Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Deltagare på kurserna och föreläsningarna är personer som helt saknar eller har bristfälliga kunskaper i vardagsfärdigheter och huslig ekonomi. Målgrupperna är bland annat unga personer utan studieplats eller arbete, invandrare, arbetslösa, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsvariationer. Verksamheten förverkligas ofta genom längre kurshelheter hos en specifik målgrupp, på det här sättet kan vi lätt följa upp resultatet av projektet. För vissa målgrupper är det redan ett uppnått mål att ta sig till Marthaköket och vara delaktig i en matlagningskurs. En god dialog är grunden för det ständiga utvecklingsarbetet som sker inom projektet.

Verksamheten sker främst i samarbete med andra organisationer, bland annat SVEPS ungdomsverkstad, Familia ry, Föregångarna och Psykosociala föreningen i Kristinestad och i Närpes. Nya samarbetspartners är Luckan integration i Borgå, DUV i Helsingfors, Psykosociala föreningen SYMPATI och Röda Korsets flyktingförläggning i Kristinestad. Vi har också intensifierat samarbetet med Kårkulla samkommun på flera orter.

Med verksamheten når ut till hela Svenskfinland. Vårt mål är att på årsbasis erbjuda 650 kurstimmar till 1 200 personer.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet med medel av Veikkaus.

Projektledare för Hantera vardagen