Mera med mindre

Pekfingermentalitet och förbud ska inte förknippas med Marthaförbundet, men däremot nog information, visande på alternativ och uppmuntran till att prova på något nytt – fördomsfritt – men också att våga sätta gränser.

Att efterfrågan på en enklare livsstil – såväl kravmässigt som materiellt – ökat, syns i bland annat de kurs- och föreläsningsönskemål som våra sakkunniga på förbundet får. Viljan att lära sig tillreda mat från grunden, liksom intresset för färre tillsatsämnen i maten och färre konstlade ämnen i kosmetik och rengöringsmedel syns konkret i det antal kurser och föreläsningar som personalen bokas för. När fler än 2 000 personer tar del av kurser i ekostädning, naturkosmetik, kemikalier i vardagen och ungefär lika många i föreläsningar om hur man hanterar vardagen och tillreder smart sparmat samt i seminarier om kost-, närings- eller skolmatsfrågor, är det oftast svaret på frågan ”hur få mera med mindre?” som ligger bakom.

Därför kommer vi i år att lyfta fram fenomen som belyser samma tema. Degrowth och downshifting är begrepp som allt oftare avhandlas i samhällsdebatten. Att våga trappa ner på tempot eller att kunna göra det, är kanske inte alla förunnat. Men en värdediskussion och ett ifrågasättande av rådande strukturer är bra. Huruvida nerväxt är eftersträvansvärt är förstås också det värt att diskuteras, men en kritisk diskussion är bra med tanke på våra konsumtionsvanor och hur vi vill se att vårt samhälle utvecklas.

Marthaförbundet vill väcka en diskussion där utgångspunkten är en hållbar livsstil och där valen är individuella, men där slutresultatet ska ge oss alla något gott. Hur det valet ser ut för din del, kanske just vi lyckats inspirera dig till det? Och kanske du kan inspirera oss och andra med dina tips? Låt detta år bli året då vi tillsammans lyckas göra mera med mindre.

Christel Raunio,
förbundsdirektör

Se alla artiklar