Kokbok för alla

Nu blev det dags att samla och sprida erfarenheterna av denna insikt i ett verk som skall fungera som grundkokbok och inspirationskälla. Vi har fokuserat på barn och unga, men hoppas förstås att boken ger upphov till många glada och viktiga möten mellan generationerna. Att arbeta tillsammans för en gemensam måltid är inte bara lärorikt – det är också en grundläggande och djupt rotad symbolhandling vilket vi tyvärr ofta i vardagen har för bråttom för att komma ihåg.

Marthaförbundet vill med den här boken igen påminna om sin viktiga uppgift; att verka i den vardag som största delen av livet utgör. I den vardagen är vi en av dem som gärna står till tjänst med hjälp och goda råd. Inte pekpinnar, inte ”det-enda-rätta-sättet”, utan handfast och konkret, jordnära och krångelfritt.

Marthaförbundets Kokbok för alla är uppbyggd kronologiskt så att de enklaste recepten som passar nybörjaren kommer först. Övning ger färdighet, men det är bra att börja från grunden och lära sig om råvaran och dess hantering innan man går vidare. Recepten består till största delen av enkla basrecept med tonvikt på inhemska råvaror som återfinns i de flesta butiker, men vi har också låtit oss inspireras av den stora världens smaker och dofter.

Matlagning lär man sig inte genom att läsa en bok, men boken kan vara en god ledsagare.

Köket är till för alla!

Arbetsgruppen:

Andrea Hasselblatt
Jessica Jensen
Louise Palmgren
Anita Paulig
Christel Raunio
Maria Riska
Harriet Strandvik
och Martina Harms-Aalto

Frågor?

jessica.jensen@martha.fi eller
tfn 09-6962 2561 / 046-850 6410.
Se alla artiklar