Camilla Komonen: Dags för samhället att rikta blickarna mot vardagskunskapen

Camilla Komonen: Dags för samhället att rikta blickarna mot vardagskunskapen

Det som samhället har behövt - det har också Marthaförbundet lyckats förutse i alla tider. Nu är det dags igen. Marthaförbundets verksamhetsledare Camilla Komonen skriver om framtidstro.

Färre än hälften av finländarna är optimistiska om Finlands framtid visar en enkät som gjorts av Näringslivets delegation EVA. Pessimismen sägs ha vuxit speciellt bland ungdomar och kvinnor. Det diskuterades ivrigt på Educa-mässsan i januari 2024 som Marthaförbundet deltog i. En ekonomi som stagnerar tär givetvis på framtidsoptimismen. Hur kan vi alla bidra till att det svänger?

I alla tider har Marthaförbundets styrka varit att stöda upp vardagskunskapen i hemmen. Det tidevarv vi ser nu, när finländarna själv bedömer att hushållets ekonomi försvagats, berättar om att det konkreta och det lilla i vardagen blir allt viktigare. Andelen hushåll som har svårt att klara vardagen har på ett år ökat från 12 till 15 procent. Det ger en bild av läget i landet som bäst. Förändringar i vardagen och hemmet ska börja någonstans och osökt drar man lätt paralleller till 90-talets lågkonjunktur. Det är dags att ta en titt bakåt på det som förbundet jobbade med då och framför allt: det som Martharörelsen tog ansvar för. Det fortsätter rörelsen att göra 2024.

I generation
efter generation har Marthaförbundet lyckats stödja den utveckling som där och då behövts, som samhället har krävt och där individens utveckling, fostran, bildning och framåtanda fått stöd och tro på en bättre vardag. Marthaförbundet har varit och är fortfarande en stor del av en frigörelseprocess på flera olika nivåer: Det som samhället har behövt där och då, har också förbundet lyckats förutse. Olika årtionden har präglats av allt från kvinnans frigörelse till tider av svår lågkonjunktur. Där har Marthaförbundet visat vägen som en viktig samhällsaktör och som en stark och trovärdig förebild.

Ett flertal organisationer idag jobbar med vardagskunskaper på olika plan, och det behövs. Att förstå hur man hanterar sin ekonomi, hur man handlar och tillreder mat både hållbart och kostnadseffektivt, det är ingen självklarhet. Marthaförbundet är en del av civilsamhället och ska aktivt vara med och förstärka det.

I dag ligger Marthaförbundets verksamhetsidé fortfarande nära målsättningen i rörelsens tidiga år. Att dela kunskap och erbjuda utbildning i frågor med anknytning till hemmets vardag och en hållbar livsstil. Målsättningen är att alla hem ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja och hitta balans i vardagen och betona en hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social.


Camilla Komonen,
Marthaförbundets verksamhetsledare

Se alla artiklar