Styrelsen 2024–2025

Mia Hafrén
Mia Hafrén
Ordförande
mia.hafren@martha.fi 040 592 9194
Gunilla Backman
Gunilla Backman
Första viceordförande. Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2022–2024 (2025), Borgå regionen
Satu Orrenius
Ersättare i centralstyrelsen 2024–2026 (2033), Borgå regionen
Annika Linder-Airava
Annika Linder-Airava
ordinarie medlem i centralstyrelsen 2023–2025 (2031), Helsingfors regionen
Annika Knekt
Annika Knekt
Ersättare i centralstyrelsen 2023-2025 (2031), Helsingfors regionen
Gun Åhlfors
Ordinarie i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Jakobstads regionen
Pia Boström
Pia Boström
Ersättare i centralstyrelsen 2023–2025 (2031), Jakobstads regionen
Annika Möller-Nilsson
Annika Möller-Nilsson
Ordinarie medlem i centralstyrelsen, 2023–2025 (2031), Karleby regionen
Freja Häggblom
Ersättare i centralstyrelsen 2023-2025 (2031), Karleby regionen
Annika Wikholm
Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2022–2024 (2030), Mellersta Nylands region
Maria Skog
Ersättare i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Mellersta Nylands region
Ann-Britt West
Ann-Britt West
Ordinariemedlem i centralstyrelsen 2023–2025 (2031), Nykarleby regionen
Inga-Britt Lindvall
Inga-Britt Lindvall
Ersättare i centralstyrelsen 2023–2025 (2031), Nykarleby regionen
Anna-Lena Pärus
Anna-Lena Pärus
Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2023–2025 (2025), Sydösterbottens region
Britt-Marie Teir
Ersättare i centralstyrelsen 2023–2025 (2031), Sydösterbottens region
Julia Liewendahl
ordinarie medlem i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Ungmartha
Maria Svanbäck
Ersättare i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Ungmartha
Mia Salminen
Ordinarie i centralstyrelsen 2024–2026 (2031), Vasa regionen
Eivor Sundbäck
Eivor Sundbäck
Ersättare i centralstyrelsen 2022–2024 (2030), Vasa regionen
Inga Mannström
Inga Mannström
Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2023–2025 (2025) Västra Nylands Marthadistrikt
Maj-Britt Malmen
Ersättare i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Västra Nylands Marthadistrikt
Maria Nyman
Ordinarie i centralstyrelsen 2024-2026 (2032), Åbolands region
Mia Henriksson
Ersättare i centralstyrelsen 2023–2025 (2026), Åbo regionen
Ann Carlsson
Ann Carlsson
Andra viceordförande. Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2023–2025 (2026), Ålands Marthadistrikt
Kerstin Wikgren
Ersättare i centralstyrelsen 2024–2026 (2032), Ålands Marthadistrikt
Marina Bruce
Marina Bruce
Ordinarie medlem i centralstyrelsen 2022–2024 (2030), Östra Nylands region
Sickan Nybondas
Ersättare i centralstyrelsen 2022–2024 (2030), Östra Nylands region
Camilla Komonen
Camilla Komonen
Verksamhetsledare
camilla.komonen@martha.fi 050 577 0780

Vår styrelse

Styrelsen bevakar och besluter

Marthaförbundets centralstyrelse har som uppgift att bevaka och besluta om förbundets verksamhet. Styrelsen är förbundets högsta verkställande organ. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Styrelsen består av 13 ordinarie medlemmar med personliga ersättare och leds av förbundsordförande. Mia Hafrén är vald till förbundsordförande för perioden 2023–2025. Centralstyrelsens medlemmar väljs för två år i sänder vid förbundets årsmöte, men dock högst åtta år i följd som ordinarie styrelsemedlem eller ordförande.