Ungas välmående

Ungas välmående

Syftet med pilotprojektet Ungas Välmående är att erbjuda träffar till unga där deltagarna får ta del av vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi. Marthaförbundet vill genom pilotprojektet stöda de unga och hjälpa dem att strukturera upp en välfungerande vardag.

Verksamhet

Vi tror starkt på att mår vi bra i vår vardag, så lägger vi en viktig grundsten för vårt allmänna välmående.

I praktiken kan träffarna och helheterna handla om att hur man bygger upp en fungerande privatekonomi, hur planerar man en näringsrik veckomeny, hur städar man kemikaliefritt och mycket mera. Vardagskunskap är nyckelordet, men tillfällena byggs upp enligt enheternas och ungdomarnas intressen önskningar och behov. Vi jobbar kring teman som både intresserar och gynnar deras vardag idag och i framtiden.

Pilotprojektet kommer i huvudsak att utföras för svenskspråkiga studerande vid alla enheter på Axxell. Fokuset ligger på orterna Åbo, Pargas, Kimito och Karis.

Pilotprojektet finansieras till en stor del av stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne och pågår under tidsperioden 05/2022-05/2023.

Vi jobbar med projektet Ungas Välmående!

Senaste nytt inom projektet

Hushållsrådgivare Sandra Mellberg: "Hurra, mört i nätet!"

Ekonomi | En euro i taget

Ny poddserie: Prata pengar-podden behandlar vardagsekonomi ur alla vinklar

Marthaförbundet

Framtidens medlemsorganisation skapas tillsammans

Ekologi | Östersjön

Roosa Mikkola: "Är du en resurs för Östersjön?"

Ekologi

Erica Håkans: En svala gör ingen sommar?

Se mera