Små fiskar övertar storkök

Små fiskar övertar storkök

Små fiskar övertar storkök är ett regionalt projekt som riktar sig till aktörer inom den offentliga måltiden och fiskerisektorn i Österbotten. Projektet strävar efter att dels öka kunskapen kring våra outnyttjade fiskarter, dels stöda offentliga måltidens tillgång till fisk.

Varför?

Idag är 81 % av all fisk vi äter i Finland importerad (Luke, 2018). Konsumtionen av inhemsk fisk har minskat från 50 % på 1980-talet till dagens 20 %. Våra hav och insjöar är fulla av fisk, men många fullt ätliga arter slängs tillbaka i havet, ofta på grund av förutfattade meningar. Vi lever bland annat med vanföreställningar om att mörtfiskar inte är matfiskar, utan att vi ens smakat på dem. Dessutom ser vi att den tidigare populära strömmingen har förlorat intresse bland konsumenterna. Vi vill engagera allt från yrkesfiskare till rektorer, barn, ansvariga upphandlare och kökspersonal för att minska tabun kring smarthfisk och få in inhemsk fisk med fokus på nors, id och småströmming till storköken.

Målsättning

  • Öka användningen av småströmming, nors och id i storköken
  • Skapa nya maträtter anpassade för storkök
  • Införa ett säsongstänk i fråga om inhemska outnyttjade fiskarter
  • Öka samarbetet mellan yrkesfiskare, förädlare och återförsäljare

Nors

Projektet har beviljats stöd från Kustaktionsgruppen i Österbotten 01.10.2020-30.06.2022

Vi jobbar med "Små fiskar övertar storkök"