Bli medlem

Så roligt att du hittat hit till oss! Närmare 10 000 marthor i 13 distrikt, 166 föreningar och165 kretsar jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget. Välkommen med i gemenskapen! Här kan du se alla föreningar på kartan

Bli medlem


Det finns alla sorters marthor. Matmarthor, handarbetsmarthor, klimatmarthor, smartha marthor, friluftsmarthor, feministmarthor, påverkarmarthor, marthor som är män, unga marthor, äldre marthor. Marthor som träffas för att få energi i gemenskapen. Marthor som jobbar med välgörenhet för de som har det svårt, på hemmaplan och i andra länder. Marthor som lär sig nytt och inspireras tillsammans. Marthor som dricker kaffe och marthor som handarbetar, marthor som går på teater och marthor som kokar ärtsoppa till byns talkodag. Det finns närmare 10 000 marthor, som alla på olika sätt jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget.


Det finns närmare 10 000 marthor, som alla på olika sätt jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget.

Som medlem kan du välja att engagera dig i marthaverksamhet lokalt inom en förening eller krets, eller att bli direkt medlem i Marthaförbundet eller understödjande medlem. Oberoende vilken form av medlemskap du väljer får du hem tidskriften Martha sex gånger om året, medlemsrabatt på kurser, evenemang och föreläsningar arrangerade av Marthaförbundet och medlemsnytt i din e-post en gång i månaden.

För att bli medlem i Finlands svenska Marthaförbund rf krävs det att du godkänner Marthaförbundets integritetspolicy där det framgår hur Marthaförbundet behandlar personuppgifter.

Bli medlem

Medlemsavgift 

Medlem i en lokalföreningmedlemsavgiften varierar mellan olika föreningar
Direkt medlem i Marthaförbundet (medlemskap utan egen förening)47 euro/år
Understödjande medlem200 euro/år
Lilla marthaordlistan

Marthakrets: En krets är en träffgrupp i en marthaförening. Ditt medlemskap är i föreningen.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemsföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på årsmötet, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Årsmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direktmedlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga kan bli direkta medlemmar i förbundet.
Understödjande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödjande medlemmar.

Frågor om medlemskapet? Hör av dig!