Om fribrev inom pensionssystemet

Att ge ett uttömmande svar på basen av informationen som finns i frågan är nog inte möjligt, men jag skall försöka ge dig litet information i alla fall. Pensionsskyddscentralen förklarar ordet fribrev som en rätt till pension på basen av en anställning eller en företagsverksamhet som upphört. Pensionsrätten väntar färdigt uträknad på att personen skall bli pensionerad.

På basen av detta kunde man ju tolka att det betyder extrapengar. Men, för att vara på säkra sidan, är det nog ändå bäst att kolla upp just ditt fribrev och då får du ju samtidigt uppgifter om belopp och ansökningsförfarande med mera.

I samband med pensionsreformen 2005 uträknades beloppet av intjänade pensionen av alla fortgående APL- och SjPL-anställningar, FöPL- och LFöPL-företagarperioder och anställningar inom den offentliga sektorn vid utgången av år 2004 och ombildades till fribrev. Dessa fribrev torde dock ingå i utdraget för arbetspensionen som man kan få från pensionsskyddscentralen och innebär alltså inte extra pensionspengar.

Jag föreslår alltså att du kontaktar pensionsskyddscentralen eller det pensionsbolag som sköter din nuvarande anställnings pensioner och ber om ett utdrag om du inte redan fått ett. Från och med i år får nämligen alla 18-67-åringar som bor i Finland och arbetar inom den privata sektorn ett pensionsutdrag utan att be om det.

Arbetspensionsbolagen och -anstalterna samt Pensionsskyddscentralen postar utdragen i april-november. Dessutom borde du kontakta pensionskassan som gett dig fribrevet.

Ifall du på grund av fusioner av pensionskassor och -bolag inte riktigt vet vart du skall vända dig så råder jag dig att först vända dig till Konsumenternas pensionsbyrå som kan hjälpa dig vidare i ditt specifika fall. Telefonnumret är (09) 6850 120 och de svarar säkrast måndagar – fredagar kl 9 – 15. Rådgivningen är gratis!

Information om pensioner hittar du också på internet www.etk.fi, www.arbetspension.fi och www.vakuutusneuvonta.fi.

Se alla artiklar