Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

  • Arbetslösa
  • Personer med psykiska utmaningar
  • Nyfinländare
  • Personer med funktionsvariation
  • Barnfamiljer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter våren 2021

Tillfälle 1: Balans på tallriken

Under kurstillfället går vi igenom vad en bra och mångsidig kost består av. Hur kan vi minska på mängden salt i maten? Hur mycket socker, salt och fetter får vi i oss? Vi diskuterar också varför det lönar sig att ersätta en del av det röda köttet med andra prote­inkällor.

Tillfälle 2: Hållbar och måttlig konsumtion

Hur vi väljer att använda våra pengar påverkar både miljön, vår plånbok och våra medmänniskor. Men vad innebär hållbarhet och vad kan vi göra för att bli mera hållbara konsumenter?

Tillfälle 3: Ditt bidrag till Östersjön

Dina val i vardagen påverkar Öster­sjön. Genom att tänka till och göra smarta val minskar du belastningen på vårt gemensamma hav. Vi går igenom hur vi kan minska på mäng­den plaster som kommer ut i havet. Dessutom kommer vi med enkla tips för hur du kan öka konsumtionen av inhemsk fisk.

Tillfälle 4: Ordning i hemmet

För att hålla hemmet trivsamt be­höver vi städrutiner. Men vilka städ­medel och redskap behöver vi för att lyckas med vår städning? Tillsam­mans går vi igenom hur vi själva kan tillverka rengöringsmedel som var­ken skadar miljön eller vår hälsa.

Tillfälle 5: Utomhusmatlagning

Vi drar till skogs! Skogen är en rik källa till upplevelser och den har stor betydelse för vårt klimat. Un­der kurstillfället tar vi reda på vad skogen har att erbjuda. Hur kan vi utnyttja naturen som skafferi? Hur kan man tillreda mat ute i naturen? Tillsammans provar vi på utomhus­matlagning och lär oss grunderna i att använda ett spritkök.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND, ÅBOLAND OCH ÖSTERBOTTEN
Marina Nygård
Projektledare, ekonomirådgivare
marina.nygard@martha.fi
044 491 9304

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Marina Nygård
Projektledare, ekonomirådgivare
marina.nygard@martha.fi
044 491 9304

SMARTHA VAL I VARDAGEN

Föräldrarna får tips och verktyg för en hållbar och kemikaliesmart vardag. Vi går igenom vad som är bra att tänka på under småbarnstiden. Det finns också möjlighet till en praktisk del. Tillfället kan anpassas enligt grupp men möjliga fokusområden kan till exempel vara giftfri vardag, ekostädning eller personlig hygien.

För att boka kontaktar du:
Anita Storm
Ekologirådgivare
anita.storm@martha.fi
044 735 4975

Projektledare för Hantera vardagen