Unga behöver ses och höras

Det är verkligen på tiden att man ser över de resurser som tilldelats elevvården. Vissa kommuner har bara en kurator på över 1000 elever och det är för lite. Tillräckliga resurser för förebyggande arbete och för att förstärka det goda, det friska borde också finnas. Notan för ungas illamående är alltid större då det gått för långt. Nu gäller det för staten, kommunen, församlingen och tredje sektorn att hitta nya samarbets- och verksamhetsformer för att bidra till en vettig sysselsättning för våra unga. Marthaförbundets M-klubbar är med säkerhet inte den enda organisationen med barns och ungas välmående som ett övergripande mål.

Det är bra att unga pojkars illamående nu lyfts upp på allvar, men det är viktigt att komma ihåg att flickors och pojkars illamående tar sig uttryck på olika vis. Många av pojkarna agerar utåt medan flickorna vänder sitt illamående inåt. Vi skall vara försiktiga med att säga att det ena är värre än det andra. Fortfarande bör vi se på de unga som individer, som människor och ta allt illamående på allvar oberoende av kön. Vården av den ena gruppens illamående får inte ske på bekostnad av den andra utan vi bör sträva till att ha hälsofrämjande program och verksamhet som också tar i beaktande könsaspekten.

De vuxnas roll är att bidra till att unga människor får växa upp i trygga förhållanden med sunda förebilder. Alla behöver både kvinnliga och manliga förebilder och ett jämställt samhälle skapar för många en känsla av trygghet. Kanske det ändå skulle vara dags för oss alla vuxna att trappa ner på farten lite och ge av vår tid till de unga? Att ge av sin tid, bekräfta den vi möter och verkligen ta sig tid att lyssna på den unga kostar ingenting, men kan förändra en människas liv - till det bättre.

Anita Paulig, ordförande
Frida Pihlajaniemi, verksamhetsledare
Marthaförbundets M-klubbar r.f.

Se alla artiklar