Bli medlem

Bli medlem

Så roligt att du hittat hit till oss! Närmare 8500 marthor i 130 föreningar och över 170 kretsar jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget. Välkommen med i gemenskapen! Här kan du se alla föreningar på kartan

Bli medlem


Det finns alla sorters marthor. Matmarthor, handarbetsmarthor, klimatmarthor, smartha marthor, friluftsmarthor, feministmarthor, påverkarmarthor, marthor som är män, unga marthor, äldre marthor. Marthor som träffas för att få energi i gemenskapen. Marthor som jobbar med välgörenhet för de som har det svårt, på hemmaplan och i andra länder. Marthor som lär sig nytt och inspireras tillsammans. Marthor som dricker kaffe och marthor som handarbetar, marthor som går på teater och marthor som kokar ärtsoppa till byns talkodag. Det finns närmare 8500 marthor, som alla på olika sätt jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget.


Det finns närmare 8500 marthor, som alla på olika sätt jobbar tillsammans för en bättre värld, en vardag i taget.

Som medlem kan du välja att engagera dig i marthaverksamhet lokalt inom en förening eller krets, eller att bli direkt medlem i Marthaförbundet eller understödjande medlem. Oberoende vilken form av medlemskap du väljer får du tidskriften Martha, medlemsrabatt på kurser, evenemang och föreläsningar arrangerade av Marthaförbundet och förbundsnytt i din e-post en gång i månaden.

För att bli medlem i Finlands svenska Marthaförbund rf krävs det att du godkänner Marthaförbundets integritetspolicy där det framgår hur Marthaförbundet behandlar personuppgifter.

Bli medlem

Medlemsavgift 

Medlem i en lokalföreningmedlemsavgiften varierar mellan olika föreningar. Avgiften består av förbundsavgiften som år 2024 var 30 euro, ev distriktsavgift samt föreningsavgiften. (Alla föreningar hör inte till ett distrikt)
Direkt medlem i Marthaförbundet (medlemskap utan egen förening)47 euro/år
Understödjande medlem200 euro/år
Lilla marthaordlistan

Marthakrets: En krets är en verksamhetsform som en marthaförening kan välja att ha. Ditt medlemskap är i föreningen.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Föreningarna hör till Marthaförbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på årsmötet, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Årsmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direktmedlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga kan bli direkta medlemmar i förbundet.
Understödjande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödjande medlemmar.

Frågor om medlemskapet? Hör av dig!