Styrelsen 2021

Andrea Hasselblatt
Andrea Hasselblatt
Ordförande
andrea.hasselblatt@antonanton.fi 040 191 9424
Camilla Komonen
Camilla Komonen
Första vice ordförande (Annika Linder-Airava), Helsingfors svenska Marthaförening
Mikaela Vesterlund-Laine
Mikaela Vesterlund-Laine
Andra vice ordförande (Mia Henriksson), Åbolands Marthadistrikt
Gunilla Backman
Gunilla Backman
(Solveig Nyberg), Borgå svenska Marthadistrikt
Christina Grönroos
Christina Grönroos
(Annika Wikholm), Mellersta Nylands Marthadistrikt
Carina Nilsson
Carina Nilsson
(Annika Möller-Nilsson), Karlebynejdens Marthadistrikt
Sickan Nybondas
Sickan Nybondas
(Marina Bruce), Östra Nylands Marthadistrikt
Anna Nylund
Anna Nylund
(Julia Liewendahl) Ungmartha rf
Anna-Lena Pärus
Anna-Lena Pärus
(Åsa Blomstedt), Sydösterbottens Marthadistrikt
Carita Vik-Hästbacka
Carita Vik-Hästbacka
(Ann-Sofi Larsson), Jakobstads marthadistrikt
Inga-Britt Lindvall
Inga-Britt Lindvall
(Gertrud Rögård), Nykarleby Marthadistrikt
Ann Carlsson
Ann Carlsson
(Helena Häggblom-Jacobsson), Ålands Marthadistrikt
Seija Knipström
Seija Knipström
(Anne Ohls), Vasabygdens Marthadistrikt
Inga Mannström
Inga Mannström
(Agneta Lindroos), Västra Nylands Marthadistrikt

Vår styrelse

Styrelsen bevakar och besluter

Marthaförbundets centralstyrelse har som uppgift att bevaka och besluta om förbundets verksamhet. Styrelsen är förbundets högsta verkställande organ. Det högsta beslutande organet är årsmötet. Styrelsen består av 13 ordinarie medlemmar med personliga ersättare och leds av förbundsordförande. Andrea Hasselblatt är vald till förbundsordförande för perioden 2021–2022. Centralstyrelsens medlemmar väljs för två år i sänder vid förbundets årsmöte, men dock högst åtta år i följd som ordinarie styrelsemedlem eller ordförande.