Vårmöteshandlingar 2019

Vårmöteshandlingar 2019

Varmt välkommen på vårmötet i Helsingfors. Här hittar du föredragningslista, årsrapport och ombudslista.

Till vårmötesprogrammet

Motioner till vårmötet

Finns det någon aktuell fråga som Marthaförbundet borde engagera sig i? Senast 30.3.2019 går det bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på vårmötet i april. Motionerna sänds till annika.jansson@martha.fi eller postas till verksamhetsledare Annika Jansson, Finlands svenska Marthaförbund, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors.

Föredragningslista, årsrapport, ombudslista, uttalande

Frågor om vårmötet? Hör av dig!

Se alla artiklar