Stor kvinnokonferens i Åbo

Under kongressens gång redogjordes för vilka projekt som genomförts och vad resultaten har varit, hurdan verksamheten har varit i de olika världsdelarna och vilken ställning och framtid kvinnor på landsbygden har och hur framtiden ser ut för dem.

Den sittande ordföranden, Dato Ursula Goh, omvaldes. ACWW Europa fick en ny ordförande, Marttaliittos ordförande Merja Siltanen. Hon fick stort stöd, förutom av de nordiska delegaterna, också från bl.a. Skottland och Irland.

Fem resolutioner godkändes under kongressens gång. En uppmuntrar till kvinnligt företagande, en talar för arbetet för en hållbar utveckling med tanke på miljön, en berör vattenförsörjningen och fattigdom, en behandlar framtida energikällor och den sista hittills godkända resolutionen pekar på de växande problemen kring övervikt och fetma ur hälsosynvinkel. Läs mera om resolutionerna här.

Följande triennalkongress går av stapeln i Kina år 2010.
Se alla artiklar