Hantera vardagen

Hantera vardagen

Genom att öka kunskap inom huslig ekonomi kan man förhindra utslagning och ohälsa på såväl individ- som familjenivå. Inom projektet Hantera vardagen främjar vi integrering i samhället av sådan grupper som annars riskerar utslagning. Verksamheten ger kunskap och resurser för bättre balans i vardagen.

Projektet Hantera vardagens främsta syfte är att öka vardagskompetensen och skapa rutiner som hjälper att forma en hanterbar vardag. Rutinerna ökar känslan av kontroll, skapar trygghet och hjälper individen att hantera vardagliga utmaningar. Vi delar kunskap som ökar individens välmående och stärker självkänslan samt skapar ett meningsfullt sammanhang åt målgrupperna.

Projektet Hantera vardagen erbjuder konkreta redskap för en hållbar vardag. Vi undervisar och ger stöd och råd i frågor som berör familjens ekonomi, näringsfrågor, praktiskt matlagning, konsumentfrågor, miljöhänsyn, rengöring och hygien.

Till vem riktar sig verksamheten?

Målgrupperna för projektet är personer som helt eller delvis är beroende av samhällets stöd:

  • Arbetslösa
  • Personer med psykiska utmaningar
  • Nyfinländare
  • Personer med funktionsvariation
  • Barnfamiljer

Efter att ha deltagit i verksamheten har deltagarna grundläggande färdigheter att planera och genomföra en hälsosam kosthållning, bygga upp en hållbar privatekonomi samt vet hur de egna valen påverkar det egna välmående men också miljö och andra människor. Vi hjälper målgrupperna att skapa rutiner för att upprätthålla en fungerande vardag.

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriets understödsorganisation STEA

Kurshelheter våren 2022

Tillfälle 1: Grönare är skönare

Vi bekantar oss med kostrekommendationerna och sätter vegetabilierna i fokus. Hur mycket vegetabilier behöver vi och varför? Hur kan vi se till att äta tillräckligt med grönsaker, frukt och bär. Vi ger konkreta exempel genom matlagning och måltid.

Tillfälle 2: En hållbar ekonomi – en euro i taget

Vi funderar tillsammans på en hållbar privatekonomi. Hur gör man en budget? Vad kan man tänka på när man ska flytta hemifrån? Hur kan vi ta kontrollen över vår ekonomi? Vi tittar närmare på och diskuterar kring ekonomirelaterade ämnen som är aktuella för gruppen. Med resurshushållning i köket kan vi också spara pengar – vi bjuder på kreativ matlagning.

Tillfälle 3: Kemikaliesmarth hem

Hur kan vi minska på skadliga ämnen i vardagen? Vi lär oss bland annat hur man kan städa med mindre kemikalier och gör egna städmedel. Vi tillreder en enkel lunch på säsongens råvaror och funderar på vad vi kan tänka på i köket för att minska skadliga ämnen.

Tillfälle 4: Odla, plocka, skörda

Att odla själv eller plocka ätbara växter i naturen är ett sätt att komma närmare råvarorna och lära sig mer om hur de växer samtidigt som det ger oss fina sinnesupplevelser. På kurstillfället odlar vi eller plockar vilda växter. Vi lagar mat på vårens primörer och kan förhoppningsvis äta ute.

Bonustillfälle: Snyggbeach-talko för Östersjön och Åland 100 år av självstyrelse

6–12.6 infaller Åland Clean up Week. Statsrådets kansli uppmuntrar alla finländare att städa en strand som present för Åland och för att hålla vårt gemensamma hav renare. Ni kan delta i festligheterna genom att organisera ett Snyggbeach-talko. De plockade skräpen registreras via en digital applikation, vilket gör plockandet roligt och motiverande. Marthaförbundet bistår med skräpkassar och engångshandskar. Alla deltagare får en sopsorteringskasse som underlättar den vardagliga sopsorteringen i hemmet.

Vardagsfärdigheter för barnfamiljer

Barnfamiljer hör sedan år 2018 till Hantera vardagens målgrupper. Målet är att stärka småbarnsfamiljens vardagskunskap och -färdigheter. Genom praktiska kurser om barnfamiljens vardag lär vi ut hållbar livsstil och hemmets ekonomi. Föreläsningarna ordnas främst i samarbeten med baby- och familjecaféer.

Föreläsningar riktade till barnfamiljer:

KOST OCH MAT FÖR SMÅBARNSFAMILJEN

Föräldrar får information om mat under barnets första år och kostrekommendationer för småbarnsfamiljen. Vi delar också tips för matvardagen och delar ut material. Vi avslutar med ett gemensamt mellanmål eller matlagning tillsammans beroende på tid och utrymme.

För att boka kontaktar du:

NYLAND OCH ÅBOLAND

Elisabeth Eriksson
Hushållsrådgivare
elisabeth.eriksson@martha.fi

050 408 9179

ÖSTERBOTTEN

Sofia Grynngärds
Hushållsrådgivare
sofia.grynngards@martha.fi

050 911 2050

FAMILJENS EKONOMI

Att ett barn påverkar en familjs ekonomi är ett faktum. Utgifterna ökar, samtidigt som familjens inkomster ofta sjunker under barnets första levnadsår. Vi diskuterar hur man på ett naturligt sätt kan tala om pengar och konsumtion i en familj, samtidigt som man skapa rutiner i familjen för att upprätthålla en hållbar privatekonomi.

För att boka kontaktar du:
Katharina Jägerskiöld
Tf ekonomirådgivare
katharina.jagerskiold@martha.fi

044 491 9304

SMARTHA VAL I VARDAGEN

Föräldrarna får tips och verktyg för en hållbar och kemikaliesmart vardag. Vi går igenom vad som är bra att tänka på under småbarnstiden. Det finns också möjlighet till en praktisk del. Tillfället kan anpassas enligt grupp men möjliga fokusområden kan till exempel vara giftfri vardag, ekostädning, garderoben eller personlig hygien.

För att boka kontaktar du:
Anita Storm
Ekologirådgivare
anita.storm@martha.fi
044 735 4975

Projektledare för Hantera vardagen