Frågor & Svar

Har du frågor om föreningens webbsida, föreningsregistret, medlemskapet, funktionärsrollen, årsmötet, tidskriften Martha? Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna. Hör av dig om du inte hittar svaret du söker!


Vad kostar en föreläsning med Marthaförbundets rådgivare?

Kostnaden för en kurs med en rådgivare från Marthaförbundet är 100 euro oberoende av tid, max ett besök per år per förening och krets, distrikt enligt gemensam överenskommelse. Om flera besök per år bokas av en förening eller krets, höjs arvodet. Marthaförbundet står för resor och dagtraktamenten samt fakturerar eventuella materialkostnader. Informationsbesök är avgiftsfria för distrikt, 100 euro för föreningar och kretsar.

Beställaren bör senast två veckor (marthagrupper en vecka) innan kursen/föreläsningen uppge antalet deltagare. Om inte minimiantalet deltagare uppfylls, avbokas kursen. Om kursen avbokas senare än en vecka innan kursdagen, faktureras beställaren på kostnader som uppstått och 50 procent av överenskommet arvode. Om kursen har en materialavgift, faktureras alltid antalet anmälda deltagare efter kurstillfället av beställaren. Materialavgiften och arvodet faktureras av beställaren senast två veckor efter kursen.

Var kan jag träffa er och ta del av er verksamhet?

Marthaförbundet är en riksomfattande organisation med huvudkontor i Helsingfors och hela Svenskfinland som arbetsfält. Vi finns tillgängliga från Karleby i norr till Houtskär i söder och Lovisa i öster. Inom ramen för vår projektverksamhet besöker vi regelbundet de olika distrikten och arrangerar också föreläsningar och kurser för allmänheten runt om i Marthafinland. Här hittar du en karta med ett urval ställen där vi syntes år 2019.

Vilken font och färger ska jag använda i föreningens kommunikation och marknadsföringsmaterial?

Här kan du ladda ner förbundets grafiska riktlinjer och logo för användning för såväl tryck som webb. Har du ytterligare frågor kan du kontakta Marthaförbundets informatör, 050 3616 081.

Jag kan inte logga in till föreningens webbsida – vad ska jag göra?

Dubbelkolla att du loggar in på rätt ställe, adressen skall vara XX.martha.fi/loggain/, därXX byts ut till din förenings/krets namn. Dubbelkolla att du skrivit in användarnamn och lösenord korrekt. Fungerar det fortfarande inte, kontakta Webbhusets support.

Hur uppdaterar jag föreningens webbsida?

Webbhusets support handleder dig steg för steg. Ring +358 10 3248 890 eller mejla support@webbhuset.fi. 

Jag har inte fått min medlemstidning – vad gör jag?

Nya rutiner hos posten kan innebära att du inte får din tidning hem i brevlådan. Eftersom posten inte längre sorteras på ort och ställe, kan till exempel en avvikelse i postnumret betyda att tidningen inte delas ut. Och har du flyttat, men glömt att meddela om adressändring, levereras inte tidningen automatiskt till din nya hemadress. Endast genom att betala för denna tjänst kan du vara säker på att Martha når ända fram. Likaså kan ett smeknamn som slunkit med i Marthaförbundets nya medlemsregister, eller ett felaktigt födelsedatum, medföra att tidningen inte hittar till rätt mottagare. Detta eftersom de uppgifter som finns i medlemsregistret används som grund för tidningens adressregister.

Så här gör du om tidningen uteblir Kontakta Marika Danielsson
(marika.danielsson@martha.fi 044 735 4971), så kontrollerar hon dina adressuppgifter i förbundets medlemsregister. Skulle uppgifterna visa sig vara korrekta och inga avvikelser hittas, kontakta din egen post. Vissa kommunsammanslagningar har nämligen medfört att namn på vägar och gator samt postnummer har ändrats. Skulle detta uppdagas i ditt samtal med posten, ta återigen kontakt med Marika så skriver hon in de korrekta uppgifterna i medlemsregistret.

Hur ska jag göra för att få er tidning utan att höra till en marthaförening?

Tidningen är en medlemstidning som sänds enbart till Marthaförbundets medlemmar. Det betyder att det är uteslutande medlemmar i förbundet som får tidningen. Men du kan ta del av vår unika gemenskap genom att bli medlem i Marthaförbundet. Privatpersoner kan bli direkta medlemmar i förbundet för ett pris om 47 euro, och då behöver du inte skriva in dig i en förening. Att bli medlem kostar dig med andra ord lika mycket som en prenumeration, och till på köpet erbjuder vi samhörighet och sammanhang och kunskap för att göra medvetna val i vardagen.

Varför har ni så få artiklar från Österbotten?

Tidskriften Martha är marthornas egen tidskrift och ska därmed avspegla bredden i hela marthaverksamheten. En genomgång av artiklar under ett år visar att den regionala fördelningen är som följande: Österbotten (52 procent), Åboland (10 procent), Åland (10 procent), Nyland (26 procent) och övriga Finland (2 procent). De flesta artiklar som går att klassificera enligt regionala kriterier har sålunda österbottnisk anknytning. Men de allra flesta artiklarna i Martha är dock obestämbara vad gäller den regionala fördelningen.

För vem görs tidningen?

Martha görs för marthorna. I tidningen ska man kunna läsa om de frågor som Marthaförbundet arbetar för, såsom mat, miljö, hemmets ekonomi och konsumentfrågor. I tidningens spalter hittar man också aktuell och grundläggande information om förbundets verksamhet och om det som är på gång. Dessutom har marthorna egna föreningssidor där de berättar om sina aktiviteter.

Frågor? Hör av dig!