Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

  • Arbetslösa
  • Personer med psykiska utmaningar
  • Nyfinländare
  • Personer med funktionsvariation
  • Barnfamiljer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter hösten 2021

Tillfälle 1: Utomhusmatlagning

Vi drar till skogs! Skogen är en rik källa till upplevelser och den har stor betydelse för vårt klimat. Under kurstillfället tar vi reda på vad skogen har att erbjuda, svamp och mycket annat! Hur kan vi utnyttja naturen som skafferi? Hur kan man tillreda mat ute i naturen? Tillsammans provar vi på utomhusmatlagning och lär oss grunderna i att använda ett spritkök.

Tillfälle 2: Balans på tallriken

Under kurstillfället går vi igenom vad en bra och mångsidig kost består av. Hur kan vi minska på mängden salt i maten? Hur mycket socker, salt och fetter får vi i oss? Vi diskuterar också varför det lönar sig att ersätta en del av det röda köttet med andra proteinkällor. Vi utgår från näringspyramiden.

Tillfälle 3: Hållbar och måttlig konsumtion

Hur vi väljer att använda våra pengar påverkar både miljön, vår plånbok och våra medmänniskor. Men vad innebär hållbarhet och vad kan vi göra för att bli mera hållbara konsumenter? Vi fokuserar framför allt på hur vi konsumerar mat och vad vi har i garderoben.

Tillfälle 4: Planera din ekonomi för trygghet i vardagen

Din ekonomiska trygghet är en viktig del av ditt välbefinnande i vardagen. Hur kan vi planera vår ekonomi för en tryggare vardag? Hur gör man en budget? Vi går igenom de vanligaste verktygen för att ta kontrollen över den egna ekonomin och skapar rutiner för en fungerande ekonomisk vardag.

Tillfälle 5: Ordning i hemmet – julstök och mat på bordet

Inför julen ska det städas, fixas mat och julstämning. Vi går igenom städrutiner som behövs för att hålla hemmet trivsamt. Vad ska du tänka på då du lagar mat inför en fest? Vi lagar enkel och förmånlig julmat och fixar mysig julstämning.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND, ÅBOLAND OCH ÖSTERBOTTEN
Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth.eriksson@martha.fi

050 408 9179

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Katharina Jägerskiöld
T.f. ekonomirådgivare
katharina.jagerskiold@martha.fi

044 491 9304

SMARTHA VAL I VARDAGEN

Föräldrarna får tips och verktyg för en hållbar och kemikaliesmart vardag. Vi går igenom vad som är bra att tänka på under småbarnstiden. Det finns också möjlighet till en praktisk del. Tillfället kan anpassas enligt grupp men möjliga fokusområden kan till exempel vara giftfri vardag, ekostädning eller personlig hygien.

För att boka kontaktar du:
Anita Storm
Ekologirådgivare
anita.storm@martha.fi
044 735 4975

Projektledare för Hantera vardagen