Stärkt av kultur och marthakraft

Stärkt av kultur och marthakraft

En vanlig fråga, men mitt svar borde egentligen ha varit något helt annat. Just då värkte mitt knä och jag frös om händerna, men det bubblade också i kroppen av energi, glädje och av systerskap. Det fick mig att glömma både kyla och värk. Jag var precis på väg tillbaka till kontoret efter Nationalbibliotekets öppning, där jag hade fått ta del av en kulturhistoriskt värdefull händelse tillsammans med både svenska och finska marthasystrar. Plötsligt förstod jag docent Markku T. Hyyppäs resonemang kring socialt kapital väldigt bra. Att socialt kapital (och kultur) förlänger livet, oavsett andra hälsopåverkande faktorer.

Vi lever i hälsans tidevarv. Var och varannan tidningsartikel handlar i dag om hur vi ska må bättre. Motionera rätt, sova rätt, äta rätt med en målbild av en lycklig männi­ska. Ändå visar statistiken att bland annat depression bland unga ökar, att allt fler lider av övervikt och att den ständiga strävan efter lycka gör att man lätt glömmer att leva och njuta av livet omkring sig.

Aaron Antonovsky (1923–1994), en internationellt känd och högt respekterad professor i medicinsk sociologi, har frågat sig hur det kommer sig att så många som utsätts för tillvarons alla påfrestningar ändå förblir friska. Han utgick från att hälsa är mera än frånvaro av sjukdom, ett salutogent tankesätt som handlar om att utveckla och stärka det friska i stället för att enbart bota och behandla det sjuka, och har funnit lösning i känslan av sammanhang (kasam). Antonovsky anser att männi­skan måste lära sig hantera sin livssituation såväl i medgång som i motgång och göra det bästa av tillvaron. Tillvaron blir sammanhängande när den görs begriplig, hanterlig och meningsfull.

Devisen för Marthaförbundets verksamhet år 2016 är Martha gör gott. För vem och hur? frågar många. För bland annat dig, brukar jag svara. Socialt kapital uppstår när människor umgås med varandra, till exempel när man utövar en gemensam hobby, säger Hyyppä. Ett stort socialt kapital ger i sin tur livskraft och hälsa samt förlänger livet.

Marthaverksamheten handlar för mig om att stärka det friska, att erbjuda stöd och kunskap som gör vardagen mera meningsfull, hanterbar och begriplig. Verksamheten stärker din känsla av sammanhang. Bästa martha, låt oss lita på forskningen och fortsätta med vår salutogena verksamhet. För ett gott liv.

Vi ses på vårmötet i Lovisa!

Frida Nylund, verksamhetsledare

Se alla artiklar