Styrelsen 2023

Andrea Hasselblatt
Andrea Hasselblatt
Ordförande
andrea.hasselblatt@antonanton.fi 040 191 9424
Camilla Komonen
Camilla Komonen
Första vice ordförande (Annika Linder-Airava), Helsingfors svenska Marthaförening
Mikaela Vesterlund-Laine
Mikaela Vesterlund-Laine
Andra vice ordförande (Mia Henriksson), Åboland
Gunilla Backman
Gunilla Backman
(Solveig Nyberg), Borgånejden
Carina Nilsson
Carina Nilsson
(Annika Möller-Nilsson), Karlebynejden
Anna Nylund
Anna Nylund
(Julia Liewendahl) Ungmartha
Anna-Lena Pärus
Anna-Lena Pärus
(Åsa Blomstedt), Sydösterbotten
Carita Vik-Hästbacka
Carita Vik-Hästbacka
(Ann-Sofi Larsson), Jakobstadsnejden
Inga-Britt Lindvall
Inga-Britt Lindvall
(Gertrud Rögård), Nykarlebynejden
Ann Carlsson
Ann Carlsson
(Helena Häggblom-Jacobsson), Ålands Marthadistrikt
Seija Knipström
Seija Knipström
(Anne Ohls), Vasabygden
Inga Mannström
Inga Mannström
(Agneta Lindroos), Västra Nylands Marthadistrikt
Annika Wikholm
(Solveig Halonen), Mellersta Nyland
Marina Bruce
(Sickan Nybondas), Östra Nyland

Vår styrelse

Styrelsen bevakar och besluter

Marthaförbundets centralstyrelse har som uppgift att bevaka och besluta om förbundets verksamhet. Styrelsen är förbundets högsta verkställande organ. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Styrelsen består av 13 ordinarie medlemmar med personliga ersättare och leds av förbundsordförande. Andrea Hasselblatt är vald till förbundsordförande för perioden 2021–2022. Centralstyrelsens medlemmar väljs för två år i sänder vid förbundets årsmöte, men dock högst åtta år i följd som ordinarie styrelsemedlem eller ordförande.