Matkulturdagen närmar sig

Du som är Martha kan redan nu logga in på medlem.martha.fi (lösenord fås av karinATmartha.fi), läsa mera om brunchen och programmet och anmäla dig redan i dag.

I och med brunchen kommer även den nya matkulturbroschyren Rena råvaror att lanseras. Du som är Martha får broschyren direkt av distriktets eller föreningens ordförande redan inom september. Icke-Marthor får inom kort information om hur man kan beställa den nya broschyren. Läs mera om Rena råvaror på martha.fi/matkultur.

Se alla artiklar