Marthas kokbok

32€

Marthas kokbok är en klassiker med långa anor och ett standardverk i finlandssvenska hem. Här hittar du basrecepten att återkomma till år efter år. Boken är skriven av Runa Melander, och utkom första gången år 1929. Nyutgåvan med textilpärm och folierad rubrik i koppar utkom 2019 i samband med kokbokens 90-årsjubileum och Marthaförbundets 120-års jubileum.

 Läs mer om Marthas kokbok här. 

Marthas kokbok

Relaterade Produkter