"Nu är vi framme och i mål!"

"Nu är vi framme och i mål!"

"I dag har vi fattat ett historiskt beslut. Vi har skapat grunden för ett framtida förbund. Vi har skapat förutsättningarna för att kunna leva och växa i ytterligare 120 år", sade förbundsordföranden Andrea Hasselblatt i sitt tal på Marthaförbundets höstmöte den 21 november 2020.

”I dag har vi fattat ett historiskt beslut. Vi har nått en milstolpe i Marthaförbundets historia. Vi har modigt gått in för en ny organisationsmodell. Vi har arbetat med frågan i 15 år. Det har inte varit lätt alla gånger, det har inneburit många diskussioner med både fältet och centralstyrelsen.

Vi har skapat grunden för ett framtida förbund. Vi har skapat förutsättningarna för att kunna leva och växa i ytterligare 120 år, trots att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra.

Nu är det dags att flytta fokus från hur vi är organiserade till hur vi arbetar och vad vi gör.

I det nya Marthaförbundet är det mera fokus på kärnan, på medlemmarna och på föreningarna. I det nya Marthaförbundet ska det också finnas flera olika alternativ för hur vi jobbar och vilka delar av vår verksamhet man vill engagera sig i. I det nya förbundet är det alternativa medlemskapen också en självklarhet. Även för dem som bara vill engagera sig lite grann och med en måttfull insats.

Jag är stolt och glad över att vi efter alla dessa år i dag har rott den här förändringen i hamn. Jag vill tacka er alla, medlemmar, personal och förtroendevalda som gett av er tid. Jag vill tacka för allt arbete – och för ert tålamod!

Vi gjorde det tillsammans. Nu ska vi känna stolthet. Nu är vi framme och i mål!

Coronakrisen är förhoppningsvis snart ett minne blott. Vi har klarat av den hittills, och vi marthor är sega, vi kommer att klara av den tills den är över.

Och som jag sade tidigare, Marthaförbundet har alltid kommit ut ännu starkare efter en kris. Det är vi på god väg att göra också nu!

Men tills dess ska vi ta hand om varandra. Hjälpas åt i vardagen.

Låt oss nu koncentrera oss på det lustfyllda och viktiga uppdrag vi har. Vi ska skapa ett ännu bättre och ännu mera inkluderande Marthaförbund.”

Läs hela höstmötestalet här.

Se alla artiklar