Senaste nytt

Välfärd genom färdigheter, kunskap och aktivitet

Rådgivningsorganisationerna i Finland arbetar aktivt för medborgarnas välfärd och livskraftiga boendemiljöer genom att främja vardagskunskaper, gemenskap, sysselsättning, företagsamhet och medborgaraktivitet.

Finlands svenska Marthaförbund, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus samt finskspråkiga Marttaliitto bildar med sina regionala och lokala organisationer ett rikstäckande nätverk för rådgivning inom hushåll och hantverk, som har en stor samhällelig och samhällsekonomisk betydelse. Den rådgivning och utbildning som organisationerna ger är praktisk och ges nära den vanliga människan. Organisationernas mångsidiga verksamhet når årligen hundratusentals människor från de mest skiftande förhållanden.

Rådgivning inom hushåll och hantverk är ett viktigt led i arbetet mot marginalisering. Den hjälp organisationerna erbjuder hjälper människor att ta sig fram i sin vardag. Rådgivningsorganisationerna gör också betydande insatser för att främja företagande och miljömedvetenhet. På detta sätt bidrar organisationerna även till att upprätthålla och stärka Finlands konkurrenskraft. Speciellt på landsbygden, där nya näringsgrenar och inkomstkällor behövs har rådgivningsorganisationerna hjälpt många att hitta en ny bana.

I regeringsprogrammet poängteras främjandet av hållbar utveckling samt satsningar på närproducerad och ekologisk mat. Dessa målsättningar ställer också krav på medborgaren och konsumenten: det gäller att kunna fatta miljömedvetna konsumtionsbeslut, liksom även att kunna laga sin mat från grunden och behärska grundläggande kunskaper i hemslöjd.

Efterfrågan på rådgivningsorganisationenas tjänster är stor. Vi står inför stora utmaningar, då bristande vardagsfärdigheter, fattigdom, arbetslöshet och marginalisering ser ut att öka i hela samhället. Organisationerna kan inte ta ut fullt pris för sina tjänster och en del av tjänsterna måste erbjudas gratis. Priset kan inte vara ett hinder för att få rådgivning i viktiga, vardagsnära frågor.

Riksdagens framtidsutskott gav nyligen ut en rapport med namnet Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? En av de visioner som lyfts fram i rapporten är var och ens rätt och plikt att vara till nytta. Denna vision verkställer rådgivningsorganisationerna aktivt varje dag genom sitt bidrag till vardagsfärdigheter, välmåendet, sysselsättningen och gemenskapen.

Rådgivningsorganisationerna får behovsprövat understöd via Undervisnings- och kulturministeriet. Understödet är av avgörande betydelse i organisationernas arbete, speciellt för de samhälleligt betydande uppgifter, vars kostnader inte kan överföras på dem som använder tjänsterna. Ministeriets understöd täcker endast cirka 15–30 procent av organisationernas kostnader.

Rådgivningsorganisationerna föreslår att deras rikstäckande rådgivningstjänster tryggas genom att understöden till organisationerna nästa år hålls minst på den nivå den varit år 2014.

Helsingfors 20.10.2014

Finlands svenska Marthaförbund rf, förbundsdirektör Christel Raunio

Förbundet för hemslöjd och konsthantverk rf, verksamhetsledare Marketta Luutonen

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, verksamhetsledare Mirja Hellstedt

Marttaliitto ry, verksamhetsledare Marianne Heikkilä

Rådgivningsorganisationernas framställan till riksdagsledamöterna 

Publicerad idag kl. 14:27

Fram för mera inhemsk fisk!

I dag firar Marthaförbundet och Ålands Marthadistrikt den årliga finlandssvenska matkulturdagen på Hotell- och Restaurangskolan. Temat för i är är inhemsk fisk. Vi firar med att lansera recepthäftet Fisk året om och utse årets matkulturstipendiat.


Statistiken visar på att endast 7 procent av all fisk som konsumeras i Finland är inhemsk. Genom ökad kunskap om fiskhantering och enkla recept kan vi föra in mera inhemsk fisk i vår kost. Recepthäftet Fisk året om, fyllt av kunskap och inspiration, är ett bra ställe att börja.

– Det gäller också att fråga efter den inhemska fisken i handeln och restaurangen, vi konsumenter har en stor påverkan på utbudet, säger Harriet Strandvik, matföretagare och receptmakare för recepthäftet, som talar om fördelarna med inhemsk fisk i Marthapodden.


Under kvällen utsågs även årets matkulturstipendiat, som erhöll ett stipendium om 1000 euro. Stipendiet tillföll i år åländska krögaren Johanna Dahlgren, PubStallhagen. Dahlgren använder noggrant utvalda råvaror enligt säsong, som köps in i små mängder. I Marthas matvision lyfter vi transportsnål, hemlagad, rejält god och ekologisk mat. Dahlgrens modell att laga mat enligt dessa principer och därtill med stor kärlek är ett föredöme för alla som jobbar för den finlandssvenska matkulturen.

När Dahlgren öppnade restaurangen med sin man Christer Ekström 2010 valde kring tio procent av lunchgästerna fiskalternativet till lunchen, i dag har den siffran ökat markant, långt på grund av att det är lokalt fiskad och färsk fisk som serveras på restaurangen.

– Första gången vi serverade gäddfärsbiffar fick jag nästan tvinga gäddfärsen på lunchgästerna, i dag väljer hälften av lunchgästerna fiskalternativet. Vi försöker helt undvika den norska laxen, som ofta är lunchfisk nummer ett. Ibland serverar vi såklart den, det blåser ju på havet. Men så långt det går serverar vi gädda, abborre, flundra, sik, havsöring, havslax och odlad forell, säger Dahlgren.

För intervjuer, kontakta:
Johanna Dahlgren, årets matkulturstipendiat, tfn. 040 5246 191
Elisabeth Eriksson, sakkunnig i huslig ekonomi på Marthaförbundet, elisabeth@martha.fi, tfn. 050 4089 179

 

Publicerad 09.10.2014 kl. 18:00

Fisk året om

Årets matkulturbroschyr "Fisk året om" är här.

 

På 32 fullmatade sidor får ni ta del av både fakta och recept kring de inhemska fiskarna lake, gädda, gös, abborre, braxen, mört, nors, strömming, och därtill odlad fisk. Beställ broschyren hem i postlådan mot postavgift genom att fylla i formuläret här. Du kan såklart beställa flera broschyrer, till och med en hel låda, exempelvis till en skolklass eller arbetsplats. Alla marthor får broschyren av distriktets ordförande.
Publicerad 09.10.2014 kl. 15:05

Marthaförbundet får ny ordförande

Finlands svenska Marthaförbund väljer ny ordförande i höst.


Förbundets nuvarande ordförande Harriet Ahlnäs har beslutat avgå efter fyra år på posten. Hon motiverar sin avgång med privata orsaker.

– För tillfället vill jag prioritera den snabbt växande familjen och mitt förvärvsarbete inom yrkesutbildningen som står inför stora förändringar, säger Ahlnäs.

Harriet Ahlnäs slutar sitt uppdrag med ett styng av vemod, de fyra åren med Marthaförbundet har varit unika.

– Uttrycket "Martha i tiden" beskriver förbundet så tydligt. Det är ett förbund som värnar om de gamla marthavärderingarna, samtidigt som förbundet engagerar sig ivrigt i nutiden och i samhällsfrågor, framhåller Ahlnäs.

Den nya förbundsordföranden utses på Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors den 22 november.

För mera information, vänligen kontakta förbundsdirektör Christel Raunio, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio@martha.fi.

Pressmeddelande 8.10.2014

Publicerad 08.10.2014 kl. 10:13

Kom och fira fisk!

Välkommen med och fira den årliga matkulturdagen - den här gången i Mariehamn på Hotell- och Restaurangskolan. Hela programmet ser du här, och även information om middagen som du bör anmäla dig till skilt.

 

Publicerad 07.10.2014 kl. 15:25

Avsnitt 3 av Marthapodden!

Hur ser en lyxlunch för 6-månadersbabyn egentligen ut? Ett poddavsnitt riktat särskilt till föräldrar med babyer under 1 år.

Publicerad 07.10.2014 kl. 11:21

Vi ses i Fiskars

Vi är på plats på Slowfoodfestivalen i Fiskars på lördag och söndag, kl.10–16. Förutom att vi smyglanserar nya Fisk året om som alla festivaldeltagare får plocka åt sig av, deltar vi också med tre programpunkter under dagarna. Du hittar oss och programmet i Kopparsmedjan.

Lördag
Kl. 12.00 Hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet berättar om våra inhemska fiskar och de nya kostrekommendationerna gällande fisk

Söndag
Kl. 12.00 Projektkoordinator Ann-Louise Ahrenberg från Marthaförbundet håller SMAKSKOLA FÖR BARN. 15 barn ryms med, gratis att delta.

Kl. 14.00 Projektkoordinator Ann-Louise Ahrenberg från Marthaförbundet håller
SMAKSKOLA FÖR VUXNA. 20 vuxna ryms med, gratis att delta.

Publicerad 02.10.2014 kl. 10:15

Ny ordförande väljs på höstmötet


På höstmötet 22.11.2014 kommer ny ordförande för förbundet att väljas, då förbundsordförande Harriet Ahlnäs inte ställer upp för omval. En arbetsgrupp för att förbereda valet har tillsatts. Arbetsgruppen leds av viceordförande Kitty Schulman. Övriga medlemmar i gruppen är viceordförande Gun Forsén, hedersmedlem Martina Harms-Aalto och Christel von Frenckell samt Christel Raunio, sekreterare.

Har du förslag på vem som kunde leda Marthaförbundet efter årsskiftet? Ta gärna kontakt med arbetsgruppen:

Kitty Schulman 040 8305 672, kitty AT iki.fi
Gun Forsén, 050 4674 976
Martina Harms-Aalto, martina AT martinaharms.fi
Christel v Frenckell, christel.vonfrenckell AT gmail.com
Christel Raunio, 050 9112 050, christel.raunio AT martha.fi

 

Publicerad 01.10.2014 kl. 11:53

Klädbytardagen


Boka redan nu in den 15.11 i kalendern, då arrangerar vi klädbytardag på Novia i Ekenäs. Mera information finns i evenemangskalendern och på facebook.

Publicerad 30.09.2014 kl. 21:38

Svamputflykter i ÅbolandVälkommen med på svamputflykter på Kimitoön, Labbnäs, och i Pargas, Brinkasstugan. Närmare detaljer i evenemangskalendern.
Publicerad 25.09.2014 kl. 09:04

Förbundskalender

21.10
Fiskkurs i Nykarleby
22.10
Matlagningskurs: Vardagsmat för hela familjen
22.10
Babymatkurs i Ekenäs
05.11
Matlagningskurs: Vardagsmat för hela familjen
11.11
Matlagningskurs: Vardagsmat för hela familjen
15.11
Klädbytardagen Raseborg Den nationella klädbytardagen instiftades av Finlands svenska Marthaförbund 2013 för att uppmuntra till hållbar livsstil och medveten och minskad klädkonsumtion.
21.11
Lunch med Iluta Lace, MartaCentrs
21.11
After Work med Iluta Lace, MartaCentrs
22.11
Marthaförbundets höstmöte

"Det ser ut som ett träd" var den första beskrivningen som 4 och 5-åringarna gav gällande dagens smak: persilja. De som ville fick strö persilja, grynost och frön ovanpå morots- och linssoppan som serverades till lunch idag."

Tack för maten!

 

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt