Vänskap, bråk och mobbning bland flickor

Medan pojkar oftare umgås i större och ”lösare” grupper umgås flickor i mindre klickbildningar, och att ha en eller flera bästa vänner är något som är hett åtrått bland flickor. Men att hantera fler än en bästa vän åt gången kan upplevas svårt, och det är lätt hänt att en av flickorna i kompisgruppen känner sig mindre väl till mods en de andra, och upplever otrygghet och rädsla för att hamna utanför.

Dold aggressivitet bland flickor

Det finns ett nära samband mellan flickors vänskap, bråk, konflikter och mobbning som uppstår mellan dem. Flickor förväntar sig mer intimitet och lojalitet från sina nära vänner än vad pojkar gör. Mellan bästisar finns starka känslor, man delar hemligheter och anförtror sig åt varandra. I och för sig är detta positivt, men om det uppstår en konflikt som flickorna av någon anledning inte klarar av att hantera, finns en risk för att ett ”svart-vitt” tänkande uppstår. Bästa vänner blir plötsligt fiender, vilket t.o.m. kan resultera i att en av flickorna får hela flickgruppen emot sig. ”Relationsdrama” mellan flickor kan klinga ut av sig själv efter ett tag, men kan också förstoras upp, gå överstyr och utvecklas till systematisk mobbning.

Flickor väljer ofta att använda sig av sina nära relationer som vapen när de vill såra eller kränka en annan flicka. Aggressionsformerna är ofta dolda, sofistikerade och manipulativa, t.ex. ryktesspridning, utfrysning, ignorering, eller negativt kroppsspråk då man suckar, stirrar eller himlar med ögonen. Att såra verbalt är också vanligt, t.ex. då man anmärker och/eller kritiserar en annan flickas personlighet, utseende, kläder etc. Kränkningar sker även anonymt via webben eller mobiltelefoner. Dessa indirekta aggressionsformer ökar markant bland flickor i 11-års ålder, och om dylika negativa beteenden riktas upprepande gånger mot samma flicka talar vi redan om mobbning.

Medan pojkar vanligen riktar sin aggressivitet mot dem som står utanför deras kamratgrupp, riktar flickor oftare sin aggressivitet mot någon inom sin kamratgrupp. När kränkningarna döljs av vänskap blir det svårt för utomstående att upptäcka. De facto är att många vuxna upplever att flickmobbning är osynlig och svår att få bukt med. Saken blir inte enklare av att flickmobbare ofta skiljer sig från den stereotypa synen på en mobbare. Det är inte ovanligt att flickor som mobbar är socialt kompetenta, duktiga i skolan, trevliga mot lärarna, har många vänner och är t.o.m. beundrade av dem. Med andra ord är de inte de första som man misstänker för mobbning. Flickmobbare klarar sig ofta undan från att behöva stå till svars för sina handlingar. Sällan berättar de utsatta flickorna för någon vad som hänt, antagligen för att det oftast inte finns några synliga bevis.

Flickor som blir offer för dold aggressivitet känner sorg och hjälplöshet, har svårt att lägga ord på vad som händer och vänder ofta smärtan inåt. Ännu mer förvirrande blir det om man ändå ibland duger som kompis, t.ex. då någon annan är sjuk, då får man plötsligt vara med för en stund, eller så duger man som kompis på fritiden men inte i skolan. Man hänger med som ”femte hjulet”, får inte höra kompisarnas hemligheter och blir inte tillfrågad att hänga med på roliga saker. Varför går flickor med på det? Sorligt nog kan destruktiv vänskap ses som ett bättre alternativ än att stå helt utanför. Detta gäller i synnerhet om flickgruppen är populär.

Vem som helst klarar inte av att börja frysa ut en annan. För att få övriga med sig krävs en maktposition i gruppen, t.ex. genom status och popularitet. Popularitet är komplicerat för flickor, och som flicka kan man vara populär både på ett positivt och negativt sätt. Man kan vara populär för att man är vänlig, rolig och hjälpsam, men också för att man är cool, snygg men också elak. Flickmobbare väcker både beundran och rädsla och dessa ”drottningar” tillåts styra och ställa eftersom övriga flickor tillåter det. Ibland legitimerar flickor mobbning med att säga att det är offrets eget fel att hon blir utsatt, t.ex. för något hon gjort eller sagt. Men väldigt ofta känner flickor empati för offret och det finns en stark önskan att försvara henne. Tyvärr vågar inte tillräckligt många göra det i praktiken av rädsla för att hamna i samma situation som henne.

Medvetandegör flickor om problematiken

Inom tjejgrupper där det förekommer mycket dold aggressivitet känner sig de flesta stressade och olyckliga över sina relationer. Därför är det av yttersta vikt att man både i skolan och i hemmet medvetandegör flickor om hur mycket dessa negativa beteenden faktiskt sårar och skadar, samt vilka konsekvenserna kan bli. När flickor får kunskap om kränkningar mellan flickor ökar chanserna att de skall kunna identifiera dem som är under attack och behöver stöd och hjälp. Chansen att flickor hemma skall berätta om de är utsatta ökar också om man som förälder visar att man har koll på att dold aggressivitet förekommer bland flickor. I fall du som förälder vet att din flicka är inne i ett destruktivt vänskapsförhållande, var inte rädd för att hjälpa henne att förstå hur mycket ovänlighet som faktiskt finns i den vänskapen, flickor har ofta själva svårt att lägga ord på sin situation. Utsatta flickor behöver känna att de får stöd och hjälp, därför bör man som vuxen aldrig tveka att ta kontakt med någon på skolan, klassföreståndaren, kuratorn, skolans antimobbningsteam eller någon annan som man har förtroende för.

Sofia, 16 år

Se alla artiklar