Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

  • Arbetslösa
  • Personer med psykiska utmaningar
  • Nyfinländare
  • Personer med funktionsvariation
  • Barnfamiljer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter hösten 2020

Tillfälle 1: Naturens skafferi

Vi drar till skogs! Skogen är en rik källa till upplevelser och den har stor betydelse för vårt klimat. Under kurstillfället tar vi reda på vad skogen har att erbjuda. Det blir teori kring svamp- och bärplockning och deltagarna får plocka med sig något ur naturens skafferi. Dessutom provar vi på utomhusmatlagning.

Tillfälle 2: Mat & Pengar

Viste du att var femte matkasse hamnar i soporna? Att kasta mat har sina konsekvenser både då det kommer till miljön, men också på vår plånbok. På kurstillfället fokuserar vi på att hitta lösningar till att minska på matsvinnet i privathushållen. Vi gör prisjämförelser och diskuterar hur vi kan spara pengar i mataffären.

Tillfälle 3: Ordning och reda i hemmet

Hur skall vi sortera tomma burkar, konserver och flaskor? Hur tvättar vi fönster på ett miljövänligt sätt? Och behöver vi faktiskt så många saker? Under kurstillfället går vi igenom hur vi lättast skapar ordning och reda i hemmet. Eftersom städning kräver energi lagar vi också lite mat.

Tillfälle 4: Hållbara val i vardagen

Hur ser matens väg ut från jord till bord? Under kurstillfället fokuserar vi på hållbara val då vi köper och lagar mat. Vilka trender kan vi se i livsmedelsindustrin? Vad behöver vi ha hemma för att vara beredda på oförutsedda händelser? Tillsammans funderar vi också på hur vi som konsumenter kan påverka Östersjön samt varför vi borde minska på mängden plaster i köket.

Tillfälle 5: Vi äter tillsammans

Under sisa kurstillfället dukar vi till fest och lägger fokus på vikten av att äta och laga mat tillsammans. Vi går igenom hur vi förbereder oss för fest samt hur vi beräknar rätt i köket för att undvika matsvinn.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND OCH ÅBOLAND
Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth@martha.fi
tel. 050 408 9179

ÖSTERBOTTEN
Mia-Maja Wägar 
Ekonomirådgivare
mia-maja@martha.fi
tel. 043 820 0073

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Mia-Maja Wägar
Ekonomirådgivare
mia-maja@martha.fi
tel. 043 820 0073

SMARTHA VAL I VARDAGEN

Föräldrar får verktyg för att göra hållbara val varje dag och minska på den egna miljöbelastningen. Det finns också möjlighet till en praktisk del. Tillfället kan anpassas enligt grupp men möjliga fokusområden kan till exempel vara giftfri vardag, ekostädning eller kosmetik.

För att boka kontaktar du:
Anita Storm
Ekologirådgivare
anita@martha.fi
tel. 044 735 4975

Projektledare för Hantera vardagen