Föreningsstöd

Föreningsstöd

Har er marthaförening eller krets en idé ni skulle vilja förverkliga? Vill ni arrangera en matkulturdag eller bjuda in en föreläsare föra att prata om ett angeläget ämne? Svenska kulturfonden möjliggör utdelningen av föreningsstödet genom att bevilja en klumpsumma till Marthaförbundet. Marthaförbundet tar emot ansökningar, tar beslut om bidrag och redovisar sedan till Kulturfonden hur pengarna har fördelats. Om din förening får föreningsstöd har ni alltså fått bidrag av Svenska kulturfonden. Nämn därför alltid det i alla eventuella trycksaker (t.ex. programblad) eller digitala utgåvor och nämn också bidraget om någon i föreningen blir intervjuad om sådant som görs med hjälp av bidraget. Läs mer om detta och hämta vår logo här: https://www.kulturfonden.fi/na... Sök inte dubbelt! Vänligen observera att föreningar som är medlemmar i Marthaförbundet inte kan ansöka om bidrag direkt av Kulturfonden.

Vem kan ansöka om bidrag?

Registrerade marthaföreningar, marthakretsar och marthadistrikt.  Kretsen ska informera föreningen innan de ansöker om stödet. Beviljat stöd betalas sedan in på föreningens konto.

Redovisa erhållet stöd

Kom ihåg att redovisa föregående föreningsstöd innan en ny ansökan skickas in. År 2023 skall det beviljade stödet redovisas senast 18.12 via den här länken: https://www.lyyti.in/Redovisa_...

Hur ansöker man om bidrag?

Enklast är att ansöka om bidrag elektroniskt, via den här länken. Det finns också möjlighet att vid behov lämna in motsvarande uppgifter antingen per epost, vanlig post eller per telefon. Ta då kontakt med organisationskoordinatorn (uppgifter nedan). Ansökningslänken för föreningsstödet 2023 öppnas den 3.10.2022 och fortgår fram till 15.12.2022. Mer information om ansökningsdatum för 2024 kommer inom kort.

Vad behöver man beakta?

Tänk på att allt som görs inom ramen för föreningsstödet ska ha en tydlig marthakoppling. Gå gärna in på verksamhetsplanen för år 2023 för att inspireras och hitta närmare information för vad Martha står för.

Vi förutsätter en tydlig plan för tillställningen där det klart framgår vem som gör vad, varför, när och hur. Till ansökan bifogas också en genomtänkt och rimlig budget där samtliga kostnader, eventuell egenfinansierad andel och övriga bidrag finns med. På ansökningsblanketten finns skilda fält för alla de uppgifter som behöver fyllas i.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Mera information om Ungmartha hittas här.

Vad kan vi ordna?

Med hjälp av föreningsstöd är det möjligt att ordna både mindre och större evenemang, kurser, föreläsningar, läger med mera. Fundera igenom vad ni vill göra, vilka de egna resurserna är och vem ni kan samarbeta med. Vi välkomnar nytänkande och ett aktivt grepp med tydligt stöd i Marthaförbundets värderingar och målsättningar.

Vi uppmuntrar varmt våra medlemmar att samarbeta över förenings- och distriktsgränser både med andra marthor men också andra föreningar och lokala aktörer.

Föreningsstöd kan inte erhållas för:

  • Uppgörandet av historik
  • Anskaffning av utrustning
  • Fasta hyreskostnader och -löner
  • Renoveringskostnader
  • Donering till välgörande ändamål
  • Kostnader för Marthaförbundets personal
  • Rekreation för styrelse
  • Allmänbidrag för verksamheten


Frågor om föreningsstödet? Hör av dig!