28.02.2019

Färgkoda din städdukar

Vid städning i hemmet rekommenderar vi att använda färgkodade städdukar för olika utrymmen. Exempelvis: röd duk för toaletten, blå duk för köket, gul duk för allmänna ytor.

Se alla tips