Temacirklar för en hållbar livsstil


Vad handlar temacirklarna om?

Marthaförbundet erbjuder alla kretsar och föreningar två nya fördjupande inspirationsmaterial kring mat och kemikalier! Materialet om mat bygger på Marthas matvision om en mer medveten matkonsumtion och utgår från Mats-Eric Nilssons bok Den hemlige kocken. Den nya broschyren Hemmets kemikaliekompott har också fått ett kompletterande inspirationsmaterial som handlar om hur man ska bli medveten om kemikalierna i bland annat läder och prylar, rengöringsmedel och kosmetika.

Hur startar jag en temacirkel?

De två temacirklarna är menade för er som vill samlas i en mindre grupp och lära er mera om mat eller kemikalier. Materialet gör det lättare för er att med hjälp av diskussioner, reflektioner, studiebesök, upplevelser, föreläsare samt olika praktiska övningar och vardagsexperiment fördjupa er i temat. I materialet finns dessutom förslag på tilläggslitteratur. Grupper som uppfyller Svenska Studiecentralens krav för en studiecirkel har dessutom möjlighet att erhålla bidrag av dem. Läs mera på Ssc.fi. Om ni är intresserade av materialet, kontakta då frida.nylund@martha.fi / 040 715 1579. Obs! Postningskostnader tillkommer då vi sänder ut materialet.

Bekanta dig med våra temacirkelhäften!

Ladda ner som pdf Ladda ner som pdf

I bägge materialen finns inspirerande uppgifter att göra på egen hand, färdigt formulerade frågor att diskutera i grupp, och aktiviteter att göra tillsammans

Studiecirkelmaterialet är ett led i Marthaförbundets Leaderutbildningsprojekt Marthas specialstyrka – inspiratörer för en hållbar livsstil som förverkligats som ett interregionalt utbildningsprojekt i Östra Nyland och Österbotten. Projektet har erhållit finansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, ELY-centralen, Aktion Österbotten rf och Silmu rf.

Se alla artiklar