Vad är välfärden värd?

I bakgrunden ligger det färska regeringsprogrammet och framför oss en hotande ekonomisk kris. När intäkterna inte räcker till för att täcka alla de utgifter som finns, står skattehöjningar och nedskärningar att vänta. Och det är klart – det kostar att upprätthålla välfärdssamhället.

En länk i välfärdssamhället är också de organisationer som bedriver hushållsrådgivning, dit även Marthaförbundet som en organisation inom tredje sektorn hör. I regeringsprogrammet betonas hur viktig tredje sektorn är för samhällsbygget och bevarandet av välfärdssamhället. Ändå föreslår man i budgetförslaget för år 2012 en nedskärning på 16 procent i de statsandelar som styrs till rådgivningsorganisationerna. Vi förstår mycket väl att alla ska spara. Men frågan är om inte besparingarna nu slår tillbaka på dem som man säger sig vilja hjälpa.

Marthaförbundet och Marttaliitto har därför tillsammans gått ut för att visa vad vi gör med de pengar vi får. Vi når tillsammans ut till 20 000 personer via vår rådgivning. När det gäller kursverksamheten, där vi mera konkret och direkt arbetar med bland annat invandrare, småbarnsfamiljer, arbetslösa, utvecklingshämmade, personer med mentala problem och ungdomar, hade vi tillsammans år 2010 över 90 000 deltagare, och bara inom Marthaförbundet över 9 000 deltagare, vilket är enormt.

Vi arbetar med frågor kring mat och näring, hemmets ekonomi och miljö samt konsumentfrågor. Vi har sett att kunskaper i huslig ekonomi utgör grunden för en god vardag, och dem lär man sig till exempel genom praktiskt arbete på våra kurser. Vårt arbete är förebyggande, öppet och effektivt. Genom vår verksamhet kan vi erbjuda ett nätverk och en samhörighet för många olika grupper och samtidigt öka toleransen i samhället. För många av specialgrupperna har vår riktade verksamhet en stor samhällelig betydelse. En minskning här kommer att betyda att de börjar använda andra statliga stödtjänster, vilka blir mycket dyrare för samhället och också kommer att innebära en ökning av problemen i familjerna.

Med små medel lyckas vi göra vardagen mera hanterlig för många personer och familjer. Marthaförbundet har en viktig roll när det gäller att garantera och bevara samhällstryggheten. Tryggheten är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. En urvattning av den undergräver möjligheterna för ett gott liv för oss alla, och kan få allvarliga konsekvenser för den välfärd vi tillsammans byggt upp och månar om.

Ännu finns det möjlighet att påverka, men sanden i timglaset håller på att rinna ut. Också för en fortsatt hållbar välfärd.

Christel Raunio
förbundsdirektör

Se alla artiklar