Tidigare projekt

Marthaförbundets projekt berör aktuella ämnen i samhället. Projekten berör allt från skolmat och matsvinn till säsongens råvaror och inhemsk fisk. Projekten genomförs enligt erhållen finansiering och pågår ofta under ett till tre års tid. Här presenterar vi ett urval av våra avslutade projekt.

Familjekompet

2017–2018

Familjekompet (kompet = kost, miljö, pengar) stärkte småbarnsfamiljers vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurshelheter om babyns och familjens kost, babymatlagning och barnfamiljens vardag lärde vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Dessutom erbjöd projektet fortbildning. Projektet finansierades med stöd av Veikkaus intäkter.

Vi & vår baby

2012–2016

Projektet Vi och vår baby bestod av kostföreläsningar, babymatkurser och hembesök med babyns första smakportioner och vardagen med en baby i fokus. Målet var att stöda småbarnsfamiljers vardag och att lägga en god grund för goda kostvanor. Projektet var ett samarbete med Marttaliitto. I samband med projektet producerades det tvåspråkiga recepthäftet Babymat enkelt/Vauvanruokaa helposti, för att påvisa hur enkelt det är att göra babymaten från grunden hemma i köket, istället för att köpa den. Recepthäftet finns till salu i marthashopen.

Svinnkampen

2015–2016

Svinnkampen/Hävikinkaatajat skapade en rörelse mot matsvinnet. Projektet hade som mål att dela kunskap och tankeväckande information om matsvinnet genom att lära ut livsmedelshantering, inspirera till mera kreativitet i köket och åstadkomma en attitydförändring och en ökad förståelse för matkultur och matproduktionen. Verksamheten genomfördes bland annat genom matlagningskurser, information och inspiration på Martha.fi och sociala medier, pop up-restauranger och information i matbutiker. I dag lever begreppet Svinnkampen vidare i all verksamhet, och lyfts på föreläsningar, matlagningskurser och i övriga informationskanaler.

Så här ser det årliga matsvinnet ut i Finland i dag

22 miljoner kggrönsaker
20 miljoner kgmjölkprodukter
21 miljoner kghemlagad mat
12 miljoner kgbröd
11 miljoner kg färsk fisk
11 miljoner kgkött
8 miljoner kg
potatis

Fisk – ett smarth val

2013–2014

Projektet höjde kunskapen kring så kallad skräpfisk och betonade vikten av att äta fisk. Då fisk ofta upplevs som komplicerad, var vårt svar att erbjuda kurser och information kring hur man egentligen gör då man rensar, filerar och tillreder inhemsk fisk. Projektet visade att det finns stor okunskap kring inhemsk fisk och fiskhantering, och i dag fortsätter vi dela kunskap kring råvaran genom projektet Smarthfisk och en mängd recept på inhemsk fisk i vår receptbank.

Marthas matkorg

2013

Projektet Marthas matkorg lyfte säsongens råvaror och inspiration och kunskap för att använda de inhemska grödorna och råvarorna mångsidigt och smakligt – året om. Dessutom hade projektet som mål att minska matsvinnet genom att förespråka god mat som är rättvis, hållbart producerad och hälsosam. Projektet lyfte fram alla de fördelar som finns i att köpa mat enligt säsong, såväl för hälsan och miljön som för den egna ekonomin. Fyra matkorgar, en för varje säsong, lanserades under projektets gång, och fortbildning för kökspersonal och lägerledare för matlagningsläger genomfördes. Genom innehållssamarbeten med matbloggare och innehållsproduktion i form av recept och inspirationsmaterial kring säsongens råvaror för egna kanaler delades kunskapen om säsongsmat vidare till den stora allmänheten. I dag lever projektet vidare i all verksamhet, där säsongens råvaror alltid står i fokus i samband med bland annat matlagningskurser och innehållsproduktion för receptbanken och de sociala kanalerna. Projektet erhöll finansiering av Jord- och skogsbruksministeriets Kvalitetskedja/närmatsprogrammet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska Kulturfonden.

Svinnkampen slutrapport

Fisk – ett smarth val slutrapport

Marthas matkorg slutrapport