Kall och plikt betalar ingen hyra

Det är förvånande hur många röster som höjts för att TEHY och sjukvårdarna bör ta sitt ansvar, samt hur många som talat för att sjukvårdarna har en plikt och ett kall att sköta. Skulle tongångarna vara de samma om det var fråga om mansdominerade branscher?

Den arbetskonflikt som nu är på uppsegling har sina rötter i att ett ansvarsfullt arbete inte har uppskattats med löner som motsvarar arbetsbördan och ansvaret. Det finns helt klart många branscher där lönen är alltför låg jämfört med den arbetsbörda och det ansvar arbetet medför. Och inte förvånande, är de flesta av dylika låglönebranscher kvinnodominerade.

Marthaförbundet har i sin över 100 åriga historia stött kvinnan i hennes olika livssituationer och talat för kvinnans rätt till yrkesarbete och lön för det hon gör. Att nu, då en kvinnodominerad bransch kräver högre lön för sitt arbete, staten svarar med en lag som tvingar sjukskötarna tillbaka till arbetet, är ett motdrag vi starkt ifrågasätter. Varför ska det vara så svårt för en kvinnodominerad bransch att få en lön som motsvarar arbetets kravnivå? Flera andra mansdominerade branscher har genom tiderna haft rätten att kräva mera och faktiskt fått det.

När det gäller jämställdhet i arbetslivet har Finland ännu en lång väg att gå, innan kvinnans arbete är lika mycket värt som mannens. Men att tala om ”kall” och ”plikt” då det gäller att värdera ett arbete, är att ta ett långt steg tillbaka i utvecklingen. Om Finland vill kalla sig för ett välfärdssamhälle, bör också de som arbetar för det, ha råd att leva i det. Med orden ”kall och plikt” betalar ingen sin hyra eller sitt bostadslån.

Finlands svenska Marthaförbund r.f.

Katarina Rejman, ordförande
Christel Raunio, verksamhetsledare

Insändare publicerad i Hbl 19.11.2007
Se alla artiklar