Tidigare projekt

Marthaförbundets projekt berör aktuella ämnen i samhället. Projekten berör allt från skolmat och matsvinn till säsongens råvaror och inhemsk fisk. Projekten genomförs enligt erhållen finansiering och pågår ofta under ett till tre års tid. Här presenterar vi ett urval av våra avslutade projekt.

Mästarodlarna

2021-2023

Genom projektet Mästerodlarna skapade vi odlingar på daghem och inspirerade barnfamiljer att odla så att barn fick en möjlighet att vara i kontakt med jord och odla sin egen mat, vilket gav barnen kunskap och information om positiv inverkan på hälsan.

Ungas välmående

05/2022-05/2023

Pilotprojektet "Ungas välmående" har aktivt främjat ungdomars vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi. Genom flera tillfällen på Axxells enheter har projektet engagerat över 600 elever i teman som privatekonomi, kost och vardagshantering. Samarbetet med lärare och examenshandledare har säkerställt anpassade och relevanta aktiviteter. Projektet producerade även interaktivt material, inklusive kosttavlor och online-frågesporter. Resultaten visade på en positiv respons och ökad kunskap bland ungdomarna. 

Projektet var ettårigt pilotprojekt finansierat av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sr. Projektet la även grunden till det nya projektet Flytta hem.

Havets smaker - Östersjödieten

Sidan håller på att uppdateras.

Små fiskar övertar storkök

2022-2023

Outnyttjad vildfisk (även kallad smarthfisk), såsom till exempel id, nors och strömming är en av de mest hållbara proteinkällorna vi kan använda. Den offentliga måltiden är en potentiell marknad för dessa fiskarter eftersom efterfrågan på förmånlig fisk är hög. Inom projektet Små fiskar övertar storkök försökte vi därför få in mera id, nors och strömming till skolköken i Österbotten. Det här förverkligades genom inspirationsdagar och rundabordssamtal för storkökspersonal, fiskare, förädlare och andra aktörer i branschen. Vi framställde även ett recepthäfte anpassat för storkök med rätter som har utvärderats av skolbarn. Länk till recepthäftet här.

Projektet erhöll stöd av Kustaktionsgruppen i Österbotten genom Europeiska havs- och fiskerifonden.

Östersjön 2.0

2020-2023

Projektet Östersjön 2.0 har under åren 2020 – 2023 ordnat verksamhet för allmänheten om hur vi alla kan göra bättre val i vardagen, för ett renare och friskare hav. Genom att kemikaliebanta vardagen, välja miljövänliga städmedel, öka andelen inhemsk hållbart vildfångad Östersjöfisk i maten, plocka bort skräp från stränder och ta del av kunskap kring Östersjöforskning och Östersjöns särdrag skapas en mer hållbar vardag som gynnar vårt unika och känsliga innanhav, Östersjön. Projektet har ordnat föreläsningar, kurser och workshoppar för daghem, skolor, marthaföreningar och övriga intresserade kring en Östersjösmart vardag och ordnat strandstädningar för att minska mängden skräp som sköljs ut i havet.

Projektet erhöll stöd av från Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludvig Hartwalls Stiftelse.

Den gemensamma måltiden – Matlust

2020-2022

Att äta tillsammans med andra främjar vårt välmående och får också maten att smaka bättre. Trots det äter många finländare, och särskilt äldre personer, ensamma. Projektet Den gemensamma måltiden – matlust riktade sig till äldre personer och strävade efter att ge dem en guldkant i vardagen. Genom social samvaro och genom matlagning som väcker matminnen till liv ville projektet öka de äldre personernas aptit, minska känslan av upplevd ensamhet och därmed öka livsglädjen.

Utöver att höja livskvaliteten hos de äldre tog projektet vara på intresset för frivilligarbete som finns inom marthaföreningarna och samhället i övrigt. Projektet skapade och upprätthöll ett nätverk av volontärer.

Giftfritt dagis

2018–2021

Projektet Giftfritt dagis hade som mål att tillsammans med privata daghem sträva efter en giftfri vardag och minska på skadliga kemikalier på daghemmen. Fokusområden var städning, mat, lek och vila. Projektet Giftfritt dagis hjälpte daghem i Svenskfinland att lära sig plastbanta och rensa bort leksaker och köksredskap som innehöll skadliga ämnen. Projektet var ett treårigt projekt finansierat av Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne sr.

Smarthfisk 

2018-2019

Projektet Smarthfisk hade som övergripande mål att öka kunskapen kring våra outnyttjade fiskarter och att stöda integrationen av nyfinländare genom tillredning av fisk. Målgruppen var nyfinländare, marthor och allmänheten i Österbotten. Tillsammans fick målgrupperna bekanta sig med ett ämne som de inte tidigare känner till, i det här fallet smarthfisken. På lika villkor lärde sig kursdeltagarna om hur man tar tillvara och tillreder smarthfisk, under flera kurstillfällen i Österbotten under 2018 och 2019. 

Projektet erhöll stöd av Kustaktionsgruppen i Österbotten samt Europeiska havs- och fiskerifonden.

Uppdrag Z 

2017–2019

Inom projektet Uppdrag Z fick ungdomar på en ungdomsverkstad tillsammans planera och genomföra ett samhällsaktiverande projekt. Det kunde vara allt ifrån att piffa till en tråkig innergård, ordna ett evenemang på ett äldreboende eller bjuda in vänner på vernissage – ungdomarna bestämde själva vad de ville göra. Målet var att stärka ungdomarnas självförtroende och ge verktyg för en mer hanterbar vardag. Projektet pågick i hela Finland och var ett samarbete mellan Marttaliitto, Taito, Maa- ja kotitalousnaiset och Marthaförbundet.

Kampanjen #jojagkan var en del av Uppdrag Z och bjöd in allmänheten att dela kunskap och lära ungdomar de färdigheter som en ung person behöver för en smidig vardag. 

Tack för maten!

2013–2018

Projektet Tack för maten!s mål var att utveckla måltiden och bespisningen på daghem och eftisar. Fokus var på matglädje, barnens delaktighet, en ökad grönsakskonsumtion och råvaror i säsong. Genom smakskola enligt saperemetoden fick barnen bekanta sig med mat och nya smaker. I samband med smakskolan fick personalen handledning i hur man kan främja en sund, nyfiken inställning till mat och hur barnen kan involveras i måltiden och matlagningen. Projektet förde fram säsongsanpassad och närproducerad måltid. Tillsammans med personalen diskuterades bland annat upphandling, meny, pris och matsvinn. Projektet erbjöd en meny med fokus på säsong och läckra grönsaksalternativ. Föräldrarna involverades bland annat genom föreläsningar och familjematlagning för hela familjen. 

Som en del av projektet producerades kokboken Tack för maten!. Boken postades ut sommaren 2018 ut till 3-åringar födda 2015 i Svenskfinland. Kokboken delas också ut under Marthaförbundets kurser riktade till familjer. Våren 2019 kom boken till salu, och finns att köpa via Marthashopen.  

Projektet genomfördes med finansiering av Brita Maria Renlunds stiftelse.

Familjekompet

2017–2018

Familjekompet (kompet = kost, miljö, pengar) stärkte småbarnsfamiljers vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurshelheter om babyns och familjens kost, babymatlagning och barnfamiljens vardag lärde vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Dessutom erbjöd projektet fortbildning. Projektet finansierades med stöd av Veikkaus intäkter.

Vi & vår baby

2012–2016

Projektet Vi och vår baby bestod av kostföreläsningar, babymatkurser och hembesök med babyns första smakportioner och vardagen med en baby i fokus. Målet var att stöda småbarnsfamiljers vardag och att lägga en god grund för goda kostvanor. Projektet var ett samarbete med Marttaliitto. I samband med projektet producerades det tvåspråkiga recepthäftet Babymat enkelt/Vauvanruokaa helposti, för att påvisa hur enkelt det är att göra babymaten från grunden hemma i köket, istället för att köpa den. Recepthäftet finns till salu i marthashopen.

Svinnkampen

2015–2016

Svinnkampen/Hävikinkaatajat skapade en rörelse mot matsvinnet. Projektet hade som mål att dela kunskap och tankeväckande information om matsvinnet genom att lära ut livsmedelshantering, inspirera till mera kreativitet i köket och åstadkomma en attitydförändring och en ökad förståelse för matkultur och matproduktionen. Verksamheten genomfördes bland annat genom matlagningskurser, information och inspiration på Martha.fi och sociala medier, pop up-restauranger och information i matbutiker. I dag lever begreppet Svinnkampen vidare i all verksamhet, och lyfts på föreläsningar, matlagningskurser och i övriga informationskanaler.

Så här ser det årliga matsvinnet ut i Finland i dag

22 miljoner kggrönsaker
20 miljoner kgmjölkprodukter
21 miljoner kghemlagad mat
12 miljoner kgbröd
11 miljoner kg färsk fisk
11 miljoner kgkött
8 miljoner kg
potatis

Fisk – ett smarth val

2013–2014

Projektet höjde kunskapen kring så kallad skräpfisk och betonade vikten av att äta fisk. Då fisk ofta upplevs som komplicerad, var vårt svar att erbjuda kurser och information kring hur man egentligen gör då man rensar, filerar och tillreder inhemsk fisk. Projektet visade att det finns stor okunskap kring inhemsk fisk och fiskhantering, och i dag fortsätter vi dela kunskap kring råvaran genom projektet Smarthfisk och en mängd recept på inhemsk fisk i vår receptbank.

Marthas matkorg

2013

Projektet Marthas matkorg lyfte säsongens råvaror och inspiration och kunskap för att använda de inhemska grödorna och råvarorna mångsidigt och smakligt – året om. Dessutom hade projektet som mål att minska matsvinnet genom att förespråka god mat som är rättvis, hållbart producerad och hälsosam. Projektet lyfte fram alla de fördelar som finns i att köpa mat enligt säsong, såväl för hälsan och miljön som för den egna ekonomin. Fyra matkorgar, en för varje säsong, lanserades under projektets gång, och fortbildning för kökspersonal och lägerledare för matlagningsläger genomfördes. Genom innehållssamarbeten med matbloggare och innehållsproduktion i form av recept och inspirationsmaterial kring säsongens råvaror för egna kanaler delades kunskapen om säsongsmat vidare till den stora allmänheten. I dag lever projektet vidare i all verksamhet, där säsongens råvaror alltid står i fokus i samband med bland annat matlagningskurser och innehållsproduktion för receptbanken och de sociala kanalerna. Projektet erhöll finansiering av Jord- och skogsbruksministeriets Kvalitetskedja/närmatsprogrammet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska Kulturfonden.

Småfiskar övertar storkök slutrapport

Östersjön 2.0 slutrapport

Tack för maten slutrapport

Svinnkampen slutrapport

Fisk – ett smarth val slutrapport

Marthas matkorg slutrapport

Säsongsguiden Inhemskt året om /Tack för maten