Min hållbara garderob: Ändra systemet i hela kedjan

Min hållbara garderob: Ändra systemet i hela kedjan

Det är inte bara du som konsument som behöver ändra ditt sätt att köpa och välja kläder. Också den som planerar och designar kläder ska tänka hållbart. Därför har man allt mera börjat fundera på att hållbarhet och cirkulationsekonomi börjar på designerns bord, där det bestäms hur plagget ska se ut, vilket material som väljs och hur mönstret tas ut från tyget.

Hur kan man göra ett plagg så att det får en bra hållbarhet och längre livslängd samtidigt som det ser bra ut? Vilka fibrer ingår i tyget? Är det jungfrufibrer, återvunna fibrer eller handlar det om vardera. Genom att tänka på återvinning redan i planeringsskedet ser man till att materialet kan återvinnas när plagget inte längre går att använda. När man klipper plagget ur tyget blir det klipprester, och beroende på hur bra man planerar mönsterplaceringen på tyget kan man minska på tygbehovet för en kollektion. 

För att det ska finnas genomtänkta produkter, som är hållbara på alla sätt, behövs en förändring av hela kedjan från fiberproduktion till färdig produkt. Också designerna bör gå igenom en process där de tar till sig hållbara lösningar och förstår hur de kan stödja hela kedjan vid sitt planeringsbord. Vid planeringsbordet ställs kraven och görs valen för materialet som blir det slutgiltiga plagget, som sedan går vidare till butiken och köparen.

Lär känna certifieringarna

Om inte hela kedjan förändras kommer de flesta val vi gör i butiken att vara måttliga. Vi kan inte göra det val som är bäst både för oss själva och för miljön om det vi borde köpa inte existerar. Men hur ska vi veta att det plagg vi suktar efter uppfyller de krav vi ställer? Också här finns en lång väg att gå för att hela kedjan ska bli transparent och vi får den information vi behöver för att kunna göra ett bra val. Det vi har att gå efter idag är tredjepartsmärkning, det vill säga att en oberoende part har certifierat delar av produktionen. Det lönar sig att stifta bekantskap med de olika certifieringarnas krav för att se vad som motsvarar det du vill stödja.

Ett problem som lätt kan uppstå är att det står ekologisk på ett plagg som inte helt och hållet är ekologiskt. Det kan vara så att fibern är ekologiskt framtagen, men att framtagningen, färgningen och så vidare inte har en ekologisk eller hållbar approach. Ibland kan vi luras att tänka att vi gör ett bra val. Vi kanske jämför med mat, där lagstiftningen och regelverket för vad som får kallas ekologiskt är mycket mer utvecklade.

Utgå från din livsstil 

De hållbaraste plaggen är de som redan finns i din garderob. Hur kan du uppdatera eller fixa dem så att du ännu trivs med dem eller kan använda dem? Sy om, lappa, piffa upp eller gör om dem lite så de blir intressanta igen.

Vem är du och hur lever du? Utgående från ditt arbete, dina hobbyer och det du sysslar med kan du tänka ut vad du behöver i garderoben. Om du är en skogsnisse så behöver du kanske inte ha så många långklänningar och vice versa. Skapa en bild av din stil och dina behov och planera din garderob utgående från det.

Bli klädsmarth

  • Vilka är dina färger och vilket material känns bra mot kroppen? Är du en person som vill känna på allt så fungerar inte näthandel så bra. Tänk igenom dig själv och din garderob. Känns någon färg eller form fel när du klär på dig och ser dig i spegeln?
  • Ha koll på garderoben. Skapa översikt och gör det lätt att hitta i garderoben, rensa bort det som är för litet eller för stort, som har fel färg eller form och välj ut det som passar din livssituation. Genom att skapa luft i garderoben kommer du lättare att hitta de plagg du vill använda.
  • Shoppa inte lycka och trösthandla inte. Tänk efter före – ha en plan för vad du behöver och håll dig till den.
  • Se till att ha hållbara kläder av god kvalitet och i din egen stil. Våga vägra fast fashion med färger och kollektioner som växlar flera gånger per år och följ din egen övertygelse. Det här trots att det kräver tid att tänka ut vem du är och vad du behöver.
  • När du behöver något – kolla först second hand – där har eventuella kemikalierester tvättats bort och du kan få ett plagg vars livstid du kan förlänga.
Se alla artiklar