Fakta och fiktion om kosmetika

Huvudtillställningen på konsumenträttigheternas dag ordnas i föreläsningssalen vid Helsingfors finska arbetarinstitut på kulturcentret Stoa i Östra centrum tisdagen den 15 mars, kl. 12.30–13.30. (OBS! Den tidigare angivna tiden och platsen för tillställningen har ändrats.)

Känner du till din kemikaliebelastning?
Vilka är ”bovarna” när det gäller smink och skönhetsmedel?
Hur undviker jag skador?
Var får jag tillförlitlig information?
Hur läser man innehållsförteckningarna?
Vad göra om produkten inte motsvarar löftena?
Vilka rättigheter har den som använder kosmetika?
Enligt lagen bör all kosmetika vara trygg för konsumenten, men är den det?


På konsumenternas frågor svarar

Anja Nysten, diplomingenjör inom kemisk teknik
Sari Karjomaa, vd, Teknokemiska Föreningen
Päivi Kousa, expert på kosmetika, Helsingfors allergi- och astmaförening
Camilla Sederholm, koordinator för miljösektorn, Nordiska ministerrådet
Mona Mether, lärare och eko-frisör, Fortbildningscentret Prakticum

Som moderator för diskussionen fungerar verksamhetsledaren för Marttaliitto, Marianne Heikkilä.


Välkommen att fråga och diskutera!


Tillställningen ordnas av kommittén för den Internationella dagen för konsumenträttigheter 2011: Finlands svenska Marthaförbund, Kotitalousopettajien liitto-Hushållslärarnas förbund, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Marttaliitto, Synskadades Centralförbund och TTS (Arbetseffektivitetsföreningen).

Se alla artiklar