Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Deltagare på kurserna och föreläsningarna är personer som helt saknar eller har bristfälliga kunskaper i vardagsfärdigheter och huslig ekonomi. Målgrupperna är bland annat unga personer utan studieplats eller arbete, invandrare, arbetslösa, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsvariationer. Verksamheten förverkligas ofta genom längre kurshelheter hos en specifik målgrupp, på det här sättet kan vi lätt följa upp resultatet av projektet. För vissa målgrupper är det redan ett uppnått mål att ta sig till Marthaköket och vara delaktig i en matlagningskurs. En god dialog är grunden för det ständiga utvecklingsarbetet som sker inom projektet.

Kurshelhet 2020

Tillfälle 1: Kostrekommendationerna – Balans på tallriken

Under kurstillfället går vi igenom de finska kostrekommendationerna samt funderar på vad en bra och mångsidig kost består av. Hur kan vi minska på mängden salt i maten? Är vi medvetna om hur mycket socker, salt och fetter maten vi äter innehållet? Vi diskuterar också varför det lönar sig att ersätta en del av det röda köttet med andra proteinkällor.

Tillfälle 2: Mat & Pengar

Viste du att var femte matkasse hamnar i soporna? Att kasta mat har sina konsekvenser både då det kommer till miljön, men också på vår plånbok. På kurstillfället fokuserar vi på att hitta lösningar till att minska på matsvinnet i privathushållen. Vi gör prisjämförelser och diskuterar hur vi kan spara pengar i mataffären.

Tillfälle 3: Giftfria val i vardagen

Hur påverkar våra dagliga val vår hälsa och miljö? Tillsammans funderar vi på hur vi som konsumenter kan påverka Östersjöns välmående samt varför vi borde minska på mängden plaster i köket. Vi väljer giftfria rengörings-medel och metoder.

Tillfälle 4: 72 timmars beredskap

Hur klarar du och din familj om det blir störningar i samhällets funktion. Vad behövs i ett hemförråd? Hur mycket vatten behövs? Under tillfället går vi igenom hur du klarar sig 72 timmar på egen hand under en störningssituation.

Tillfälle 5: Den gemensamma måltiden med fokus på säsong.

Varför lönar det sig att planera måltiderna enligt säsong? Hur kan vi utnyttja naturen som skafferi? I köket tillreder vi kalasmat på säsongens råvaror. Vi dukar upp till kalas och äter tillsammans. Dessutom lär vi oss beräkna rätt till fest.

Under varje tillfälle lagar vi mat och äter tillsammans.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND OCH ÅBOLAND
Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth@martha.fi
tel. 050 408 9179

ÖSTERBOTTEN
Sofia Grynngärds
Hushållsrådgivare
sofia@martha.fi
tel. 050 517 2958

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Mia-Maja Wägar
Ekonomirådgivare
mia-maja@martha.fi
tel. 043 820 0073

SMARTHA VAL I VARDAGEN

Föräldrar får verktyg för att göra hållbara val varje dag och minska på den egna miljöbelastningen. Det finns också möjlighet till en praktisk del. Tillfället kan anpassas enligt grupp men möjliga fokusområden kan till exempel vara giftfri vardag, ekostädning eller kosmetik.

För att boka kontaktar du:
Anita Storm
Ekologirådgivare
anita@martha.fi
tel. 044 735 4975

Projektledare för Hantera vardagen