Marthaförbundets höstmöte 2020

Marthaförbundets höstmöte 2020

Marthaförbundets höstmöte hålls lördag 21 november 2020. På grund av den rådande Covid-19 pandemin uppmuntras deltagande i mötet ske digitalt med hjälp av verktyget Teams. Det är möjligt att fysiskt komma till mötesplatsen men Marthaförbundet avråder ombuden från detta.

Följ mötet på distans

Om du inte är anmäld till mötet men intresserad av att följa med vad som diskuteras kan du titta på streamningen som sänds här:

Marthaförbundets höstmöte 2020 streamning

Programmet börjar klockan 10 lördagen den 21 november.

OBS! Om du är anmäld som ombud eller deltagare till mötet ska du delta i mötet via den länk du fått per mejl, och följa anvisningarna i mejlet. Endast de som deltar i mötet via Teams-länken som skickats ut per mejl har möjlighet att be om ordet under mötet.

På den här sidan samlar vi information om programmet under dagen samt mötesmaterialet, såsom möteskallelse och förslag till föredragningslista. Sidan uppdateras kontinuerligt. 

Anmäl dig till höstmötet senast 9.11.2020 via denna länk (Lyyti-formuläret öppnas i en ny flik i webbläsaren):

Anmäl dig här till höstmötet 2020 

Här hittar du höstmöteshandlingarna

Nedan hittar du länkar till möteshandlingarna i elektronisk form:

Ombudens röstningsalternativ gällande de nya stadgarna

Vid omröstningen för ombuden fram distriktets åsikt. Följande röstningsalternativ finns:

  • JA – ja till att anta de nya stadgarna men också JA till förändring och ett förbund som följer sin tid och moderniseras. Möjligt att lägga ner eller upprätthålla sitt distrikt. Även distrikts- och föreningsstadgar förnyas.
  • NEJ – stadgarna kvarstår som tidigare, NEJ till processen att förnya och modernisera strukturerna. Arbetet med nya stadgar upphör. Möjligt att lägga ner eller upprätthålla sitt distrikt. Distrikts- och föreningsstadgar förnyas inte.
  • Rösta BLANKT – vill inte ta ställning.
  • Nedlagd röst – man väljer att inte delta i omröstningen.

Vill ditt distrikt lämna in en motion? Deadline 24.10. Lämna i motionen här:

 Motion

Höstmöteskallelsen kan laddas ner här:

Förslag till föredragningslista kan laddas ner här:

Budget 2021 kan laddas ner här:

Verksamhetsplan 2021 kan laddas ner här:

Förslag till nya stadgar (förhandsgranskningen är godkänd av PRH 5.11.2020) kan laddas ner här:

Ombudslistan för höstmötet 2020 kan laddas ner här (uppdaterad 20.11.2020):

Programmet för höstmötet 2020 kan laddas ner här:

Ombudsfullmakt för höstmötet kan laddas ner här:

Här kan du ladda ner sångtexterna till Kom min syster och Modersmålets sång:

Här kan du ladda ner pdf-dokumentet snabbguide ansluta till Teams via länk:

Se alla artiklar