Föreningsstöd

Föreningsstöd

Har er marthaförening eller krets en idé ni skulle vilja förverkliga? Vill ni arrangera en matkulturdag eller bjuda in en föreläsare föra att prata om ett angeläget ämne? Skicka in din ansökan senast den 30.11.2023!

Svenska kulturfondens föreningsstöd

Svenska kulturfonden möjliggör utdelningen av föreningsstödet genom att bevilja en klumpsumma till Marthaförbundet. Marthaförbundet tar emot ansökningar, tar beslut om bidrag och redovisar sedan till Kulturfonden hur pengarna har fördelats. Om din förening får föreningsstöd har ni alltså fått bidrag av Svenska kulturfonden. Nämn därför alltid det i alla eventuella trycksaker (t.ex. programblad) eller digitala utgåvor och nämn också bidraget om någon i föreningen blir intervjuad om sådant som görs med hjälp av bidraget. Läs mer om detta och hämta vår logo här: https://www.kulturfonden.fi/na...

Sök inte dubbelt! Vänligen observera att föreningar som är medlemmar i Marthaförbundet inte kan ansöka om bidrag direkt av Kulturfonden.

Vem kan ansöka om bidrag?

Registrerade marthaföreningar, marthakretsar och marthadistrikt.  Kretsen ska informera föreningen innan de ansöker om stödet. Beviljat stöd betalas sedan in på föreningens konto.

Hur ansöker man om bidrag?

Enklast är att ansöka om bidrag elektroniskt, via den här länken. Det finns också möjlighet att vid behov lämna in motsvarande uppgifter antingen per epost, vanlig post eller per telefon. Ta då kontakt med organisationskoordinatorn (uppgifter nedan). Ansökningslänken för föreningsstödet 2023 öppnas den 3.10.2023 och fortgår fram till 30.11.2023.

I år är ansökan extra enkel. Du kan söka stöd för evenemang i tre olika storlekar S, M och L. Vi vill endast i detta skede veta vad ni planerar att göra för summan. Om er förening vill ordna en buss till årsmötet i Vasa kan ni också ansökan om det. Vill ni däremot söka om en större summa ber vi om flera uppgifter.

För vad kan vi ansöka om bidrag i år?

Under 2024 vill vi...

 • ... uppmana till medvetna konsumentval för där kan vi alla påverka och göra skillnad på individ- och samhällsnivå. 
 • ... fokusera på att dela kunskap om att leva resurssmart, då främjar vi en mera självförsörjande livsstil och höjer därmed både individens och samhällets resiliens. 
 • ... fokusera på hållbara vardagsval för att åstadkomma den omställning som behövs för att minska förlusten av biologisk mångfald och begränsa klimatpåverkan.

Vi ser fram emot att se föreningsstödansökningar som inspirerats av de här målen! Det kan till exempel handla om att ordna kurser, föreläsningar, workshops, studiecirklar eller andra evenemang som sprider kunskap och inspiration om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det kan också handla om att starta eller utveckla verksamheter som minskar avfall, återanvänder resurser, sparar energi eller främjar lokal produktion och konsumtion.

Vi uppmuntrar varmt våra medlemmar att samarbeta över förenings- och distriktsgränser både med andra marthor och med andra föreningar och lokala aktörer.

Vi förväntar oss en bra redovisning av evenemanget i det fall att ni beviljas bidrag. Kom ihåg att redovisa det bidrag ni erhållit år 2023 innan ni gör en ny ansökan.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Mera information om Ungmartha hittas här.

Redovisa stödet du fått i år

Kom ihåg att redovisa föregående föreningsstöd innan en ny ansökan skickas in. År 2024 skall det beviljade stödet redovisas senast 18.12 via den här länken: https://www.lyyti.in/Redovisa_...

Föreningsstöd kan inte erhållas för:

 • Uppgörandet av historik
 • Anskaffning av utrustning
 • Fasta hyreskostnader och -löner
 • Renoveringskostnader
 • Donering till välgörande ändamål
 • Kostnader för Marthaförbundets personal
 • Rekreation för styrelse
 • Allmänbidrag för verksamheten

Frågor om föreningsstödet? Hör av dig!