Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

  • Arbetslösa
  • Personer med psykiska utmaningar
  • Nyfinländare
  • Personer med funktionsvariation
  • Barnfamiljer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter hösten 2022

Tillfälle 1: Skördetider och svampdags


Vi lär oss hur vi tar tillvara på höstens skörd och beger oss till skogs. Hösten är tid för svamp och bär och vi lär oss att identifiera och ta tillvara på vad skogen har att ge. Samtidigt får vi en trevlig stund tillsammans utomhus.

Tillfälle 2: Vardagens kostnader - att tänka på när priserna stiger


Vi funderar tillsammans på en hållbar privatekonomi. Hur gör man en budget? Vad kan man tänka på när priserna stiger? Hur kan vi ta kontrollen över vår ekonomi? Vi tittar närmare på och diskuterar kring ekonomirelaterade ämnen som är aktuella för gruppen. 

Tillfälle 3: Ta hand om ditt hem

Vi blir experter på att ta hand om vårt hem. Genom praktiska övningar lär vi oss att ta bort fläckar, stryka kläder och städa vårt hem med ekologiska metoder. Vi övar oss också på att tillreda enkla maträtter.

Tillfälle 4: Marthas julstök

Vi gör oss redo för julen med mysigt julstök i marthastuk. Till julen hör julbak och lite goda gärningar.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND OCH ÅBOLAND

Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth.eriksson@martha.fi

050 408 9179

ÖSTERBOTTEN

Sofia Grynngärds
Hushållsrådgivare
sofia.grynngards@martha.fi

050 911 2050

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Marina Nygård
Ekonomirådgivare

marina.nygard@martha.fi
044 4935537


Projektledare för Hantera vardagen