Människohandel ? på våra vägar?

Den 26 mars bjuder Borgå Marthadistrikt och Marthaförbundet i samarbete med Borgå Folkakademi på ett seminarium om trafficking.

- Människohandel är ett vidrigt fenomen, som berör särskilt kvinnor och barn. Marthaförbundet har i 110 år arbetat för att förbättra kvinnors livsvillkor. Därför vill vi under vårt jubileumsår uppmärksamma denna internationellt sett stora kvinnofråga, understryker Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman.

- Vi är övertygade om att Finland hyser en hel del offer för trafficking. Vi hoppas därför att vårt seminarium skall väcka intresse och diskussion.

Talare på seminariet är Eva Biaudets specialrådgivare Robin Harms från OSSE och Marta Centrs verksamhetsledare Iluta Lace från Riga. Marta centrs arbetar med kvinnor i olika krissituationer, däribland offer för människohandel. Finlands svenska Marthaförbund har varit med och startat verksamheten i Riga.

Människohandel kopplat till lågkonjunktur?

I seminariet deltar även Venla Roth, som arbetar vid minoritetsobudsmannens byrå sedan februari i år. Roth anser att det finns en tydlig koppling mellan människohandel och lågkonjunktur.

- Prostitutionen och parningen ökade kraftigt under 1990-talet, dels på grund av recessionen, dels på grund av Sovjetunionens fall och utvecklingen i de baltiska staterna.

- Med det svaga nuläget inom världsekonomin behöver vi vara förberedda även på förändringar inom prostitutionssektorn, som ofta påverkas av att kvinnornas arbetslöshet ökar, anser Venla Roth.

I sin avhandling har hon undersökt det förebyggande arbetet mot människohandel och orsakerna till att arbetet inte verkar ge de resultat som man eftersträvar. Fokus i avhandlingen är på människohandel där offren utnyttjas sexuellt.

- Jag upptäckte att offren sällan identifieras i Finland och att de som identifieras är offer för arbetsrelaterad eller liknande människohandel. De som utnyttjas sexuellt upptas av någon anledning inte i programmet som ska hjälpa offer för människohandel och som inleddes år 2006. Dessutom är lagstiftningen i Finland i frågan oklar och tvetydig.

Venla Roth har arbetat med människohandelsfrågor både vid utrikesministeriet och FN. Hon har dessutom fungerat som expertsekreterare för arbetsgruppen som utarbetar Finlands första nationella plan mot människohandel. Hon undervisar och föreläser aktivt inom ämnesområdet.

Trafficking välorganiserat

Finland har en sexlag som tillåter försäljning och köp av sex. Däremot är det straffbart att köpa sex av en person som fallit offer för människohandel.

- I februari 2009 såg vi de flesta åtalade i en sexköphärva bli frikända. Det vi kunde läsa i pressens bevakning av rättegången bekräftar det många kvinnor ser och känner; att attityderna till köp av sex och prostitution är präglade av okänslighet, okunskap och dubbelmoral, anser Katarina Rejman.

Traffickingen är välorganiserad och bygger på nätverk, makt, pengar och grymhet. Unga flickor lockas med löften om jobb, deras resor och uppehälle bekostas mot ett lån som måste avkortas med jobb - som prostituerade. Flickorna fråntas pass, misshandlas, bevakas och deras möjligheter att återvända är minimala. Att de tvingats till samlag är i många fall en skam som gör att det är problematiskt att återvända till hembyn.

- Som kvinna kan man inte blunda för denna omänskliga handel. Så länge det finns sexköpare, är sexhandeln inkomstbringande.

Marthaförbundets 110-årsjubileum år 2009 firas runtom i hela Svenskfinland med Studia Generalia -föreläsningar som arrangeras av våra distrikt. Teman berör b.la. skolmaten, kvinnopräster, trafficking, kvinnogemenskap, kemikalier, skilsmässoproblematiken, barnens rätt till en sund uppväxt, rätten till en trygg ålderdom mm.
Se alla artiklar