Senaste nytt

Marthaförbundets årsrapport

Jubileumsår i arbetets tecken. Det är kännetecknande för år 2014. Läs mer om arbetet under 2014 i årsrapporten.
 
Publicerad 24.04.2015 kl. 10:58

Vem har gjort dina kläder?

Fredag 24.4 är det den internationella Klädrevolutionsdagen, Fashion Revolution Day. Dagen uppmärksammas i över 60 länder för andra året i rad.

 

Den 24 april 2013 rasade Plaza Rana, en fabriksbyggnad i Dhaka i Bangladesh. Sammanlagt 1 133 textilarbetare dog och över 2 500 skadades. Fashion Revolution Day uppmärksammar årsdagen för andra året i rad.

Syftet med Fashion Revolution Day är att påverka modeindustrin för att undvika dylika katastrofer i framtiden. Under dagen uppmuntras vi konsumenter att  kräva kläder gjorda i trygga förhållanden, av arbetare som fått en rimlig lön. I sociala medier kan du direkt fråga tillverkare vem som gjort dina kläder, genom att ta en bild på dig själv, tagga tillverkaren och fråga #whomademyclothes 

Vaatevallankuomus i Sanomahuset

I Finland uppmärksammas dagen i Sanomahuset i Helsingfors 24.4 kl. 14–19, bland annat med anföranden kring etisk klädproduktion och hur du själv kan tänka kring din konsumtion av kläder. Marttaliitto är på plats med projektet Garderobi, och även Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet ger tips kring klädvård på plats. Hela programmet på facebook eller här.

Läs mer om Fashion Revolution Day på fashionrevolution.org.

delta!

  1. Klä dig avigt, ta en bild och dela den på Facebook, Twitter eller Instagram. Tagga tillverkaren och fråga  #whomademyclothes
  2. Berätta för dem som undrar om varför du har klätt på dig kläderna avigt.
  3. Utmana dina kolleger, studiekamrater och kompisar att vara med! Ta en gruppbild där ni har kläderna på er avigt. 

 


 
Publicerad 22.04.2015 kl. 14:04

Ingen hushållsrådgivning i dag!

På grund av ett seminarium är hushållsrådgivningens telefontjänst stängd i dag.
Telefonrådgivningen är öppen igen i morgon, torsdag, klockan 13–15. Du kan också mejla in din fråga till hushall@martha.fi.
Publicerad 22.04.2015 kl. 13:46

Ställningstagande på vårmötet i Ekenäs den 18 april 2015

Kommunerna bör möjliggöra hushållens återanvändning av textilier enligt prioritetsordningen i avfallslagen.

Varje år köper finländarna cirka 13 kilo nya kläder och hushållstextilier per person. Varje år uppkommer även miljontals kilo textilavfall i Finland, omkring tio kilo per person. Alltjämt hamnar massvis med återanvändningsbara kläder på soptippen.

Från och med 1.1.2016 blir det förbjudet att deponera organiskt material på avstjälpningsplatser. Begränsningen är en del av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser som trädde i kraft 1.6.2013. På många håll har man börjat använda avfall för energiproduktion, bland textilavfallet finns emellertid mycket material som borde återanvändas i stället för att brännas.

Det centrala budskapet i avfallslagen är prioritetsordning i all avfallshantering, även när det gäller textilavfall. I första hand bör man minska mängden avfall. I fråga om textilavfall spelar våra konsumtionsvanor en avgörande roll: att vi köper nya kläder med eftertanke samt underhåller och lappar våra kläder. Då avfall ändå uppkommer, ska avfallet i första hand återanvändas som sådant. I andra hand kommer materialåtervinning, och enbart om materialåtervinning inte är möjligt, ska avfallet användas, till exempel vid energiproduktion.

Med tanke på en effektiv återanvändning och återvinning av textilavfall är det viktigt att textilmaterialet håller en så jämn kvalitet som möjligt och att mängden avfall är tillräckligt stor. Att kvalitetsbestämma textilier är emellertid inte lätt. Enligt en färsk utredning som Konsumentforskningscentralen har gjort, förhåller sig finländarna mycket positivt till textilåtervinning, så länge man gör det enkelt för hushållen.

Om textilier kunde återanvändas och återvinnas systematiskt, skulle även den miljöskadliga konsumtionen av energi, vatten och kemikalier inom textilproduktionen minska. Samtidigt motverkar vi även klimatförändringen och övergödningen av vattendragen, och de positiva effekterna sprider sig bortom vårt lands gränser.

Finländarna behöver tillräckliga kunskaper om medvetna konsumtionsval, liksom även praktiska kunskaper i underhåll av textilier. Detta är något som konsument- och rådgivningsorganisationerna arbetat långsiktigt med. Det är emellertid den offentliga sektorn som har hand om avfallshanteringen, -återvinningen och slutplaceringen av avfallet. Avfallstjänster, liksom även praktiska möjligheter till återanvändning och återvinning, bör erbjudas finländare på lika villkor i hela landet.

Marthaförbundet, tillsammans med Marttaliitto, Konsumentförbundet och Luonto-Liitto, kräver att kommunerna skapar förutsättningar för att även textilavfall kan återanvändas enligt den prioritetsordning som avfallslagen föreskriver. Speciellt behövs nya lösningar för återvinning av material som inte kan återanvändas som sådana. Bäst vore att alla textilier som lämpar sig för återanvändning eller materialåtervinning kunde returneras till ett och samma ställe.

Helsingfors den 18 april 2015

 

Finlands svenska Marthaförbund rf
Frida Nylund, tf. verksamhetsledare

Marttaliitto Ry
Marianne Heikkilä, verksamhetsledare

Konsumentförbundet rf
Juha Beurling, generalsekreterare

Luonto-Liitto Ry
Heta Hyvärinen, tf. verksamhetsledare

Publicerad 19.04.2015 kl. 12:27

Pargasmarthor fick utmärkelsen Årets marthagärning 2015

Hederstiteln Årets marthagärning 2015 tillfaller i år marthakretsen Brinkaspinglorna i Pargas. Kretsen får ta emot utmärkelsen för dess insatser att arrangera välgörenhetsevenemanget Clownloppet till förmån för sjukhusclownerna vid Åbo universitetscentralsjukhus. Utmärkelsen delades ut vid Marthaförbundets vårmöte i Ekenäs på lördagen.

Välgörenhetsloppet Clownloppet ordnades för första gången i september i fjol och samlade hundratals deltagare över generationsgränserna. Deltagarna uppmanades gå, springa, sitta eller ligga i barnvagn för den goda sakens skull. Deltagaravgifterna från loppet uppgick till sammanlagt 1 400 euro och gavs oavkortat till insamlingen för att stödja sjukhusclownerna vid ÅUCS.

Brinkaspinglorna nominerades till årets marthagärning för sina insatser att sprida glädje i vardagen och för att aktivt främja generationsöverskridande verksamhet. Kretsen föreslogs till utmärkelsen av Pargas Marthaförening.

– Det var en tillställning som alla kunde delta i, man gjorde ingen skillnad mellan ålder, kön, utbildning, bakgrund, martha eller icke-martha och så vidare. Man fick uppleva social samvaro mellan olika åldersgrupper, samhörighet samt skratt och glädje. Samtidigt fick man göra en god gärning och röra på sig utomhus. Effekten av evenemanget spred sig som ringar på vattnet och därefter fortsatte glädjen med hjälp av de pengar som kretsen donerade till clownerna, säger Mikaela Vesterlund-Laine, ordförande för Pargas Marthaförening.

Hedersbenämningen Årets marthagärning tillfaller årligen en marthaförening, marthakrets eller enskild medlem som har gjort en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för.

På frågor svarar:
Frida Nylund
Tf. verksamhetsledare
Tfn 040 517 1579, e-post: frida.nylund (at) martha.fi
 
Ulrika Ström
Kontaktperson för Brinkaspinglorna
Tfn 040 488 5696, e-post: ulrika.ullis.strom (at) gmail.com
 
Pressmeddelande 18.4.2015
Publicerad 18.04.2015 kl. 15:36

Norsen till heders

Under Sluta slösa-veckan 13–19.4 uppmärksammar vi norsen, en tidigare uppskattad fisk som fortfarande kommer som bifångst i samband med fiske av exempelvis abborre, sik och strömming, men inte tas tillvara längre. I dag ges norsen ofta till måsar eller andra fåglar eller djur. Sluta slösa på norsen, vi tipsar dig om tillvaratagning och tillredning.

På bilden ovan: Stora mängder nors fiskades i fjol i Malax, och såldes till Ryssland där norsen är en stor delikatess, som man bland annat röker och torkar.

Tidigare var nors en uppskattad fisk som också fanns på matlistor på krogar. Dess mycket finkorniga gyllengula är en delikatess, och kallas också för romsmör.

Kännetecken

Norsen finns i stort sett i hela landet, både i havet och i insjöar. Den är en långsmal, silverglänsande fisk med en grönaktig nyans. Den hör till laxfiskarna, och har en fettfena på ryggslutet strax innan stjärtfenan. Andra kännetecken är att underkäken är längre än övre käken och den har rejäla vassa tänder. Den lever i stim och äter främst lever i stim. Vid islossningen vandrar norsen i havet till älvmynningar eller grund för att leka. Stora mängder nors kan då fångas och ofta är den en oönskad fångst i samband med fiske på andra arter.

En av orsaker till att man är lite skeptisk till norsen är den säregna lukten av färsk gurka, den kommer från en körtel i nackregionen på fisken.

Tömning av ryssjan vid fiske av nors i Malax.

Hantering av nors

Lättast är det att öppna norsen med hjälp av en sax av mindre modell. Börja klippa från analöppningen fram till gälarna, sedan ett klipp i nacken bakom bröstfenan. När huvudet avlägsnas följer inälvorna med, om man inte klippt av dem när man klippt nacksnittet. Nu kan romsäckarna avlägsnas, oftast är den ena romsäcken mycket större än den andra. Här gäller det att vara uppmärksam så att man inte får med sig någon av de inälvsmaskar som finns i norsens simblåsa (stor genomskinlig blåsa längs ryggraden). Ofta förekommer stora mängder nematoder (trådmaskar) i simblåsan.

Hantering av rom

Pressa ut rommen ut romsäcken med fingrarna, häll vatten på och ta bort alla hinnor med hjälp av med visp. Vispa och lyft upp vispen för att se vad som fastnat i den – om det bara är hinnor tar du bort dem, men om det ännu finns mycket romkorn fast i rompåsen – pressa loss dem.

När du slutar vispa faller romkornen till botten av kärlet. Viktigt är att ha ett kärl där rommen är max ¼ av kärlets storlek, fyllt det till ¾ med vatten, vispa, ta bort hinnorna ur vispen, låt romkornen sjunka till bottnen, häll bort vattnet, fyll på med nytt vatten, vispa osv. Med vattnet följer hinnor, äggviteämnen och annat material som behöver tvättas bort från rommen. Rommen är färdigt tvättad när sköljvatten är klart och det inte längre finns hinnor i det.

Sätt en tät duk eller kaffefilter av ngt slag i ett durkslag, häll dit rommen och låt den rinna av till följande dag. Väg rommen och tillsätt cirka 3 % av vikten i form av salt.
 Kurs i hur man tar till vara outnyttjade fiskarter i Pörkenäs i Nykarleby. På bilden smörsteks norsen.

I fokus en skål gjord av smördeg, med smetana, rödlök norsrom och dill.
 

Tillredning av nors

Norsen kan med fördel friteras eller stekas hel, de kan gärna rullas i vetemjöl och salt och eventuell krydda. Därefter steks eller friteras de till en knaprig konsistens.

Jarmo Vähä-Savo är en av Finlands kända kockar med en lång karriär bakom sig. Just nu håller han till på finkrogen G W Sundman i Helsingfors. Det här är hans norsrecept: Rensa fisken, ta bort huvudet och de främre fenorna. Krydda med salt och vitpeppar. Panera fiskarna med svampmjöl med krossad svamp i och stek dem vackert bruna i smör som du smaksatt med några droppar citronsaft. Servera smöret som blir över som sås till norsen.

Text & foto: Anita Storm, ekologirådgivare

Sluta slösa-veckan (Nuukuusviikko på finska) uppmärksammas 13–19.4.2015. Under veckan uppmärksammar bland annat flera organisationer hur man kan spara på naturresurser.

Publicerad 18.04.2015 kl. 10:45

Kultur & kvinnokraft på Malakta

Marthas inspirationsturnés andra stopp är på Malakta i Malax. Entreprenören Anna Häggblom, fotografen Patricia Rodas och Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt inspirerar under kvällen.

Under året är vi ute på en inspirationsturné med ledorden företagsamhet, kreativitet och kafferep. Under after work-tillfällena föreläser lokala inspiratörer, och därtill blir det kaffe med dopp och en hel del marthainspiration.

Här kan du läsa mera om evenemanget på konstverkstaden Malakta den 13 april. Anmäler dig gör du i formuläret.

Foto från inspirationsturnéns första stopp på Gumbostrand Konst & Form i mars.

Publicerad 08.04.2015 kl. 10:42

Nytt nummer av Martha ute nu

Nu är senaste numret av tidskriften Martha ute, fyllt med recept, reportage och aktuell marthaläsning.

Du kan bland annat läsa om Mariehamnsborna Ester Miiros och Carolina Sandell som hoppade av ekorrhjulet och startade eget, Kimitobon Anne Andersson som valde att bli närståendevårdare samt jordbrukarna Tobias Dahlblom och Bjarne Mara som belyser skillnaderna mellan konventionell och naturenlig odling. Vi har också tagit pulsen på insamlingsproffset och tillika marthan Hanna Lönnfors, föreningsaktivisten och Gerbymarthan Seija Knipström samt Kumlingemarthorna Ingalill Nordberg och Kristina Grönvall som betonar det självklara i att återvinna och kompostera. Läsglädje!

Publicerad 07.04.2015 kl. 13:16

Handla lätt och bli ändå mätt

Det är påsk och du är i beråd att gå och handla. Mysiga familjekvällar kommer att varvas med en större brunch och kanske en picknick. Om du planerar och beräknar rätt undviker du matsvinn. Ladda ner och printa ut vår tabell.

Inför helger är det lätt hänt att en förköper sig bland välfyllda butikshyllor. Genom att planera in måltiderna, antalet ätare, eventuella gäster och restaurangbesök kan du redan i inköpsskedet spara pengar, miljö och tid. Gör listor och följ dem, det lönar sig. Då du planerar måltiderna skall du också alltid planera in vad du kan göra av de eventuella resterna. Kanske får du in dem i därpå följande måltid?

Kappsäcksmetoden i matbutiken

Har du någon gång packat med det lite överlopps kläder och toalettgrejer på resan? Ansiktsmasken du aldrig hann använda, skorna som var obekväma ... Nästa gång du packar gäller det att plocka bort halva mängden innan du stänger kappsäcken. Samma princip är användbar i matbutiken. Eller varför inte redan i det skedet du skriver inköpslistan.

Beräkna rätt

Står du i beråd att bjuda på mat och dryck för ett större gäng är det bra att minnas några detaljer:

Män äter vanligtvis mera än kvinnor

Talkofolket behöver rejäla portioner
Växande barn och unga tömmer fortare skålen med favoriträtten
Finns det många olika sorter behövs det inte så mycket av allt
Reservera tillräckligt med mat men tänk färdigt ut hur du kan ta till vara matresterna.En enkel tabell på åtgång kan vara bra att ha hängandes på kylskåpet. Ladda ner och printa ut en pdf.
 

Text: Elisabeth Eriksson
Foto: Karin Lindroos
Publicerad 31.03.2015 kl. 07:17

Kallelse till Marthaförbundets vårmöte

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till vårmöte den 18–19 april 2015 och till vårmötesförhandlingar lördagen den 18 april klockan 13.00 i Seminarieskolan, Ladugårdsgatan 1–3, Ekenäs (Raseborg).

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2014. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen beslutat föra till mötet: val av representant i centralstyrelsen från Västra Nylands Marthadistrikt för perioden 19.4.2015–31.12.2016, utdelning av utmärkelsen Årets marthagärning 2015 samt Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma ställningstagande om att kommunerna bör möjliggöra hushållens återanvändning av textilier.

Vid vårmötet kommer Marthaförbundets nya verksamhetsledare Gilla Granberg att presentera sig. Hon tillträder tjänsten den 1 augusti 2015.

På frågor om de praktiska arrangemangen svarar Catharina Hindrén från Västra Nylands Marthadistrikt, tfn 050 328 1209, e-post: catharina@hindren.fi. På övriga frågor svarar tf. verksamhetsledare Frida Nylund eller utvecklingschef Petra Högnäs, tfn 044 280 6609, e-post: petra.hognas@martha.fi.

Varmt välkommen på vårmöte till Ekenäs!

Helsingfors den 30 mars 2015

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Publicerad 30.03.2015 kl. 21:54

Under våren lanserar vi en ny webbsida, ursäkta eventuellt flyttkaos. Hör av er till oss om det är något ni inte hittar!

Förbundskalender

27.04
Babymatkurs Att göra mat åt babyn är både billigt och ekologiskt. Kom själv eller ta med din baby på kurs.
29.04
Left(l)overs En matlagningskurs om hur du gör mat på rester för att undvika svinn.
04.05
Morsdagspakteten Idag lämnas morsdagspaketen in till de olika insamlingsställena.
04.05
Babymatkurs Att göra mat åt babyn är både billigt och ekologiskt. Även babyn är välkommen med på kursen.
11.05
Babymatkurs Att göra mat åt babyn är både billigt och ekologiskt. Även babyn är välkommen med på kursen.
12.05
Vilda växter i maten Vilka vilda växter är ätbara? Hur används de i matlagningen?
26.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.
27.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.
28.06
NKF – Sommarkonferens, Gränna, Sverige Nordiska kvinnoförbundets årliga sommarkonferens arrangeras detta år av den svenska organisationen Hem och Samhälle.

 

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt