Marthaförbundets beredskapsarbete är alltid aktuellt

Marthaförbundets beredskapsarbete är alltid aktuellt

Under krigsåren spelade Marthaförbundet en viktig roll i samhällets beredskapsarbete. Förbundet utbildade kvinnor i olika färdigheter som att konservera mat, laga kläder och hantera hushållsuppgifter under svåra förhållanden.

För tio år sedan bildades KOVA-kommissionen. Organisationskommissionen för hushållens beredskap på eget initiativ, det vill säga KOVA-kommissionen, är en del av den poolstruktur som samordnas av Försörjningsberedskapscentralen och den fungerar som sakkunnig- och utvecklingsnätverk för hushållens beredskap. Till kommissionen hör organisationer som är av betydelse för försörjningsberedskapen inom livsmedels- och matförsörjningen samt hemmens allmänna beredskap på eget initiativ.

Till KOVA-kommissionen hör följande organisationer:

 • 4H
 • Arktiset Aromit
 • Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • Finlands Biodlares Förbund rf
 • Finlands jägarförbund
 • Finlands Röda Kors
 • Finlands scouter
 • Försörjningsberedskapscentralen
 • Hushållslärarnas förbund
 • Hyötykasviyhdistys
 • Inrikesministeriet
 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Kvinnornas beredskapsförbund
 • Livsmedelsverket
 • Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Marttaliitto
 • MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys)
 • Paliskuntain Yhdistys
 • Rädda barnen
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
 • Survival Kilta
 • Svenska Trädgårdsförbundet

Organisationernas beredskapsarbete leds av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Tillsammans med myndigheterna har KOVA-kommissionen tagit fram rekommendationen om 72 timmars beredskap för hemhushållen.

Privathushållens beredskap är mycket viktig för samhället och framför allt för individen själv. I hemmen ska man vid en störningssituation vara beredd att klara sig på egen hand i minst tre dygn. 

År 2022 gav Marthaförbundet ett uttalande från sitt årsmöte i Nykarleby och sa bland annat så här:
“Vi ser det som en medborgerlig plikt att ta ansvar för och se till att man känner till grunderna för rekommendationen om 72 timmars beredskap. Detta för att kunna ta hand om sig själv i tre dygn, men också för att kunna hjälpa andra i utmanande situationer.”

Marthaförbundet håller 72 timmars föreläsningar både för sina föreningar och, som en del av sin projektverksamhet, för allmänheten.
När du deltar i en 72 timmars beredskapsutbildning får du lära dig hur du bäst kan förbereda dig för och agera vid ström- och vattenavbrott. Vad ett fungerande reservförråd består av. När och hur du ska söka skydd inomhus. Du får också lära dig om datasäkerhet, kommunikation i störningssituationer, smittsamma sjukdomar och om betydelsen av gemenskap.

Marthaförbundets beredskapsarbete är en del av vårt större uppdrag att påverka samhället till förändring genom att främja och driva frågor som är viktiga för en bättre värld, en vardag i taget. Genom att hjälpa människor att bli mer självständiga och resilienta i kriser, hoppas förbundet kunna bidra till att bygga en mer hållbar framtid för alla.

Här hittar du närmare instruktioner och material:
Marthas inspirationspaket: 72 h
Beställ broschyren
Klara dig i 72 h hemma


Se alla artiklar