Prostitution är ingen industri för en välfärdsstat

Förra fredagen fick jag en inbjudan till ett forum om prostitution och andra frågor relaterade till det ämnet. På forumet samlades representanter för åklagarmyndigheten och polisen, samt politiker, studenter och övriga intressenter. Det visade sig att alla har åsikter om prostitution. I själva verket var det känslomässigt både smärtsamt och förödmjukande för en kvinna att närvara vid detta forum. Vi lyssnade på intervjuer med två prostituerade kvinnor och en prostituerad man. Dessa intervjuer skedde direkt på plats. Det var både oetiskt mot de intervjuade och mot de närvarande. Det var självklart att de intervjuade hade utsatts för våld åtskilliga gånger.

Pedofilin blomstrar i Lettland, samhällets och medmänniskornas reaktion är att detta inte är ovanligt - nothing special – och gärningsmän förblir ostraffade. Representanterna för myndigheterna demonstrerade dock en oväntad cynism. De märkte inte hur smärtsamt detta var för de prostituerade utan pratade bara om hur mycket inkomst dessa personer undanhöll för beskattning. Även i det offentliga rummet hörs det sådana uppmaningar som att prostituerade borde registreras och auktoriseras, de borde ha en kassaapparat så att de kan fortsätta att arbeta och bidra till stadskassan! Och se där, någon kommer att tjäna mer på bekostnad av de olyckliga kvinnorna – nu även helt lagligt.

Jag blev förvånad över att ingen tänkte på att fråga hur en människa känner sig om den ständigt utsättas för oönskade samlag och tillfredställande av främlingars - kunders - perversitet. Självklart, ingen frågade, eftersom människor som köps är ju VAROR och varor får inte KÄNNA någonting.

Åklagaren A. Bergmanis påpekade befogat nog att prostitution har anknytning till ett antal andra brott. Han läste upp en flickas vittnesmål, om hur hon själv har varit inblandad i prostitution, hur hon har brutalt exploaterats, samt tvingats att värva andra unga flickor. Fastän åklagaren noterade att en kvinna som blir exploaterad idag ger bidrag till minst 8 brottslingar, inklusive taxichaufförerna som också är inblandade i denna brottsliga verksamhet, hördes ändå inget från myndigheternas representanter. Dessa oroade sig bara för pengarna som inte kom in till statskassan.

Även I. Circene, chef till den parlamentariska kommissionen för mänskliga rättigheter, påpekade att prostitution är en typ av människohandel. Hennes budskap försvann i intet då den hatfyllda attityden mot de prostituerade hos många närvarande var uppenbar.
Detta forum bevisade återigen att vi har långt kvar till ett samhälle där kvinnor och män respekteras. Vi har fortfarande ett samhälle där brott mot kvinnor och våld mot kvinnor – prostitution – är normalt.

Hur kommer det sig att prostitution existerar? Varför är våld mot kvinnor fortfarande INGET ovanligt? Detta forum, där prostitutionen diskuterades, bevisade helt klart att även akademikerna tror på myter om specifika gener hos kvinnor som själva vill ha samlag tio gånger per dag, som själva ”fritt väljer” att bli våldtagna. Ingen tog till sig vad de prostituerade hade att säga.

Resurscentret för kvinnor, Marta Centrs, liksom många andra liknande organisationer i världen, har erfarit att många prostituerade, som överlever, får en sargad personlighet. De kan inte integreras och är, till skillnad från de med god psykisk hälsa, oförmögna att kämpa för sina mänskliga rättigheter. Marta Centrs hjälper just nu en kvinna, vars bekanta drog in henne i prostitution. Hon exploaterades i olika länder, och därefter även här i Lettland. Men inga brottsbekämpande myndigheter TROR på henne, eftersom hon anses GALEN. Därför förblir gärningsmännen ostraffade. l princip kan man säga att kvinnor inom prostitutionen är våldsutsatta kvinnor som inte skyddas av lagen.

Det finns två parter i prostitutionen – kvinnor som sexuellt exploateras och män som är exploatörerna. Det är män som oftast har familj, som själva har fru och barn, det är män som är läkare, politiker, rörmokare, åklagare, lärare och poliser. Vart ska kvinnorna i sin tur gå för att få stöd och hjälp, om det är just deras exploatörer som faktiskt borde vara de som skyddar dem?

I ett samhälle, där ett sådant fenomen är möjligt, saknar kvinnan ett värde som en individ, utan har ett pris som en vara. En kvinna blir en handelsvara som kan köpas och säljas, men staten, ger sitt tysta samtycke genom att inte ingripa, stödjer och därmed bidrar till att detta återupprepas.

Man måste understryka att prostitution inte handlar om sex utan det handlar om makt mellan könen. Män har pengar och kvinnor måste tillåta sig att utnyttjas så att de också kan få en liten del av det, till priset av en raserad personlig integritet. Prostitution är den allra fulaste och mest snedvridna manifestationen av ojämlikheten mellan könen.

Det finns länder som KAN vara stolta över sina betydande insatser för skapandet av samhällets psykiska hälsa. Det finns länder som har kommit på de mest effektiva sätt att förhindra prostitution och höja kvinnornas värde i samhället.

Det mest effektiva sättet att eliminera prostitution är att bekämpa efterfrågan. Det finns länder där det är straffbart att köpa sexuella tjänster. I Europa är dessa länder Sverige, Island och Norge. Deras främsta argument för implementering av sådan lagstiftning är att prostitutionen skapar en negativ syn på sexualitet. En syn som strider mot det faktum att sexualitet och känslor tillhör varann och att partnerna tar ansvar för varandra.

Prostitutionen skapar en bild av kvinnor som handelsvaror, vilket strider mot mänskligheten och det moderna samhället, samt jämlikhet mellan kvinnor och män. Därför är det oacceptabel att stödja våld mot kvinnor, och prostitution är en typ av våld mot kvinnor.

Jag vill påminna er om, att så länge prostitution finns, är varje kvinna – inte bara den som är direkt inblandad i prostitution – förödmjukad, eftersom budskapet att en kvinna är en leksak, en handelsvara sprids. I grunden blir synen på kvinnan förvrängd. Det är därför jag personligen uppmanar alla att stödja lagändringarna för att förbjuda köp av sexuella tjänster. Jag uppmanar alla att personligen stödja eliminering av prostitution - den äldsta typen av våld mot kvinnor som finns. Här finns det inget utrymme för tolerans!

Iluta Lace
verksamhetsledare för Marta Centrs

Se alla artiklar