Tidskriften Martha

Tidskriften Martha

Som medlem i Marthaförbundet får du hem tidskriften Martha sex gånger om året. I tidningen hittar du marthanyheter, faktaartiklar, reportage samt inspiration och tips för en hållbar vardag.

Martha är marthornas medlemstidning och ett språkrör för Marthaförbundet. Vi skriver om mat, miljö, konsumentfrågor och hemmets ekonomi ur ett hållbarhetsperspektiv. Redaktionen består av en person, utomstående skribenter och förbundets egna rådgivare anlitas för specialartiklar.

Våra läsare är i huvudsak kvinnor som främst arbetar inom sektorerna hälso- och socialvård, utbildning och forskning samt handel och finans. Tidskriften Martha läses grundligt: 34 procent läser den från pärm till pärm och 56 procent läser utvalda artiklar. En årgång omfattar 6 nummer där sidantalet är 44–56 sidor.

Med anledning av jubileumsåret 2019 utkom årets första tidning som ett gemensamt tvåspråkigt magasin, producerat i samarbete med Marttaliitto.

Husmodern blev Martha

Martha har anor från 1903, då föreningen Martha började utge en tidning som hette Husmodern. Dess målsättning var att "i mån av sina krafter sprida nyttiga kunskaper till kvinnorna och hos dem väcka intresse för framåtskridande".

Fram till år 1958 hette tidningen Husmodern, mellan åren 1958 och 1965 utkom den under dubbelnamnet Marthabladet/Husmodern och därefter fick den namnet Marthabladet. Efter en ansiktslyftning år 1999 heter tidningen kort och gott Martha.


Läs Martha digitalt här!

Missa inte!

Nästa nummer

Martha nr 6/2022 utkommer den 7 december och har temat Hållbar jul.

Hör av dig!

Idéer, tips?

Kontakta redaktionschefen med tips och förslag på intressanta personer att intervjua och fenomen att skriva om i tidningen. Vi publicerar också fotografier och texter från lokal marthaverksamhet på sidorna Aktiva marthor.

Mediekort 2022

Redaktionschef

Prenumerationer

Bekanta dig med Martha

Läs Martha

Alla nummer av tidskriften Martha finns att läsa på issuu.com/marthaforbundet