Marthaförbundet 125 år: Suzanne Innes-Stubb är jubileumsårets beskyddare

Marthaförbundet 125 år: Suzanne Innes-Stubb är jubileumsårets beskyddare

I år har det gått exakt 125 år sedan Marthaförbundet officiellt grundades i Helsingfors år 1899. Sedan dess har förbundet vuxit till en välkänd och trovärdig aktör för hela folket, med målet att främja en hållbar vardag för alla hem och familjer. Jubileumsårets beskyddare är republikens presidents fru Suzanne Innes-Stubb.

Beskyddaren Innes-Stubb betonar speciellt marthornas roll i vardagen.

– Jag är beskyddare för marthornas jubileumsår 2024, eftersom jag värdesätter Marthaförbundet som en aktör som vill stödja och främja en god och hållbar vardag för hem, familjer och alla medborgare.

Marthaförbundets ordförande Mia Hafrén är stolt över förbundets långvariga historia och framtidstro.

– Vi kan vara ett flaggskepp i att visa vägen mot en hållbar framtid, vi kan visa att trots att det blåser, ja ibland stormar, så har vi fötterna djupt i myllan och står stadigt. Vi vet vad som behöver göras.

– Jag har besökt flera Marthadagar och har varit imponerad av mångsidigheten, värmen, kunskapen, gemenskapen, påhittigheten, allvaret, glädjen, olikheterna, likheterna, vidden, bredden och höjden. Jag har sett att vårt förbund har plats för oss alla.

Jubileumsårets årsmöte i Vasa blir årets största marthafest.

– Över 250 marthor är anmälda och vi ser fram emot att diskutera viktiga frågor för förbundet. Bland annat hur vi ska stärka den mentala resiliensen och öka befolkningens framtidstro. Här ser vi att Marthaförbundet har en viktig roll.

Se alla artiklar