köpfri november inleddes år 2016. För att granska de egna konsumtionsvanorna kan det vara värt att stanna upp och göra något radikalt. Därför utmanar vi dig till en köpfri månad i november

Den nationella klädbytardagen instiftades av Marthaförbundet år 2013 och uppmärksammas årligen den tredje lördagen i november. Genom klädbyten runt om i landet, arrangerade av marthaföreningar, -kretsar och -distrikt, sätts kläder i rotation samtidigt som hållbar klädkonsumtion diskuteras.

Har du frågor om projektverksamheten? Hör av dig!