Lyckan finns i naturen

Lyckan finns i naturen

Många menar att det är för dyrt att träna och vill inte binda sig vid en motionssal för flera år. I dag handlar träning för många också om att hetsträna eller att helt låta bli. Jakten på lyckan i den perfekta kroppen får många att glömma glädjen i att röra på sig.

Forststyrelsen utkom år 2013 med en undersökning om det välbefinnande skogen skänker. Enligt undersökningen upplever de som rör sig i naturen att de får mera energi i vardagen samt att redan en kort vistelse i naturen bland annat minskar stress, sänker blodtrycket och förbättrar blodsockervärdena. Finlands miljöcentral lyfter också i sin rapport Luonto lähelle ja terveydeksi fram den hjälp för återhämtning som naturen erbjuder. Tid i naturen hjälper en att återhämta sig från stress och ett belastande arbete samt stärker den emotionella hälsan.

I Marthaförbundets årsrapport 2014, som godkändes vid vårmötet i Ekenäs i april, kan vi läsa om Marthaförbundets satsning på välmående ur naturen, nätkampanjen #marthadraråtskogen. Den första delen av kampanjen genomfördes hösten 2014 och hade som mål att dels inspirera människor att röra på sig mera, dels att få dem att upptäcka naturen, samlas över generationsgränser och samtidigt lära sig njuta av naturens skatter, såsom svamp, bär och tystnad.

För närvarande pågår vårens kampanjveckor och i detta nummer av Martha hittar du bland annat tips om hur du kan starta ditt eget örtapotek. Det går att motionera helt gratis och det är inte svårare än så här: dra till skogs och njut!

Vardagsmotion i skogen ger dubbel effekt. Motionera ensam, tillsammans med din förening, med ditt barnbarn, med din morfar, med idrottsföreningen, scouterna eller andra marthavänner. Vandra, våga välja vilda växter eller klättra på stenar. Logga ut och stäng av. Lyssna till vindens sus och fågelns sång. Lägg dig ner och beundra molnen. Andas. Känn efter hur du mår. Känn efter hur gott kaffet smakar utomhus. Bara var för dig själv. Bara njut. Bara andas.

Bästa martha – med dessa ord vill vi önska dig en skön och avkopplande sommar, ute i naturen!

Text: Frida Nylund, tf. verksamhetsledare

Se alla artiklar