Lilla Östersjön

Lilla Östersjön

Här kommer vi att ladda upp material relaterat till broschyren Lilla Östersjön.

Upptäck Östersjön!

Dyk med oss under ytan och bekanta dig med spännande djur, färggranna naturtyper och konkreta tips på vad du kan göra för att Östersjön ska bli ett välmående hav igen. Vi kan alla hjälpas åt! Broschyren har producerats i samarbete mellan Ungmartha, Finlands svenska Marthaförbunds Östersjöprojekt Östersjön 2.0 (finansierat av Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder och August Ludwig Hartwalls Stiftelse) och Tvärminne zoologiska station och projektet Baltic Window (finansierat av Svenska kulturfonden och Brita Maria Renlunds stiftelse). Text: Roosa Mikkola Foto: Mats Westerbom, Tvärminne zoologiska station Illustrationer: Erik Lindroos Formgivning: Magnus Lindström Receptfoto: Karin Lindroos