Räntehöjningar på bostadslån

Jag antar att du har ett lån med jämna betalningsrater som innehåller både amortering och ränta.

I början av lånetiden, det vill säga återbetalningstiden, är räntans andel av betalningsraten större i proportion till amorteringens andel. Räntans andel minskar och amorteringens ökar under lånetidens gång. Stiger ränteprocenten mycket efter låneavtalets uppgörande innebär det mycket riktigt att räntans andel stiger och lånetiden förlängs.

Är lånetiden däremot fastställd talar man i allmänhet om annuitetslån och det innebär att betalningsraten istället stiger vid ränteförhöjningar. Det finns också lån som har jämna amorteringsrater vilket betyder att amorteringsbeloppet i betalningsraten är konstant och räntebeloppet sjunkande, eftersom låneskulden minskar, utom då ränteprocenten stiger och betalningsraten följaktligen också stiger till en ny nivå varefter den åter börjar sjunka.

Hur ränteförhöjningar påverkar din situation beror mycket på om du har möjlighet att betala en större rat än tidigare så att du inte behöver förlänga lånetiden.

Du efterlyser några enkla medel för att klara din ekonomi, men det finns nog knappast några andra medel än att försöka höja betalningsraten och det kan du bara göra genom att öka dina inkomster och/eller minska dina utgifter.

Inkomsterna är i allmänhet svårare att påverka på kortsikt, du kan ju alltid diskutera med din arbetsgivare och försöka få löneförhöjning, eller jobba extra. Utgifterna är det ofta lättare att påverka om du nu inte redan från tidigare levt mycket knapert.

För att få en uppfattning om vart pengarna går lönar det sig att bokföra alla sina utgifter, även små, en tid. Lättast gör du det genom att ladda ner vårt bokföringshjälpmedel från vår hemsida www.martha.fi och sedan utgående från uppföljningen analysera vad du kan dra in på.

Lyckas inte detta kan det nog i värsta fall vara realistiskt att tänka på att byta till en billigare bostad. Det kan kännas krasst att få ett sådant råd och därför vill jag faktiskt råda andra att inte ta för stora lån och onödigt långa lånetider vid bostadsanskaffning. Var litet måttligare och lämna lite marginal istället.

Se alla artiklar