Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

 • Arbetslösa
 • Personer med psykiska utmaningar
 • Nyfinländare
 • Personer med funktionsvariation
 • Barnfamiljer
 • Seniorer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag. 

Vill ni delta i verksamheten?

Nya samarbetspartners ombedes ta kontakt med projektledare Marina Nygård vid intresse av att delta i projektet. Vi strävar efter en jämn fördelning enligt geografi och målgrupp vad gäller samarbetspartners. 

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter år 2024

Vi anpassar innehållet enligt målgruppens behov. År 2024 fokuserar vi speciellt på följande teman:

 • Veckomeny, förmånlig mat och planering av vardagen
 • Cirkulär vardag
 • Mat i säsong
 • Hållbar fest 
 • Vett och etikett
 • Hållbar konsumtion

Åt varje samarbetspartner erbjuds 3-4 tillfällen per termin.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth.eriksson@martha.fi

050 408 9179

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

FAMILJENS GARDEROB

Byxor med hål på knäna och ett berg av kläder i olika storlekar - hur kan vi underlätta klädvården i familjen och hur sparar man pengar och resurser i barnfamiljen? På det här tillfället lär du dig enkla tips på lagningar och hur du får textilvardagen att snurra. 

FAMILJEPUSSLET 

Familjepusslet är en stödgrupp för familjer. Under samtalskvällarna får du diskutera familjelivet i en liten grupp med stöd av experter på föräldraskap och vardag. Du får verktyg med dig för att förenkla vardagen och bygga upp hållbara rutiner. Vi bjuder på kvällsmål och det finns barnvakt tillgänglig för den som behöver. Familjepusslet kräver anmälning och ordnas i Helsingfors våren 2024. 

För att boka kontaktar du:

Marina Nygård
Ekonomirådgivare

marina.nygard@martha.fi
044 4935537


På frågor om Hantera vardagen svarar

Läs mera om familjepusslet här: