Internationell verksamhet

Internationellt understödjer Marthaförbundet resurscentret Centrs Marta i Riga, Lettland.

Centrs Marta

Marthaförbundet startade 1998 ett samarbetsprojekt i Lettland, resurscentret Centrs Marta i Riga. Projektet är till för att hjälpa och stödja kvinnor genom utbildning och uppbyggande av sociala nätverk. Kvinnostödscentret erhåller regelbundet medel som våra medlemsföreningar har samlat in. Därigenom kan vi främja levnadsvillkoren för utsatta lettiska kvinnor. Du kan stödja Centrs Marthas verksamhet i Lettland genom insamlingar och inbetalningar. 

Centrs Marta

Stöd Centrs Marta i Riga, Lettland

Inbetalningar görs till kontonummer FI5780001400061751 (Danske Bank). Inbetalningarna redovisas i tidskriften Martha utan särskild anmälan till redaktionen.

Insamlingstillstånd RA/2020/1018 gäller för tiden 26.8.2020–

Nordens Kvinnoförbund

Medlemskapet i Nordens Kvinnoförbund (NKF) ger Marthaförbundet en god kontaktlänk till kvinnoorganisationer i de övriga nordiska länderna. NKF är en takorganisation för Marthaförbundet, Marttaliitto och de nordiska systerorganisationer:

Gemensamma kurser och initiativ i olika samhällsfrågor står på programmet. Årligen arrangeras en sommarkonferens. 

Läs mer på nordenskvinnoforbund.org