Senaste nytt

Konsumtionsstrejka!

Och gör något kreativt istället.


I dag på Köp inget-dagen uppmuntrar vi er att konsumtionsstrejka i ett dygn. Gör istället något med händerna, till någon du tycker om, för miljön. Vi har skapat en "Köp inget! Gör julklappar av det du har hemma istället"-mapp på Pinterest. In och inspireras.

Mera information finns på Älä osta mitään-webbsidan.

Publicerad idag kl. 06:32

Smycke för Marta Centrs

Genom att köpa och bära detta halsband stöder du Kvinnostödcentret Marta Centrs arbete i Lettland. Pris 12 euro.


Halsbandet symboliserar:

  • Arbete mot våld mot kvinnor och barn
  • Arbete för kvinnans jämställdhet och delaktighet
  • Stöd för kvinnor och barn som blivit utsatta för människohandel och prostitution
  • Stöd för bättre möjligheter till en bättre vardag för kvinnor med låga eller inga inkomster

Kvinnostödcentret Marta Centrs verkar sedan år 2000 i Riga för att förbättra och förstärka kvinnans ställning och situation i Lettland. På centret arbetar psykologer, socialarbetare, jurister mfl. för att hjälpa kvinnor och barn i svåra situationer och för att hitta möjligheter till ett bättre liv.

Publicerad 24.11.2014 kl. 09:35

Andrea Hasselblatt ny ordförande för Marthaförbundet

Andrea Hasselblatt heter den nya ordföranden för Marthaförbundet. Hon valdes vid förbundets höstmöte som hölls lördagen den 22 november i Helsingfors. Den nya förbundsordföranden vill lyfta fram arbetet för en mera hållbar livsstil och satsa på det växande intresse som finns för frivilligarbete. Hon tillträder i januari 2015.


Som ordförande vill vd:n Andrea Hasselblatt, 46, föra vidare Marthaförbundets arbete för en hållbar och medveten livsstil.

– Miljön är en kraftkälla för mig och jag vill vara med och arbeta för ökad miljömedvetenhet på alla våra tyngdpunktsområden, speciellt med fokus på matsvinnet, säger Hasselblatt.

Andrea Hasselblatt är verkställande direktör för matkonceptet Anton&Anton och chef för trettio anställda. Enligt henne är en av nycklarna till framgång en välmående och motiverad personal.

– Vill man främja företagandet i Finland måste man fokusera på välmående, både det fysiska och det psykiska. Det är viktigt, inte minst med tanke på den växande skaran av seniorer och förvärvsarbetande som förväntas arbeta till 65 år eller mer, säger Hasselblatt.

Andrea Hasselblatt har varit martha sedan 1994, ordförande för Helsingfors svenska Marthaförening under åren 2005–2012 och medlem av Marthaförbundets centralstyrelse åren 2003–2012. Hon har innehaft posten som förbundets första vice ordförande 2011–2012 och har tilldelats stora guldmärket som tack för sitt engagemang.

– En aspekt av välmående är att få känna sig behövd och delaktig. Som ”gräsrotsmartha” med ett långt marthaperspektiv vet jag att den som engagerar sig också får mycket tillbaka. Därför vill jag ytterligare uppmuntra till och stödja frivilligarbete inom Marthaförbundet. Det bidrar till att öka särskilt seniorernas psykiska välbefinnande och känsla av sammanhang.

Enligt Marthaförbundets vice ordförande Kitty Schulman, som ledde den arbetsgrupp som beredde valet av förbundsordförande, var det bland annat Hasselblats tidigare marthaengagemang och goda ledarskapsförmåga som gjorde att hon blev valberedningens förslag till ny ordförande.

– Andrea är en sann entreprenör med stor förmåga att driva projekt och få människor med sig. I sitt tidigare engagemang för marthaverksamheten har hon visat prov på både ledarskap och visioner som har genomsyrats av marthaideal, konstaterar Schulman.

Till sin utbildning är Andrea Hasselblatt merkonom och restaurangkock. Hon är bosatt i Grankulla och till familjen hör maken Tom och fyra barn.

På frågor svarar:
Christel Raunio, förbundsdirektör, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi
Kitty Schulman, vice ordförande, tfn 040 830 5672, e-post: kittyATiki.fi
Andrea Hasselblatt, tfn 040 191 9424, e-post: andrea.hasselblattATantananton.fi
 
Pressmeddelande 22.11.2014
Publicerad 22.11.2014 kl. 15:15

Veckans podd!


Låt barnen smaka på all mat och vara med i vardagsmatlagningen! Projektkoordinator för Tack för maten!-projektet Ann-Louise Ahrenberg delar med sig av tips och metoder för att inte begränsa barnens möjligheter till smakupplevelser, både hemma vid middagsbordet, på dagis och restaurang.

 

Publicerad 21.11.2014 kl. 13:50

Ge barnet en gemensam måltid!

Barn har rätt till tid med familjen. Denna artikel finns inte med i FN:s barnkonvention, men kunde gott finnas där. Därför vill vi lyfta fram det som ditt barn kunde få som gåva av dig på Barnkonventionens dag, som firas i dag. Ge ditt barn en gemensam måltid varje dag!


Foto från Tack för maten!-projektets familjematlagningskurs.

Enligt en studie som utförts av Institutet för hälsa och välfärd, med nästan 100 000 elever, äter färre än hälften av eleverna i åk 8–9 en gemensam måltid hemma med sin familj. Kring en tredjedel av eleverna uppger att de inte äter skollunch varje dag, och 43 procent att de inte äter morgonmål dagligen.

Man kan fråga sig vad dessa växande ungdomar egentligen får i sig? Det är kanske lätt hänt att måltiderna ersätts med osunda mellanmål som innehåller rikligt med energi och för lite näringsämnen.

Vi är oroade över att ungdomarna inte får i sig den näring de behöver, men också över att trenden med en gemensam måltid i familjen tycks bli allt flackare. Förutom att den gemensamma måltiden innebär mat tillsammans erbjuder den också ett tillfälle för avkoppling och tid tillsammans. Måltiden är bra, både för det fysiska och psykiska välmåendet. Trygghet skapas när vi får äta tillsammans.

Dessutom visar forskning att få eller inga gemensamma måltider och barns övervikt har en koppling (enligt Greco-studien som publicerades i European Journal of Clinical Nutrition i maj 2014). Samma forskningsrapport visar att barn som äter en gemensam måltid med familjen löper en 35 procent mindre risk för ätstörningar och är mera benägna att äta hälsosamt.

Det viktigaste är att man sätter sig ner vid bordet och äter tillsammans, oavsett vilken måltid det gäller. Som vuxna fungerar vi som förebilder för våra barn och unga. En positiv stämning runt matbordet skapar en positiv attityd till den gemenskap måltiden utgör, och till att våga pröva på nya smaker, om detta erbjuds. Matvanor skapas i ung ålder och genom att uppmuntra barnet till att våga pröva på olika smaker och visa att alla äter samma mat ger man också barnet ett intresse för måltiden och en positiv attityd till maten.

Om man har svårt att komma på vad man ska äta till middag rekommenderar vi en titt i Marthaförbundets receptbank, gå också in på Tack för maten!-projektets hemsida på martha.fi. Ta med barnen i matlagningen, tillsammans gör ni något som ni alla får glädje av och kan njuta av.

Låt oss skapa en trend där nästa undersökning visar att mer än hälften av våra elever i åk 8 och 9 får äta åtminstone en måltid med sin familj varje dag. För våra barns fysiska och psykiska hälsas skull!

Christel Raunio, förbundsdirektör

Sofia Grynngärds, projektledare för Tack för maten!

Elise Hindström, verksamhetsledare för Ungmartha rf

Insändaren publicerades i HBL 20.11.2014.

Publicerad 20.11.2014 kl. 09:29

Marthaförbundet väljer ny ordförande på sitt höstmöte den 22 november

Finlands svenska Marthaförbund rf håller höstmöte den 22 november klockan 10 i yrkeshögskolan Arcada, Jan Magnus Janssons plats 1, i Helsingfors. På agendan står bland annat val av ny ordförande, godkännande av ett förslag till jämställdhetspolicy och en ljusmanifestation för att uppmärksamma våld mot kvinnor.

Drygt 130 marthor från hela Svenskfinland och Åland väntas delta i höstmötet på lördag. Vid mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden även styrelsens förslag till en jämställdhetspolicy för Marthaförbundet. I samband med höstmötet väljs också ny ordförande för förbundet. Nuvarande ordföranden Harriet Ahlnäs avgår av personliga skäl vid årsskiftet efter fyra år på posten.

Med anledning av att Marthaförbundet i år firar sitt 115-årsjubileum får mötesdeltagarna ta del av ett extra festligt program. Tre tidigare förbundsordföranden, Anna Ehrnrooth, Martina Harms-Aalto och Katarina Rejman, delar med sig av sina marthaerfarenheter under rubriken Med Martha i ryggsäcken och framåt. Vad hände sedan och vad tog jag med mig av mina år som ordförande?

Programmet kulminerar i ett anförande av marthan och ordföranden för Svenska kvinnoförbundet Carola Sundqvist. Hon talar under rubriken Kvinnovåld i Finland – vad kan vi göra? och informerar om kampanjen Ljus – inte våld! som uppmärksammar våld i parförhållanden. Verksamhetsledaren för Marta Centrs i Riga Iluta Lace fortsätter på samma tema och berättar om hur man i Lettland arbetar för att minska och väcka medvetenhet om våld mot kvinnor. Iluta Lace fick tidigare i höst motta Finlands lejons orden för sitt stora engagemang för viktiga kvinnofrågor såsom människohandel och prostitution.

Marthaförbundet har valt att uppmärksamma internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som årligen firas den 25 november. Detta gör vi i anslutning till höstmötet då vi ordnar en ljusmanifestation mot kvinnovåld och tänder sammanlagt 130 ljus vid huvudingången till Arcada.

Höstmötet inleds med hälsningsord av förbundsdirektör Christel Raunio och förbundsordföranden Harriet Ahlnäs öppnar mötet med ett tal till mötesdelegaterna.

Välkommen på höstmöte!

Programmet för höstmötet hittar du här.

Mera information ger förbundsdirektör Christel Raunio, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi, och utvecklingschef Petra Högnäs, tfn 044 280 6609, e-post: petra.hognasATmartha.fi.

Pressmeddelande 17.11.2014

Publicerad 17.11.2014 kl. 10:53

Pressmeddelandet: Den nationella klädbytardagen kommer igen!

Den nationella klädbytardagen instiftades av Finlands svenska Marthaförbund 2013 för att uppmuntra till hållbar livsstil och medveten och minskad klädkonsumtion.


– Det viktigaste då det gäller textilavfall är att undvika att det alls uppkommer, det vill säga att bara köpa kläder man verkligen behöver. Vi köper för mycket för att det är för billigt. Men räknar vi ihop värdet på kläder vi inte allt använt eller använt några gånger blir det ändå beaktansvärda summor. Få tänker också på att extra skåputrymme faktiskt kostar i reda pengar, säger Janine Smeds, Marthaförbundets ekonomirådgivare.

Den 15 november och dagarna däromkring arrangerar marthaföreningar i Åbo, Sibbo, Malax, Korsholm och Kimito klädbytardagar öppna för allmänheten. Marthaförbundets egen klädbytardag arrangeras på Novia i Ekenäs, i samarbete med Novia Raseborg, Västra Nylands Folkhögskola och Emmaus. Bytesfynd kan man dela med sig under #klädbytardagen14. Tidpunkter och platser för klädbytardagarna finns här.

På klädbytardagen i Ekenäs kan du förutom att byta kläder delta i marthornas workshop om hur du stickar, stoppar och stryker. Formgivaren Elin Sandholm föreläser under dagen om kläder och kvalitet. Sandholm är också föreläsare inom Marthaförbundets textilavfallsprojekt Garderoben.

– Samvetet är renare när jag inte fyller garderoben med billiga plagg i dålig kvalitet, och när jag väl köper ett plagg kan jag sätta lite extra pengar på det utan att det svider. Dessutom går mina morgonbestyr mycket snabbare när jag enbart har plagg jag trivs i, säger Sandholm. Flera av Sandholms tankar kring textilkonsumtion och materialkännedom i Marthapodden.

Projektet Garderoben
De senaste årtiondena har det skett stora förändringar på konsumtionsmarknaderna, både vad gäller varor och tjänster. Förändringarna innebär att vi behöver mer upplysning om vad konsumtionen har för följder på miljön, men också på marknadsekonomin och hälsan. Vi lever i en tid av förändring och behöver ny kunskaper och nya färdigheter för att kunna upprätthålla en hållbar konsumtion och livsstil. Marthaförbundet drar sitt strå till stacken med Garderoben, ett projekt för hållbara textilier som startade år 2013. Läs mer i broschyren.

Ladda ner en pdf med siffror kring klädkonsumtion och fem stilsmartha tips.

För mera information:
Om kläder och kvalitet, formgivare Elin Sandholm, tfn. 044 2869 503
Om klädkonsumtion, Janine Smeds, ekonomirådgivare, tfn. 043 8200 073
Om klädbytardagarna och kontaktpersoner för de lokala evenemangen, Karin Lindroos, tfn. 050 3616 081

Publicerad 11.11.2014 kl. 13:05

Klädbytardagar från Ekenäs till Jakobstad

Klädbytardagen instiftades 2013 av Marthaförbundet för att uppmuntra till hållbar livsstil och medveten och minskad klädkonsumtion.


Klädbytardagen firas varje år en lördag två veckor innan lillajul. I år uppmärksammas den med klädbyten på åtta ställen runt om i marthafinland, varav sex stycken är öppna för allmänheten med både klädbyten och program.

Evenemang öppna för alla

Korsholm, 8.11, kl. 12–15
Sundom marthaförening, kretsen Tranorna och Hoppets stjärna bjuder in till klädbytardag på Alskathemmet. Under klädbytardagen severas mat, kaffe och information kring återvinning. Hoppets stjärna tar emot de kläder som blir över efter dagen. Närmare info här.

Ekenäs, 15.11, kl. 10–13
Marthaförbundet arrangerar klädbyte tillsammans med Novia Raseborg i Ekenäs. Formgivaren Elin Sandholm föreläser om kläder och kvalitet, och ekenäsmarthor lär ut bland annat hur du på bästa sätt syr i en knapp. Servering. Läs mera om dagen här.

Åbo, 15.11, kl. 12–14
Åbo Marthaförening bjuder in till klädbyte i Gillessalen. Läs mera om dagen här.

Kimito, 15.11, kl. 11–13
Kimito Marthaförening arrangerar klädbyte på Wrethalla. Servering under dagen. Läs mera om dagen här.

Sibbo, 15.11, kl. 14–16
Sibbo Marthaförening uppmanar till klädbyte på Lilla Villan i Nickby. Café Hilde håller öppet under dagen. Programmet är inte helt spikat ännu, men boka redan in tid och plats. Läs mera om dagen här

Malax, 16.11, kl. 12–15
Marthakretsen MalaxMittemellanMartha och Malakta konsverkstad bjuder in till klädbyte på Malakta. Kläderna kan du lämna in kl. 11–11.50. Kaffe och kaka till salu. Närmare info här.
 

Evenemang riktade enbart till marthor

Publicerad 11.11.2014 kl. 08:01

#marthadraråtskogen

Kampanjen #marthadraråtskogen pausar fram tills våren då vi återkommer med kunskap och inspiration kring vilda grönsaker och örter.
Vi rundar av med Margita Sydholms hyllning till skogen.

Skog du välsignade
Att få vandra in på barrhal stig, känna doften utav gran och tall
Se hur flitigt myran drar sitt strå till stacken
Sjunka ned på mossbelupen häll
Andas syremättad luft
Höra fåglars kvitter
Se den mångfald som det växer här!

Hallon, blåbär, lingon och kråkbär
Ut på myren; tranbär, hjortron
Se den mångfald som växer här!

Björken i sin fagra skrud
ger oss sav att dricka
så och rönnens blad vilket blir till dricka
Se den mångfald som växer här!

Ljungen ger oss sömnens ro
Skogens sus till ro oss vaggar
Den ger lisa åt var själ
som av stress och sorg är naggad

Är du ledsen? Gå till skogen,
hör den stolta skogens sus
Lyssna till dess egen saga
Sjunk ner i mossan, andas djupt
Här finns bästa medicinen för var människa och varje djur!

Skogen är vår allas kyrka
Den som söker här får frid
Lyssna då till bäckars porl
Dess sorgsna, muntra eller glada melodi

Låt dig vederkvickas
Låt din själ få ro
Här finns allt för dig och mig
Skogens famn
Nordens stolta gröna guld
Därför, akta skogen för vår allas skull

Skog, du välsignade

Publicerad 10.11.2014 kl. 10:59

Miljövänliga städmetoder i MarthapoddenEtt nytt avsnitt av Marthapodden är här! Temat är ekostädning, lämpligt såhär på fredagen då många tar till moppen och trasan. Lyssna och inspireras av miljövänliga metoder för att angripa fläckarna. Nu går det också att prenumerera på podden via iTunes!

I podden hör du hushållsrådgivare Lissu Eriksson och redaktionschef Mikaela Groop.
 
Publicerad 07.11.2014 kl. 09:04

Förbundskalender

Inga evenemang på kommande

"Igår och idag har vi lekt doftdetektiver på daghemmet Strandsvalan i Vasa, det var en uppskattad lek bland barnen då detektiverna skulle sätta tjuvarna i citron- eller rosmarinfängelse."

Tack för maten!

 

Marthadistrikt, -föreningar & -kretsar

Marthaförbundet är indelat i distrik, marthaföreningar och -kretsar. Klicka på länkarna nedan för att bekanta dig med distrikten och de föreningar och kretsar som har egna webbsidor. Föreningar och kretsar som inte har egna webbsidor finns listade på distriktens webbsidor.

Borgå Marthadistrikt

Helsingfors Svenska Marthaförening

Mellersta Nylands Marthadistrikt

Västra Nylands Marthadistrikt

Åbolands svenska Marthadistrikt

Ålands Marthadistrikt

Österbottens Marthadistrikt

Östra Nylands Marthadistrikt